זוויות במפה אסטרולוגית

astrology aspects

להלן תרגום חופשי מספרו של אלאן ליאו – אסטרולוגיה אזוטרית:

הזוויות בין פלנטות הנמצאות במזלות ובבתים שונים בגלגל המזלות מייצגים את התמונה של היחסים פנימיים המשפיעים ומשנים זה את זה.

הפלנטות (מרס, מרקורי, ונוס, שמש, ירח, פלוטו, יופיטר, שבתאי, נפטון ואוראנוס) מייצגות השפעות אנרגטיות המפעילות את הרגשות וההתייחסות וכך משפיעות על התודעה בתוך גופיהן. המזלות מייצגים את הכרת החושים של הגופים השונים שבתוכם פועלת התודעה.

הזוויות מסמנות את היחס בין הרוח לבין הגוף, או את הגישה של הנשמה (האני) לסביבתה; מייצגות את נקודות המבט המשתנות והרבות של הנשמה.

השמש, הירח ומרקורי הם בעלי המשמעות הגדולה ביותר בנושא הזוויות, מאחר והם פועלים כמקשרים העיקריים בין הרוח, הנשמה והגוף.

השמש מייצגת את החיים ואת אנרגיית הגוף, מציינת את החיבור בין גוף בריא לחשיבה ושולטת על הרצון, הלב והעמדה המוסרית.

הירח מקושר לחושים הוא מייצג את החלק התחתון של המוח, עמוד השדרה ואת מערכת העצבים הסימפטית. הירח מציין את השילוב בין הרגשות והמחשבות, את טבע הנפש המשתנה תדיר יחד עם כל שינויי המחשבה המהירים ומצבי הרוח המתחלפים.

מרקורי מייצג את התגובה המהירה לשינויים ואת מערכת העצבים המרכזית. הוא המתרגם את הסביבה במונחי מיינד והשפעתו מורגשת לפי המזל והבית בו הוא ממוקם.

השמש מושפעת מזוויות ממרס ומונוס יותר מאשר כל כוכב אחר במיוחד במונחים של כוח ושל יופי. הירח מושפע משבתאי ומיופיטר בקלות רבה יותר משאר הפלנטות ומבטא אותם במונחים של התרחבות או צמצום, הזרימה של חיי הפסיכה והגוף.

מרקורי מושפע מאוד מאוראנוס ומנפטון במונחי נקודת מבט מיסטית, מדעית או פילוסופית על החיים.

הזוויות מייצגות את היחס המשתנה אל כל הטבע החולף של החיים והצורה. הנשמה יכולה לחזור שוב ושוב על אותם התנסויות: רצה במעגלים כעכברים במבוך, או לעבור מאחת לשנייה ברציפות כמו דבורה העוברת מפרח לפרח ואוספת את הבינה והניסיון ההכרחיים להתפתחותה.

לכל זווית יש מהות ייחודית, יבוא עיקרי או משני עם השפעה מקבילה (תואמת) מהפלנטה אליה הזווית מיוחסת.

האופוזישן (180): המולות היא היבט משלים או היבט מפריד ומנוגד. מייצג סיום של גורל, קארמה והיא מטבעם של אוראנוס והשמש. ההיבט משלים או מסיים מערכת ויברציות ללא הכרח של איחוד ביניהן. המיקום הזה מדגיש את הקטבים החיוביים והשליליים של המזלות בהם הוא מתרחש. מטלה למאזניים ההיבט מדגיש את איכויות האש או האוויר וגורם להבלטת מאפייני יוזמה-אוויר או יוזמה-אש. משור לעקרב תדגיש את השפעות האדמה והמים וכך הלאה לכל אורך הגלגל הפעולה שונה בהתאם לאיכויות היוזמה, היציב או המשתנה.

הקווינקנקס (150) היא מטבעו של מרקורי היא אנושית וסלקטיבית ומפריעה רק כאשר היא בהיבט לשבתאי או לאוראנוס, אבל מאחר והיא זווית אדישה, היא לוקחת חלק קרוב יותר לטבע הפלנטה המקורי מאשר בד"כ. ההיבט מטמיע שתי השפעות מנוגדות כמו אדמה ואש או מים ואוויר ואלמנטים אלו לא משתלבים בקלות. השפעת הכוכבים בהיבט זה משתנה בצורה רבה ע"י הקווינקנקס, אפילו מנוטרלים חלקית כדי לייצר גישה שכלית דומה לזו הידועה בשם "לשבת על הגדר", הלך נפש לא החלטי, לא מחויב שנוטה להשאיר דברים תלויים ועומדים או לדחות אותם לתזמון מתאים יותר.

הטריין (120) הוא מטבעה של ונוס, הרמוני וקצבי. הוא ממזג את השפעות הכוכבים בהיבט בצורה הרמונית. אם הוא נמצא בין שבתאי למרס, הקיצוניות והניגודים ביניהם מותאמים והם פועלים יותר בטבעה של ונוס מאשר מרס או סטורן. הגופים המיוצגים ע"י המזלות בהם נמצאים הכוכבים משתלבים בהרמוניה.

דרך מזלות המים ההיבט משפיע על הגוף האסטרלי (הרגשי) ומזלות האש על הגוף המנטלי (השכלי). במובן הזה, זהו אכן היבט חיובי כי הוא מבסס הרמוניה בין השפעות חיצוניות והלך רוח פנימי כך שטבעו הוא ללא התנגדות, יריבות או קשיחות אלא שקט ושלו, סלחני, ונדיב. האספקט הזה משפר משמעותית מפת לידה שלילית במובנים אחרים. כשהיא נמצאת בין המאורות, היא יותר חיובית מכל אספקט טוב לבנפיקים לבדם ובמיוחד אם אחד מהם מצטרף למשולש.

הסקוור (90) הינו ההיבט הגורלי והמנוגד ביותר. ההיבט תמיד מייצר הלך רוח מעורער, בעל דעות קדומות, או מנוגד לתנאים ולנסיבות המלווים אותו. ההיבט, כמו שבתאי, מפריד, בד"כ משפיע על המורל של מפת הלידה.  ההיבט ידוע כזווית של כאב וצער, המביאה לחרטה וייסורי מצפון ומצב רוח מבולבל, מודאג, חרד מדוכא (מדוכדך) ונואש. מחלות הנוצרות כתוצאה מהיבטי סקוור הינן ארוכות ומתמשכות, וגם כשהם אקוטיות הן לא נגמרות מהר כמו באופוזישן. כל מצב או אירוע הנובע מהאספקט הזה הוא גורלי ובוודאות משנה את זרם החיים לטוב או לרע עם תוצאות קבועות.

יחד עם הסקוור מונים את הסמי סקוויר (45) ואת הססקוויקוודרייט (135) הן מאותו הסוג, אבל פחות מוגדרות, גורליות ונאבקות. עדיין, הן מטבעו של שבתאי ולא במישרין משפיעות על מצב השם והמוסר.

הסקוור הוא כנראה ההיבט היחיד שאפשר לשקללו כרוע חיובי (רע הכרחי?), כי גם כאן יכול לצאת טוב מהרע הנגלה. ההיבט מערב את כל האלמנטים: אש, אדמה, אוויר ומים ע"י מיקום או ניגוד קוטבי ודרכם משפיע על כל עניין המשויך אליהם. כך שברור לעין עד כמה השכל והרגש מנוגדים זה לזה כשישנו סקוויר בין אש למים ועד כמה יש דיסהרמוניה בין החשיבה לפעולה כשמדובר במזלות אוויר ואדמה. למרות שהסקוור נותן גוון שבתאי, טבע כל אחת מהפלנטות המעורבות, מודגש וההתייחסות (גישה) של הרוח, הנפש והרגשות היא כזו שמייצרת משברים.

הסקסטייל (60) הינה זווית בעלת טבע משלב יותר מהאחרות במובן שהיא ממזגת את טבע הפלנטות המעורבות. מבחינת ויברציה היא חסרת צבע ומדגישה את המזלות והפלנטות בהן היא מתרחשת. בד"כ היא חזקה וחיובית יותר מהטריין מאחר והיא משלבת בין איכויות בעלות טבע דומה כמו האש והאוויר או המים והאדמה. במובן הזה הטריין יכול לסמן על טוב שלילי בזמן שהסקסטייל הינו טוב חיובי, במילים אחרות – יש יותר פעילות ושינוי ע"י הסקסטייל מאשר בטריין. הטריין יכול להיות מקושר לרווחים מהעבר והסקסטייל מכיל את הפוטנציאל לעתיד.

הסמי סקסטייל (30) הרבה פעמים יותר חשוב ממה שזה נראה. הוא מביא מזלות סמוכים ליחסים פעילים בהם החיובי והשלילי שבהם מעורבים. היבטי סמי סקסטייל שווים התייחסות מיוחדת במפות מסויימות מאחר והן טבעיות אך מנוגדות ומביאות לידי פעולה שני כוחות שיכולים להיות מנוגדים מעט בטבעם, כמו אש ואדמה, אדמה ואוויר, אוויר ומים אך עדיין כוללות את הההשפעות החיוביות והשליליות, כך שהסמיסקסטייל והקווינקנקס דומות בצלילן, לשתיהן יש טון חיובי (בנוסף).

הצמידות מרחיבה, משלימה ומאחדת. בכמה מקרים ההיבט מנטרל את פעולת הפלנטות המעורבות ומייצר הלך רוח אדיש או מתיחות דרוכה. צמידות ליופיטר תמיד מרחיבה את השפעתו ומביאה לידי סיום את מה שהפלנטה מייצגת במפת הלידה. צמידות לשבתאי מצמצמת ומגבילה את פעילות הפלנטה המעורבת. מרס מפריע, אוראנוס גורם או להתנגדות או להשלמה מוקצנת, מרקורי מוסיף לאנושיות, וונוס להרמוניה.

* ע"פ האסטרולוגיה הקלאסית הבנפיקים (מיטיבים) הם: שמש, ונוס ויופיטר, המלפיקים (מזיקים) הם: שבתאי, מרס והירח

מעין קורס אסטרולוגיה

4 מחשבות על “זוויות במפה אסטרולוגית”

 1. שלום רב

  לא מבין מדוע רואים בזויות של 90 מעלות זויות קשות ומדכדכות,כשפלוטו עשה -90 מעלות מעקרב למרכז השמים שלי-אלו היו 2-3 השנים היפות והטובות בחיי,כשיופיטר עושה -90 מעלות לשמש,מ.ש. פלוטן(כולם באריה בבית-10 (אני בן מזל אריה עם אופק עקרב) גם אז מצבי נחמד.

  נא תגובתכם.

  הגב
  • הי שגב, זו בדיוק הסיבה שבגללה צריך לראות מפה כשלם, את כל ההשפעות האנרגטיות על האדם ואיך הוא מתמודד איתן. אופק עקרב באופן כללי מסתדרים יותר טוב עם פלוטו מכמעט כל שאר הקונפיגורציות, ותחשוב לרגע שכשמגיעה השפעה פלוטונית חזקה לאנשים שהם בעיקר אש או אוויר, הרבה יותר קשה להם להתמודד עם מה שמגיע פשוט כי הם לא רגילים לכזו אנרגיה ולכן אין להם תגובה מוכנה והם צריכים להמציא את עצמם מחדש. עוד דבר שחשוב לשים אליו לב הוא שמעברי פלוטו הם שונים ממעברים אחרים. למה אני מתכוונת? פלוטו לא ייגע לך בכל הנקודות במפה בזמן חייך (מסלול של 248 שנים), כך שגם מעבר של פלוטו בריבוע או אפילו במולות הוא כנראה המעבר היחד על הפלנטה או הציר המושפעים ויש לו עצמה גדולה יותר מלשאר הפלנטות (חוץ מנפטון שגם אליו מגיבים בצורה דומה אבל פחות בולטת לעין).

   מה שאתה אומר זה פשוט: אתה מגיב טוב להשפעה פלוטונית. התגובה שלי היא – יש רבים מאוד שלא מגיבים כמוך.

   עוד נושא שכדאי לתת עליו את הדעת הוא המעברים הנוספים שהיו באותה תקופה, והקידומים שהיו למפת הלידה, אלו יכולים לשנות את התמונה ולהוציא הרבה טוב, או להיפך.

   הגב
 2. הי מעין כיצד מתייחסים לטי סקוויר שמערב יופיטר בבית 10 עם ירח בית 3 ושמש/ונוס בבית 7? מה בעצם השמש מסנתזת ואיך? אודה לך אם תוכלי להאיר מעט את עיני 🙂

  שאלה נוספת: איזה אורבים את לוקחת למבנה צלב? עד 7? זה נחשב צלב אם יש זוית לאופק?

  הגב
  • שמש.ונוס בית 7 = מערכות יחסים. ספציפית בשילוב הזה אני מניחה שיש סינטזה עם מערכות אמונה שונות, שעל הנייר הן לא מסתדרות, אבל בפועל בחיים ביום יום זה עובד לא רע בכלל, או לפחות עובד.
   חייבת לכתוב כאן שמחינת אסטרולוגיה עתיקה, ונוס בבית 7 זה נהדר, ירח בבית 3 נמצא בבית השמחה שלו ויופיטר ב-10 זה תמיד נהדר. בקיצור, אחלה מפה.

   שאלה מצויינת לגבי מבנה הצלב, אני לארג'ית בזוויות במיוחד למאורות (שמש וירח) שיכולים גם להגיע ליותר מ-7, כל זמן שהזווית היא באותו יסוד. וכן בעיני הזווית לאופק נחשבת אפילו יותר, כי נושאי הכוכב יוצאים החוצה ומתבטאים על פני השטח.

   הגב

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.