האסטרולוגיה של תלמי – ספר 4

1. הקדמה


2. על עושר גשמי


3. על המזל של הכבוד


4. על איכות הפעולה


5. על נישואין


6. על ילדים


7. על חברים ואויבים


8. על נסיעות רחוקות


9. על אופי המוות


10. אורך החיים


11. סיכום

1. הקדמה

הכתוב להלן צריך להילקח כמה שניתן ללמוד על ידי בחינה של נושאים הקודמים למפת הלידה ומשלימים אותה, ביחד עם אלו העוקבים אחרי הלידה כפי שנכון ליישם למבנה של האדם על ידי גילוי האיכות של האופי שלו. בין האקראיים החיצוניים, שבהם אנו עוסקים עכשיו על פי הסדר, הדיון בשפע גם עושר וגם כבוד מגיע ראשון, ועושר גשמי מקושר למאפייני הגוף, כך כבוד שייך לנפש.

2. על עושר גשמי

את קניינים הגשמיים שיהיו לאדם אפשר לגלות ממה שנקרא "נקודת המזל", זו לבדה, כדי לגלות אותה אנחנו מודדים מההורוסקופ את המרחק שיש בין השמש לירח, גם במפות יום וגם במפות לילה, מהסיבות שאותן הסברנו בדיון על אורך החיים. כפי שזה בנוי כך, אנחנו חייבים למצוא את השליט של המזל ולבחון את מצב הפלנטות האלו ביחס לכוח וקרבה, כפי שהסברנו בהתחלה. בנוסף, אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הפלנטות שבאספקט אליהן, או אלו שנמצאות בחלק היום שלהן או ההופכי שגוברות עליהן. כי כאשר הפלנטות ששולטות בנקודת המזל נמצאות בכוחן, הן הופכות את האדם לעשיר, במיוחד כאשר הן במקרה עדות באופן נכון למאורות. כך, סטורן מביא עושר דרך בנייה או חקלאות, או יוזמות שקשורות בספנות. יופיטר דרך יחסים עם אנשים מהימנים, אפוטרופסות, או עבודה במוסדות דתיים, מרס דרך עיסוקים צבאיים ופיקוד, ונוס דרך מתנות מחברים ומנשים, ומרקורי דרך רהיטות ומסחר. ובאופן מיוחד כאשר סטורן קשור לנקודת המזל, אם הוא באספקט אם יופיטר, הוא גורם לירושות, במיוחד כאשר הוא באזורי הצירים העליונים, יופיטר במזל כפול, או עם זווית מתקרבת לירח. במקרים אלו הם מאומצים ויורשים אחרים, ואם הפלנטות מאותו חלק היום כמו הפלנטות השליטות במקרה עדות לשליט, הם שומרים על רכושם בלי להפסידו, אבל אם הפלנטות מחלק היום ההפוך גוברות על המקומות השליטים, או זורחים אחריהם, הם מביאים להפסדים של רכוש, והתזמון מתגלה על פי ההתקרבות של הפלנטות הגורמות לצירים ולמזלות הממשיכים (היציבים).

3. על המזל של הכבוד

אנחנו צריכים להחליט את נושא הכבוד והאושר הנובע מזה ממיקום המאורות והקשר שלהם לפלנטות המלוות אותם. כי אם שני המאורות נמצאים במזלות זכריים, ואם שניהם או אפילו רק אחד מהם, נמצא על ציר, ובמיוחד כאשר המאור של אותו חלק היום נמצא ביחס לחמש פלנטות, זורחות לפני השמש בבוקר, ושוקעות אחרי הירח בלילה, הילדים יהיו מלכים. ואם הפלנטות הקשורות הן בעצמן על הצירים, או שיש להן אספקט לציר נעלה, הילדים שיוולדו ימשיכו להיות נהדרים, חזקים, ושליטים, והם יהיו יותר ברי מזל אם הפלנטות הקשורות נמצאות באספקט סוגר (נגד כיוון הזודיאק) לצירים הנעלים. אבל, אם כל השאר במיקום הזה והשמש לבדה היא במזל זכרי והירח במזל נקבי, ואחד מהמאורות נמצא על ציר הם יהיו גנרלים בעלי כוח על חיים ומוות.  ואם, חוץ מזה הפלנטות הקשורות לא על צירים וללא קשר אליהם, הם יהיו נהדרים ויהנו מכבוד מתון, אלו הקשורות בלבוש עטרות או משגיחים או מפקדים צבאיים, ולא אלו מהדרגה העליונה. ואם המאורות לא על צירים, והפלנטות על הצירים או בקשר איתם, הם לא יקבלו כבוד יוצר מהכלל אלא הצלחה מתונה בקריירות ופוליטיקה מקומית. אם הפלנטות הקשורות לא קשורות עם הצירים הם בלתי נראים ביחסיהם וללא העדפה, והם לחלוטין צנועים בהישגיהם ועושרם עלוב כאשר המאורות לא נמצאים על צירים, או במזלות זכריים,, או בקשר עם פלנטה מיטיבה. כך שתוואי הבדיקה שלפנינו כולל את הדרגתיות הנעלויות מהסוג הזה. מאחר ויש הרבה מצבים שנמצאים בין הדרגות הלו, צריך להעריך אותם מהאיכויות הספציפיות של המאורות עצמם, הדרך שבה הם מקבלים קשרים והשליטים שלהם. כי אם הקשורים אליהם כוללים פלנטות מאותו חלק היום, או הפלנטות המיטיבות, יהיה להם יותר עצמאות ובטחון, אבל אם הם כוללים פלנטות מחלק היום ההפוך הם יהיו תלויים ופחות בטוחים. סוג הכבוד הצפוי נרשם מהאיכות של הפלנטות הקשורות. אם סטורן שולט עליהן, הוא מביא כוח שמבוסס על עושר וצבירת נכסים, יופיטר וונוס מקבלת טובות, מתנות, כיבודים ורוחב לב, מרס מביא כוח שמבוסס על ניצחונות, פיקוד ופחד של הכפופים, ומרקורי מה שתלוי באינטליגנציה, השכלה, וניהול עסקים.

4. על איכות הפעולה

שליט הפעולה מתגלה דרך שתי דרכים, מהשמש ומהמזל שנמצא ברום שמיים. כי אנחנו נצטרך לראות את הפלנטה שהתגלתה בבוקר הכי קרוב לשמש, וזו שנמצאת ברום השמיים, במיוחד כאשר יש לה יחס לירח, ואם אותו הכוכב נמצא בשני המקומות הללו, משתמשים בו לבדו, ובדומה, אם אין כוכב באחד מהמקומות הללו, אנחנו נשתמש רק בזה שנמצא באחד מהמקומות, ואם פלנטה אחת היתה קרובה ביותר בזריחת הבוקר, ואחרת מקושרת לרום השמיים ולירח, אנחנו צריכים להשתמש בשתיהן, וניתן משקל רב יותר לזו שיש לה יותר טענות בגלל כוחה על פי הסכמה שכבר תיארנו. אבל אם לא מצאנו אף אחת שהיתה קרובה בבוקר או נמצאת ברום השמיים, אנחנו ניקח את שליט רום השמים ביחס למשלח היד הזמני של האדם, כי אנשים עם סמלים אלו הם בדרך כלל לא אקטיביים.

כך נקבע את הפלנטה שאחראית על פעולה. איכות הפעולה מובחנת מאופי שלושת הפלנטות מרס, ונוס ומרקורי, ומהמזל שבו הם במקרה נמצאים. כי אם מרקורי שולט על הפעולה, באופן כללי, הוא הופך את האנשים לפקידים, אנשי עסקים, מנהלי חשבונות, מורים, סוחרים, בנקאים, מגידי עתידות, אסטרולוגים, מקריבי קורבנות ובאופן כללי אלו שמבצעים את תפקידם על ידי מסמכים, תרגומים, ומקח וממכר. אם סטורן עד לו הם ינהלו נכסי אחרים, מפרשי חלומות, או מבקרים קבועים במקדשים לקבלת נבואות והשראה. אם זה יופיטר, הם יעסקו בחוק, נואמים, סופיסטים ויהנו מקרבתם של אנשים חשובים.

אם ונוס שולטת בפעולה, האנשים עוסקים בבשמים, במשחות, ביין, צבעים, תבלינים, או קישוטים, כמו לדוגמא מוכרים של משחות, אורגים של בגדי כהונה, בעלי פונדק, סוחרי יינות, רוקחים, אורגים, סוחרי תבלינים, צבעים, ציירים, מוכרי בגדים. ואם סטורן עד לה, האנשים סוחרים בטובין המשמש להנאה ולקישוט, לקוסמים, רעלים, סרסורים ואלו שמרוויחים למחייתם מעיסוקים דומים. אם יופיטר עד, הם יהיו אתלטים, לובשי זרים, אנשים שנחשבים שווים, וגברים שמתקדמים בעזרת נשים.

מרס, באספקט לשמש, גורם לאלו שמשתמשים באש במקצועם, כמו טבחים, נפחים, יוצרי דגמים ומתכות, עובדים במכרות. אם הוא לא עם השמש אלו שעובדים עם ברזל כמו בוני ספינות, נגרים, חוואים, פועלי מחצבה, סתתים, צורפים, חוטבי עצים והפועלים שלהם. אם סטורן עד לו הוא גורם לספנים, שואבי מים, אנשי מנהרות, ציירים, שומרי חיות, טבחים, חונטים. אם יופיטר עד הוא מייצר חיילים, משרתים, פונדקאים, ספנים ועוזרים בקורבנות.

כאשר שתי פלנטות נמצאות בשליטה על פעולה, אם מרקורי וונוס לוקחות שליטה, הם מביאים פעולה הנשלטת על ידי המוזות, כלי נגינה, מלודיות, או שירה וקצב, במיוחד כאשר הם מחליפים מקומות. כי הן מייצרות עובדים בתיאטרון, שחקנים, סוחרי עבדים, יצרנים של כלי נגינה, חברי מקהלה, יצורי מייתרים, ציירים, רקדנים, אורגים, אומני שעווה. ושוב, אם סטורן עד להם, הוא גורם לעובדים בעבודות הללו, כולל גם סוחרים במותרות לנשים. אם יופיטר עד, הוא מייצר עורכי דין, מנהלי חשבונות, עובדי ציבור, מורים לילדים, מנהיגי העם.

אם מרקורי ומרס יחדיו שלוטים על הפעולה, הם מייצרים פסלים, מאהבים, יצרנים של דברי קדושה, יצרני דגמים, מתאבקים, רופאים, מנתחים, קטגורים, נואפים, עושי רע, זייפנים. אם סטורן עד להם, הוא מייצר רוצחים, כייסים, גנבים, פיראטים, שודדי עדרים, ובני בליעל. אם יופיטר עד, הוא מייצר אנשי מלחמה, לוחמי דו קרב, אנרגטיים, פיקחים, עסוקים, מתעסקים בענייני אחרים כדי להרוויח את לחמם.

אבל אם ונוס ומרס יחדיו שולטים על הפעולה, הם מייצרים צבעים, עושי בשמים, עובדים במלט, עופרת, זהב וכסף, חוואים, רקדנים, מאהבים, רוקחים, רופאים שמשתמשים בתרופות. אם סטורן עד להם, הוא מייצר מטפלים בחיות קדושות, קברנים, אבלים, מנגנים בלוויות, פנאטיים, אלו שנוטים לכל מסתורין שהוא, מקוננים, וטקסים המעורבים בדם. אם יופיטר עד, מבקרים תכופות במקדשים, מפרשי סמלים, לובשי כלים קדושים, משגיחי נשים, שדכנים, מרוויחים את מחייתם כך אך עדיין מכורים להנאה ולפזיזות.

באותה המידה טבעם הספציפי של המזלות שבהם נמצאים שליטי הפעולה תורמים לגוון הפעולה. כי מזלות אנושיים עוזרים לעיסוקים מדעיים ולאלו השימושיים לאנשים, המזלות של חיות עם ארבע רגליים למכרות, מסחר, בנייה, ונגרות, המזלות השוויוניים וההיפוכים למה שקשור בפרשנות, סחר חליפין, או קשור בשקילה, חקלאות ודת, מזלות האדמה והמים לפעילויות בתוך או קשורות לנוזלים, או בוטניקה, או בניית ספינות, ובנוסף קברנות ופעילויות של החמצה והמלחה.

באופן מיוחד, שוב, אם הירח מחזיק במקום הפעולה, והוא יוצא מצמידות, ביחד עם מרקורי בשור, גדי או סרטן הוא מייצר מגידי עתידות, מקריבי קורבנות ואורקלים, בקשת ובדגים בעלי אוב ואלו שיכולים להעיר שדים, בבתולה ובעקרב, קוסמים, אסטרולוגים, נביאים, אלו שיש להם ראייה נוספת, במאזניים, טלה ואריה אנשים שמקבלים השראה מהאלים, מפרשי חלומות ומגרשי שדים.

כך, על פי זה, מסיקים מהם המאפיינים השונים של פעולה  דרך שילובים, הנטייה מתגלה דרך כוח הפלנטות הדומיננטיות. כי כאשר הן זורחות או על הצירים, פעולתן עצמאית, אם הן שוקעות או יורדות מהצירים, שיעבוד. כאשר פלנטות מיטיבות גוברות עליהן, גדולה, נהדר, רווחים, ללא טעויות וחינניות, אבל אם פלנטות מזיקות גוברות עליהן, רוע, חוסר תהילה, חוסר רווחים, ומועד לטעות. כאשר סטורן נמצא במולות, הם מביאים קור ושילובי צבעים, עם מרס פזיזות וידועים לשמצה, אם שניהם יחדיו הרס מוחלט של הפעולה. באופן כללי הזמנים שבהם יש ירידה, מחושבים על ידי המיקום, מזמן לזמן, של הפלנטות שאחראיות על האפקט ביחס לצירים המזרחי והמערבי.

5. על נישואין

הנושא של נישואין הוא הבא בתור בנושאים הללו, ההמשך הוא השיטה בה בודקים את החיבור החוקי בין בעל לאשתו. לגברים צריך לבדוק את הירח במפת הלידה שלהם. כי, קודם כל, כאשר הוא נמצא ברבעים המזרחיים, הגברים נישאים בגיל צעיר או לנשים צעירות מהם, אם הוא ברבעים המערביים הם נישאים מאוחר או לנשים מבוגרות מהם. אם הוא תחת קרני השמש ובאספקט לסטורן, הם לא נישאים כלל. אם הירח נמצא במזל של דמות אחת או מתקרב לאחת הפלנטות, הוא הופך אותם לנישאים פעם אחת, אבל אם הוא במזל עם דמות כפולה או יותר, או מתקרב לכמה פלנטות מאותו המזל, הם נישאים יותר מפעם אחת. ואם הפלנטות אליהן הוא מתקרב או על ידי קרבה או על ידי עדות הם מיטיבים, הגברים מקבלים נשים טובות, אבל אם הן פלנטות מזיקות, ההפך. אם הוא מתקרב לסטורן, הוא הופך את הנשים לעובדות קשה וחמורות, יופיטר לאצילות ומנהלות טובות, מרס לחוצפניות וחסרות שליטה, ונוס לעליזות, יפות ומקסימות, מרקורי, אינטליגנטיות וחרפיות, ובנסוף, ונוס עם יופיטר, סטורן או מרקורי הן חסכניות ומלאות חיבה לבעלים ולילדיהן, אבל עם מרס, כועסות בקלות, לא יציבות, ולא רגישות.

במקרה של הרעיות, צריך לבחון את השמש במפות הלידה שלהן, כי שוב אם היא נמצאת ברבעים המזרחיים, כי אז הן ינשאו בגיל צעיר או לגברים צעירים מהן, אבל ברבעים המערביים, הן ינשאו מאוחר או לגברים מבוגרים מהן, ואם השמש נמצאת במזלות בעלי דמות אחת, או מתקרבת לאחת מהפלנטות המזרחיות, הן נישאות פעם אחת, אבל אם המזל הוא בעל צורה כפולה או יותר, או באספקט לכמה פלנטות מזרחיות, הן ינשאו יותר מפעם אחת. בדומה אם סטורן נמצא באספקט לשמש הן נישאות לגברים רגועים, מועילים, וחרוצים, אם יופיטר באספקט בעלי כבוד ורחבי לב, מרס לגברים פעילים, חוסכים בחיבתם וללא חוק, ונוס, מסודרים ויפים, מרקורי לחסכניים ופרקטיים, ונוס עם סטורן לעצלנים וחלשים ביחסי המין, ונוס עם מרס תאוותניים, פזיזים ונואפים, ונוס עם מרקורי להעלי חיבה לנערים. בקשרים האלה אנחנו מתכוונים לרבעים המזרחיים, במקרה של השמש למזלות הקודמים לאופק ואלו שקודמים לאופק השוקע, ביחס לירח, המזלות ממולד הירח והמלא לרבעים, וברבעים המערביים המזלות שממולם.

נישואין ברוב המקרים נמשכים כאשר בשתי מפות הלידה המאורות נמצאים באספקטים הרמוניים, זאת אומרת טריין או סקסטייל זה עם זה, ובמיוחד כאשר זה מגיע בהתחלפות, ועוד יותר כאשר הירח של הבעל נמצא באספקט כזה לשמש של האשה. גירושין בתואנות דלות וזרות מוחלטת קורים כאשר המיקומים של המאורות הללו נמצאים במזלות זרים, או במולות או בריבוע. ואם הפלנטות המיטיבות מתייחסות למאורות, כאשר אלו באספקטים הרמוניים הם שומרים על הנישואין נעימים, טובים ורווחיים, אבל אם הפלנטות המזיקות מתייחסות כך למאורות הנישואין יהיו עם ויכוחים, לא נעימים, ולא רווחיים. בדומה, כאשר המאורות במקומות לא הרמוניים, הפלנטות המיטיבות שעדות להם, לא מסיימות את הנישואין, אלא מביאות התחלות חדשות ופיוסים, שמשמרות נעימות וחיבה, אבל הפלנטות המזיקות גורמות לגירושין עם ניצול ואלימות. אם מרקורי לבדו נמצא איתם, הם מעורבים בסקנדל ובהטחת האשמות, וביחד עם ונוס בבגידות, הרעלות וכד'. נישואין שמגיעים בכל דרך אחרת נבחנים על ידי התבוננות בונוס, מרס וסטורן. כי אם הם עם המאורות, בקירבה, אנחנו נדע שהנישואין יובילו להקמת בית ויהיו חוקיים. כי יחסי נישואין יהיו כמו היחס שיש לונוס לפלנטות שהוזכרו, לקראת מרס, לאנשים מאותו הגיל כי יש להם נעלויות במזלות שהם בטריין זה לזה, לקראת סטורן, לאנשים מבוגרים יותר ושוב יש להם שליטה במזלות שבטריין אלו לאלו.

לכן ונוס עם מרס גורמים לנטייה להתאהבות, אבל אם מרקורי נמצא, גם לסקנדל, במזלות גדי ודגים, איחוד עם אחים או בני משפחה. במקרה של גברים אם ונוס עם הירח היא גורמת להם להינשא לשתי אחיות או לקרובות משפחה, ובמקרה של נשים כאשר ונוס עם יופיטר לשני אחים או לקרובי משפחה.

ושוב, אם ונוס במקרה נמצאת עם סטורן, היא גורמת לאיחודים נעימים ויציבים, אבל אם מרקורי נמצא גם, הם גם מועילים. אבל אם מרס גם נמצא, הנישואין יהיו לא יציבים, מזיקים ומלאים בקנאה. ואם היא באותו אספקט לשניהם, היא מביאה נישואין לבני אותו הגיל, אבל אם היא מזרחית להם, נישואין לגברים או נשים צעירים יותר, ואם היא מערבית להם, עם נשים או גברים מבוגרים יותר. אבל אם ונוס וסטורן נמצאים שניהם בגדי ובמאזניים, הם מנבאים על נישואין בתוך המשפחה. אם הירח נמצא בקומבינציות הלו, כאשר הוא ברום השמיים, הוא יכול להוביל לנישואין של הבן אם אמו או עם משפחת אמו, ונשים שנישאות לבניהן, או לבני אחיה, או לבעלים של בנותיה. השמש, במיוחד אם הפלנטות שוקעות גורמות לגברים להינשא לבנותיהם, נשות בניהם, ובנות אחיותיהם, והנשים נישאות לאביהן, אחי אביהן, או האב החורג. אבל אם האספקטים האלו נמצאים במזלות שלא מאותו המין, אלא במקומות נקביים, הם מובילים לאנשים מושחתים המזומנים תמיד לפעולה אקטיבית או פסיבית, ובאותם מערכים למעשים מגונים, כמו למשל בחלקים הקדמיים והאחוריים של הטלה, ההיאדות, והקנקן, החלקים האחוריים של האריה, והפנים של הגדי. אבל אם המערך הוא על הציר, או על שני הצירים הראשונים, המזרחי ורום השמיים, הם מציגים לראווה את החריגות שלהם אפילו במקומות ציבוריים, שני הצירים האחרים המערבי והצפוני גורמים לסריסים, נשים עקרות ללא מחזור, אם מרס נמצא לגברים שאיבדו את איברי המין שלהם.

באופן כללי, במקרה של גברים, דרך מרס נבחן את נטייתם בנושאי אהבה. אם מרס מופרד מונוס וסטורן אבל עד ליופיטר, הוא גורם לגברים נקיים וקורקטיים באהבה ומכוונים למעשה הטבעי. אבל אם הוא מתלווה לסטורן לבדו הוא גורם לגברים זהירים, הססניים ופריגידיים. אם ונוס ויופיטר נמצאים באספקט איתו, הוא גורם לגברים שמתלהבים מהר ומלאי תשוקה, אבל מאופקים, שומרים על עצמם ונמנעים ממעשים לא הולמים. עם ונוס לבדה, או גם יופיטר איתה, אבל סטורן לא נמצא, הוא מוביל לגברים תאוותניים, חסרי זהירות, שמחפשים הנאה בכל מקום, ואם אחד מהכוכבים הוא כוכב ערב, והאחר כוכב בוקר, גברים שיש להם יחסים גם עם נשים וגם עם גברים, אבל במתינות לשני הכיוונים. אבל, אם שניהם כוכבי ערב, הם ינטו לנשים בלבד, ואם המזלות הם נקביים, הם עצמם יהיו פסיביים. אם שניהם כוכבי בוקר, הם ידבקו באהבת בנים בלבד, ואם המזלות הם זכריים, עם גברים בכל גיל. אם ונוס מערבית יותר הם יסתפקו בנשים ממעמד נמוך, עבדים ונוכריים, אם מרס מערבי יותר, עם מעמד גבוה יותר, עם נשים נשואות, או אצילות.

במפות לידה של נשים צריך לבדוק את ונוס. אם ונוס באספקט ליופיטר או למרקורי היא הופכת אותן למאופקות וטהורות באהבתן. אם סטורן לא נמצא, והיא מקושרת עם מרקורי, היא הופכת אותן למתלהבות מהר ומלאות בתשוקה, אבל באופן כללי זהירות, מהססות ונמנעות משחיתות. אבל אם ונוס נמצאת יחד עם מרס לבד, או באספקט אליו, היא הופכת אותן לתאוותניות, מושחתות וחסרות אחריות. אם יופיטר נמצא גם איתם, ואם מרס נמצא תחת קרני השמש, יש להן יחסים עם עבדים, גברים ממעמד נמוך יותר, או נוכרים, אבל אם ונוס נמצאת במיקום הזה, הן מתרועעות עם גברים ממעמד גבוה יותר, אדונים, משחקות את תפקיד הפילגש או הנואפת, אם הפלנטות הופכות לנקביות על ידי המיקום שלהם או האספקטים, הם נוטות לקחת את התפקיד הפסיבי, אבל אם הפלנטות הופכות לזכריות, הן מושחתות עד כדי התרועעות עם נשים. אבל, כאשר סטורן נמצא ביחס עם הקונפיגורציות האלו, אם הוא לבדו הופך לנקבי, הוא לבדו גורם לפריצות, אבל אם הוא זורח ובמזל זכרי, הוא הופך אותן לנושא לביקורת, או מאהבים שכאלו, אבל בקומבינציה עם יופיטר , שוב, תמיד נותן מראית עין טובה יותר לפגמים אלו ועם מרקורי הופך אותן לידועות לשמצה ולא בטוחות.

6. על ילדים

מאחר ונושא של הילדים מגיע אחרי זה של הנישואין, אנחנו נצטרך לבחון את הפלנטות שנמצאות ברום השמיים, או באספקט אליו או עם מה שמגיע אחריו, זאת אומרת הבית של השד הטוב, או במקרה שאין פלנטות, עם אלו שנמצאות ממול למקומות הללו, ואנחנו לוקחים את הירח, יופיטר וונוס כמנבאים הבאת ילדים, השמש, מרס וסטורן מסמלים קצת או ללא ילדים. מרקורי הוא משותף עם איזו קבוצת פלנטות שאיתה הוא נמצא באספקט, ונותן ילדים כאשר הוא כוכב בוקר, ולוקח אותם כאשר הוא כוכב ערב.

עכשיו, הפלנטות התורמות, כאשר הן במיקום בו הן לבדן, נותנות ילד אחד, אבל אם הן במזלות בעלי צורה כפולה או מזלות נקביים, או אם הן במזלות פוריים כמו דגים, עקרב וסרטן, הם נותנים שניים ויותר. אם הם בעלי אופי זכרי, כי הם במזלות זכריים או באספקט לשמש, הם מביאים בנים זכרים, ובנות נקבות כאשר הם בעלי אופי נקבי. אם הפלנטות המזיקות גוברות עליהם, או אם הם נמצאים במקומות עקרים כממו אריה או בתולה, הם נותנים ילדים, אבל לא לטוב ולא לאורך זמן. כאשר השמש והפלנטות המזיקות שולטות באזורים הללו, אם הם במזלות זכריים או עקרים, ואם הפלנטות המיטיבות לא גוברות עליהם, הם מסמלים חסך בילדים מוחלט, אבל אם הם במזלות נקביים או פוריים או עדים לפלנטות מיטיבות, הם נותנים ילדים, אבל אלו יסבלו מפגיעה ויחיו חיים קצרים. אם שני חלקי היום נמצאים ביחס למזלות שמסמלים הולדת ילדים, יהיו אבידות מבין הילדים, או כולם או חלקם, תלוי בנעלות של הפלנטות של כל חלק יום שנמצאות בעדות, זה שיש לו מספר גבוה יותר או חזק יותר, כי הם קרובים יותר למזרח, או קרוב יותר לציר, או שהם נעלים, או במיקום שאחרי הציר. אם הפלנטות ששולטות במזלות האלו זורחות, והן נותנות ילדים אם הן במקומות שלהן, הן יתנו ילדים מפורסמים ומהוללים. אבל אם הם שוקעים ונמצאים במקומות ששייכים לחלק היום ההפוך הילדים יהיו צנועים ובלתי נראים. ואם הן בהרמוניה עם ההורוסקופ וביחד עם נקודת המזל, הילדים יהיו יקרים להוריהם, הם יהיו מושכים, וירשו את אחוזות אבותיהם, אם הן זרות או במולות, הם יהיו וכחניים, עושי צרות ופוגעים, ולא יצליחו בירושתם. בדומה, אם הפלנטות שנותנות ילדים נמצאות באספקט הרמוני אחת עם השניה, הילדים ישמרו על אחוות אחים וכבוד הדדי, אבל אם הם זרים או במולות אחת לשניה, הילדים יריבו ויתחבלו תחבולות אחד נגד השני. את הפרטים המדוייקים ניתן להסיק על ידי שימוש בכל מקרה כהורוסקופ בפלנטה שמביאה ילדים וכך להפוך את החקירה בנוגע לשאלות החשובות כמו ממפת לידה.

7. על חברים ואויבים

בנוגע למזג ידידותי או ההיפך, שבעומקם ובמשכם נקראים סימפתיה או עוינות, והמכרים השטחיים והמקריים שאיתם מתווכחים, אנחנו נחקור כך. בחקירות שקשורות לנושאים חשובים אנחנו נתבונן במקומות שיש להם את הסמכות הרבה ביותר בשתי מפות הלידה, בשמש, ירח, האופק ונקודת המזל, כי אם הם נמצאים באותם המזלות, אם הם מתחלפים בשליטה, כולם או חלקם ובמיוחד כאשר האופק נמצא במרחק של °17 , הם מביאים לסימפתיה בטוחה ויציבה שלא תישבר על ידי ויכוחים. אבל, אם הם במזלות זרים, או ממול, הם גורמים לטינה עמוקה ומאבקים מתמשכים. אם הם לא נמצאים באחת משתי הדרכים הללו, אלא רק במזלות שיש להם אספקט זה לזה, אם הם בטריין או בסקסטייל יש פחות סימפתיה ואם בריבוע יש פחות סלידה. כך שישנן תקופות שבהן לא מדברים, או מדברים רעה בחברויות, כאשר הפלנטות המזיקות עוברות על הקונפיגורציות האלו, והשלמה בין אויבים כאשר הפלנטות המיטיבות עוברות דרכם. כי ישנן שלוש דרגות של חברות או טינה, כי אנשים מתייחסים אלה לאלה או על ידי העדפה, או על ידי צורך, או על ידי הנאה וכאב, כאשר כל המקומות שלעיל נמצאים בקירבה אחד עם השני, החברות מבוססת על כל שלושת הדרגות, בדיוק כמו שהטינה כאשר הם לא קשורים. אבל כאשר המקום של המאורות בלבד נמצאים בקירבה, החברות תתבסס על בחירה חופשית, שהיא הטובה והבטוחה ביותר, ובמקרה של טינה הגרועה ביותר. בדומה, כאשר המיקום של נקודות המזל נמצאים בקרבה, דרך צורך, וכאשר האופקים דומים, דרך הנאה וכאב.

צריך לבדוק מהמקומות שבאספקט, את  הנעלויות שלהם ואיך הפלנטות מתייחסות אליהם. למפת הלידה ששם הנעלות של הקונפיגורציה נמצאת, אם זה באותו המזל, או זה שאחריו, או זה שקרוב ביותר אליו, תקבל את הסמכות הגדולה יותר והובלה של החברות או הטינה, ובמפות הלידה שבהן יחס הפלנטות הוא חיובי יותר ותורם יותר, אנחנו ניתן את התועלת מהחברות או את ההצלחה הגדולה ביותר בטינה.

בהיכרויות המקריות והניגודים שעולים מדי פעם בין אינדיבידואלים, אנחנו צריכים לבחון את תנועת הכוכבים בכל מפת לידה, זאת אומרת באילו זמנים קידומי הפלנטות של מפה אחת מגיעות למקומות בשניה. כי חברויות או טינות חלקיות קורות בזמנים אלו, ונמשכות או עד לסיום הקידום או עד שהקידומים של השני מסיימים את מעברם. עכשיו, אם סטורן ויופיטר מתקרבים למקומות אחד של השני הם מייצרים חברויות דרך הכרויות רשמיות, חקלאות או ירושה, סטורן ומרס מביאים למריבות מכוונות ומזימות, סטורן וונוס התרועעות דרך קרובי משפחה שמתקררות מהר, סטורן ומרקורי מביאים לנישואין, שיתופי פעולה של תן וקח, מסחר או המסתורין. יופיטר ומרס גורמים להתרועעוות דרך אנשים חשובים או ניהול של רכוש, יופיטר וונוס חברויות דרך נשים, קיום מצוות, אוראקלים וכדומה, יופיטר ומרקורי חיבור דרך לימודים שמבוסס על נטייה פילוסופית. מרס וונוס גורמים לחיבורים דרך אהבה, ניאוף, או יחסים לא חוקיים, אבל הם לא יציבים ופורחים לזמן קצר, מרס ומרקורי יוצרים יריבים, ויכוחים קולניים, ותביעות משפטיות שמוגשות בנוגע לעסקים או הרעלה. ונוס ומרקורי נותנים התרועעות מבוססות על אומנות, תחום המוזות או הכרות דרך אלו או נשים.

עכשיו אנחנו צריכים לקבוע את מידת האינטנסיביות או הרגיעה של ההיכרויות וההתנגדויות מהיחס של המקומות שהם נמצאים בהם וארבעת המקומות הסמכותיים, כי אם הם על הצירים או נקודות המזל או הבתים של המאורות,  יש להם מקל יתר, ואם הם רחוקים משם הם לא חשובים. השאלה בנוגע לטיב ההיכרות האם היא תהיה מועילה או פוגעת נענית על ידי אופי הפלנטות שמתייחסות למקומות אלו.

הנושא המיוחד של עבדים והסימפתיה או האנטיפתיה שיש להם כלפי אדוניהם מתבהרת מהבית של השד הרע וההתאמה הטבעית של הפלנטות ביחס לשם גם במפת הלידה וגם בקידומים, במיוחד כאשר שליטי המזל נמצאים באספקט הרמוני למקומות הסמכותיים במפת הלידה או להיפך.

8. על נסיעות רחוקות

הנושא של נסיעות לארצות אחרות מקבל טיפול על ידי התבוננות במיקומים של המאורות ביחס לצירים, שניהם אבל במיוחד הירח. כי כאשר הירח יורד מהצירים או שוקע, הוא מסמל על נסיעות לארצות אחרות או שינוי במקום. מרס גם הוא בעל כוח דומה לפעמים, או כאשר הוא שוקע או כאשר הוא יורד מרום השמיים, כאשר הוא במולות או בריבוע למאורות. אם נקודת המזל גם היא נמצאת במזלות שגורמים לנסיעות, האשנים יחיו את כל חייהם במקומות רחוקים ושם יהיו להם יחסים קרובים ועסקים. אם פלנטות מיטיבות מתייחסות למקומות אלו או קודמות להם, הפעילו שלהם במרחקים תהיה עם כבוד ועם רווחים וחזרתם מהירה ובטוחה, אבל אם הפלנטות המזיקות מתייחסות אליהם, הנסיעות יהיו קשות, פוגעות ומסוכנות, והחזרה קשה, למרות שבכל מקרה המיזוג של ההשפעות נלקח בחשבון, ונקבע על פי השליטה של הפלנטות שחש להן אספקט לאותם מקומות כפי שהסברנו.

באופן כללי, קורה שאם המאורות נופלים בחלקים הנמוכים של הרבעים המזרחיים הנסיעה היא לכיוון מזרח או דרום, אבל אם בחלקים המערביים או באופק המערבי לכיוון צפון או מערב, ואם המזלות שגרמו לנסיעה הם בעלי דמות אחת, הם או הפלנטות ששולטות בהם, הנסיעות יקרו במרווחים ארוכים ולא קבועות, אבל אם הם מזלות עם דמות כפולה הם יסעו תדיר ולזמן רב. אם יופיטר וונוס שולטים במקומות של הנסיעה ובמאורות הם הופכים את הנסיעות לבטוחות ונעימות, כי האנשים ישלחו לדרכם על ידי שליטי הארץ, או על ידי חבריהם ויהיה להם מזג אוויר טוב ואספקה. לעיתים קרובות, עם מרקורי נוסף להם, רווח, מתנות וכבוד יגיעו מהמזל הטוב הזה. אם סטורן ומרס שולטים במאורות, ובמיוחד כאשר הם במולות האחד לשני, התוצאות יהיו חסרות תועלת והאנשים בסכנה גדולה דרך נסיעות חסרות מזל, טביעת ספינות אם הם במזלות מימיים או דרך קשה ומדברית, ואם הם במזלות יציבים דרך נפילות מגבהים ורוחות עזות, במזלות השוויוניים וההיפוכים בגלל אספקה לקויה ותנאים לא בריאים, במזלות בעלי צורה אנושית דרך פיראטיות, ושוד, במזלות של חיות דרך התקפה של חיות רעות, רעידות אדמה ואם מרקורי נמצא באותו הזמן, דרך מזג אוויר, האשמות מסוכנות, ובנוסף דרך הכשת זוחלים ויצורים רעילים אחרים. האופי של האירוע, אם הוא מיטיב או פוגע, זאת אומרת ההבדל של הגורמים נבחנת על פי השלטון של המקומות שמסמלים פעולה, רכוש, גוף או כבוד לפי הנטייה המקורית שלהם והאירוע שיש לו את הסיכוי הגבוה ביותר להביא את האירועים שמסומלים שם נקבעים על פי זמן הכניסה של חמשת הפלנטות. זה הסיכום שלנו לנושא.

9. על אופי המוות

לאחר כל האחרים נשארת השאלה בנוגע לאופי המוות, וקודם נתחיל בקביעה על ידי הדרכים שהוסברו בפרק על אורך החיים, אם ההרס יגיע בגלל הקרנה של קרן או על ידי ירידה של המסמל למערב. כי אם ההרס מגיע מקרניים, צריך לבחון היכן הוא המקום שבו זה קורה וכך לקבוע את אופי המוות, אבל אם זה קורה על ידי שקיעת המסמל למערב, אנחנו בוחנים את האופק המערבי עצמו. כי האיכות שיש לפלנטות שנמצאות במקומות הללו, או אם הם לא שם, הפלנטות הראשונות שמגיעות, כך אנחנו מבינים שהמוות יהיה, ובאותו הזמן, הפלנטות שבאספקט תורמות את חלקן למורכבות האירועים, כמו גם המזג הייחודי של המקומות ההרסניים עצמם, גם דרך המזלות וגם דרך הפרקים.

עכשיו, אם סטורן מחזיק את השליטה על המוות, הוא מביא את הסוף דרך מחלת ריאה, שחפת, ראומטיזם, צמרמורות וחום, וחלחול של המרה, טיפוס המעיים או תנאים היסטריים. וכאלו שנגרמים בגלל קור. יופיטר גורם למוות  דרך חנק, דלקת ריאות, שבץ, עויתות, כאבי ראש ודום לב ותנאים הקשורים לנשימה לא סדירה. מרס הורג על ידי חום של יום וחצי, שבץ פתאומי, מחלת כליות ואלו שקשורות ביריקת דם, דימום, הפלות, לידה, בעיות בורידים, מגפות ומחלות שמביאות למוות מחום גבוה. ונוס גורמת למוות על ידי מחלות בטן, מעיים וכבד, ובנוסף על ידי סרטן, חסימות, הרעלות ופורענות הנגרמת מיותר מדי או פחות מדי לחות. מרקורי מבשר מוות על ידי שיגעון, הסחת דעת, מלנכוליה, מחלת הנפילה, אפילפסיה, מחלות הקשורות לשיעול וכל המחלות הקשורות ביתר או חוסר ביובש.

כך שאלו שנפרדים מהחיים בדרך שתוארה מתים מוות טבעי, כאשר אדוני המוות נמצאים במקומם או במקומות שמתאימים לאופיים ואם אם אין אף פלנטה שמסוגלת לגרום לפגיעה שחזקה יותר מהם. מתים מאלימות ואמצעים לא טובים כאשר שני הפלנטות הרעות שולטות במקומות ההרסניים, או על ידי צמידות, או בריבוע, או במולות, או אם אחת מהשתיים או שתיהן אוחזת בשמש, בירח או בניהם. ייסורי המוות במקרים אלו קורה מהצמידות, עוצמתו מנוכחות המאורות והאיכות שלו, שוב, מהדרך שבה הפלנטות האחרות מתייחסות אליהם ומהמזלות שבהם הפלנטות הרעות נמצאות.

כי אם סטורן נמצא בריבוע לשמש ממזל ששיך לחלק היום ההפוך, במזלות היציבים הוא גורם למוות מדריסה של המון, או על ידי תלייה, או על ידי משהו קשיח, ובאופן דומה אם הוא שוקע והירח מתקרב אליו, במזלות שיש להם צורה של חיות, הוא גום למוות מחיות טרף, ואם יופיטר, שהוא עצמו פגוע עד לו, מוות במקומות ציבוריים, או בימי חג, או בקרב מול חיות, אבל באופק במולות לאחד מהמאורות, מוות בכלא. אם הוא באספקט למרקורי, ובמיוחד באזור של הנחשים שבשמיים, או במזלות האדמה, אנשים ימותו מהכשה של חיות רעילות, ואם ונוס נמצאת איתם, על ידי הרעלה או מזימות של נשים, אבל בבתולה ובדגים, או המזלות המימיים, אן הירח באספקט, על ידי טביעה וחנק במים, בשכנות לארגו, בטריפת ספינה, במזלות הטרופיים או בעלי ארבע רגליים כאשר סטורן נמצא עם השמש או במולות לה, או אם הוא עם מרס במקום השמש, על ידי נפילה של בית, ואם הם ברום השמיים העליון או התחתון על ידי נפילה מגבהים.

אם מרס נמצא בריבוע או במולות לשמש או לירח במזל מחלק היום ההופכי, במזלות שיש להם צורת אדם, הוא גורם לאנשים להירצח על רקע פוליטי או על ידי אויבים, או להתאבד, ולמות בגלל נשים או נשים רצחניות, כאשר ונוס עדה להם, ואם מרקורי גם נמצא באספקט לאלו, הוא גורם למוות מפיראטים, שודדים, או פושעים, במזלות שיש להם מום או לא שלמים או בגורגונה של פרסאוס, מוות דרך התזת ראש, בעקרב ובשור מוות דרך סכינים\ חיתוך, או בניתוח, או מוות מעווית, ברום השמיים או ממולו על ידי קשירה ליתדות, ובמיוחד בספאוס ובאנדרומדה, במערב או מממול לאופק, על ישי שריפה, במזלות עם ארבע רגליים מוות על ידי נפילת בית, על ידי שבר או מעיכה, אם יופיטר גם עד לו ופגוע באותו הזמן, האנשים מתים בצורה בולטת מהרשעה ומכעס של גנרלים ומלכים.

אם הפלנטות המזיקות נמצאות יחד במצב זה והן במולות באחד מהמקומות החשובים שהוזכרו לעיל, הן עובדות עוד יותר על הפגע הנקרא מוות. במקרה הזה אופי המוות מסומל על ידי זו שנמצאת במקום הפוגע, או שהאירועים הפטליים מוכפלים, או באופיים או בכמותם, אם לשניהם יש קשר למקומות ההרסניים. אנשים שכאלה אפילו לא נקברים, ונאכלים על ידי חיות וציפורים, כאשר הפלנטות המזיקות נמצאות במזלות במצב הזה, אם אף פלנטה מיטיבה לא עדה לרום השמיים התחתון או למקומות הפוגעים. מוות קורה בארץ זרה אם הפלנטות שנמצאות במקומות הפוגעים נופלות במקומות ששוקעים, ובמיוחד כאשר הירח נמצא ב, או בריבוע ל, או ממול למקומות שנכתבו לעיל.

10. על חלוקת הזמנים

מאחר ועסקנו באופן סיסטמתי בראשי פרקים מסוגים שונים של חקירות כדי להסביר את הדוקטרינה כללית, לפי כוונתנו המקרוית, כל שנותר הוא להוסיף עוד שיטה להתבוננות ששווה לעשות אותה בנוגע לחלוקת הזמנים בצורה שמתאימה לטבע ועקבית עם הדוקטרינה שכבר נמסרה. כך שבין החקירות למיניהן יש גורל כללי יותר שיש לו עדיפות על החשיבויות האחרות, זה של ארץ הלידה שאליו הפרטים של מפת הלידה משועבדים, כמו נושאי צורת הגוף, אופי הנפש והרבגוניות של תרבות והתנהגות, חשוב גם שמי שעושה את החקירה, יחזיק קודם כל בגורמים החשובים יותר, אחרת הוא יטעה ויקרא לאתיופי בעל עור לבן ושיער חלק, והגרמנ או הגאלי בעל עור שחור ושיער מקורזל, או שהם בעלי אופי רך, אוהבים לשוחח ונוטים להתבוננות, והיוונים פראיים בנפשם ולא מלומדים, או שוב, בנושא הנישואין, שלא יעשה את הטעות של התעלמות מהמנהגים הנפוצים בארץ וייחס נישואין לאחות למישהו שהוא איטלקי, במקום למצרי ששם זה מתאים, או נישואין לאם לאחרון כשזה מתאים יותר לפרסי. כך שבאופן כללי חשוב קודם כל להבין את התנאים האוניברסאליים של הגורל ואז להתאים להם את התנאים הספציפיים אשר מתייחסים למקרה. באותה הדרך, כאשר עוסקים בחלוקת הזמנים, צריך לקחת כבסיס לכל תחזית את ההבדלים וההתאמות המיוחדות לכל הגילאים, ולוודא שאנחנו לא נוהגים בצורה פשוטה בנוגע לשאלה ובחוסר זהירות מייחסים לתינוק פעולה או נישואין או משהו ששייך למבוגרים, או לאדם זקן הולדת ילדים או דברים אחרים שמתאימים לצעירים יותר, אלא אחת ולתמיד נתאים אם הפרטים שנחשבים לפי זמנים וגילאים לאלו שמתאימים ויכולים להיות לכל אחד על פי הגילאים השונים. כי בחלוקה על פי גילאים של בני האנוש יש גישה אחת שנשענת על התאמה והשוואה לשבע הפלנטות, היא מתחילה בגיל הראשון של האדם ובספירה הראשונה מאיתנו, שהוא הירח, ומסתיימת באחרונה והספירה הרחוקה ביותר שנקראת סטורן. ובאמת האיכויות המקריות של כל אחד מהגילאים הללו שמתאימים באופן טבעי לפלנטה שאליה משווים, ואת זה חייבים לבחון, כדי לחקור את השאלות הזמניות, בזמן שאנחנו מחליטים על ההבדלים העולים מהאיכויות הייחודיות שאנחנו מגלים במפות הלידה.

כי עד לגיל ארבע שנים, הירח לוקח שליטה על גיל הינקות ומייצר את ההזנה ואת חוסר היציבות בגופו, בהתמלאותו המהירה, הטבע הלח שלו, וכעיקרון על האכלתו, השינויים של התנאים וחוסר השלמות והגימגום של מצב הנפש, בהתאמה לפעולות האקטיביות.

בתקופה הבאה של 10 שנים מרקורי, שמקבל את המקום השני ואת הגיל השני, זה של הילדות, לתקופה שהיא חצי מעשרים שנים, מתחיל להביע את עצמו ולעצב את האינטלקט ואת החלקים הלוגיים של הנפש, זורע זרעים ויסודות של לימוד, וחושף את האופי הייחודי והיכולות האינדיבידואליות, מעיר את הנפש בשלב הזה על ידי הדרכה, לימוד ותרגילי ההתעמלות הראשונים.

ונוס, לוקחת פיקוד על הגיל השלישי, זה של הנעורים, למשך שמונה השנים הבאות, בהתאמה לזמן שלה, ומתחילה לתת השראה, בזמן ההתבגרות, לדישון הזרעים ונוטעת את האימפולסים לכיוון חיבוק האהבה. בזמן זה נכנסת אל הנפש השתוללות, חוסר שליטה על איברי המין, תשוקה לסיפוק מיני מכל סוג, תשוקה בוערת, ערמומיות ועיוורון של המאהב חסר הסבלנות.

שליט הספירה האמצעית, השמש, לוקחת שליטה בגיל הרביעי, שהוא האמצעי על פי הסדר, בגרות צעירה, לתקופה של 19 שנים, בתוכן היא נוטעת בנפש את השליטה וההכוונה של הפעולות שלה, תשוקה לחומר, לכבוד, ולמעמד, ונשינוי ממשחק, וטעויות תמימות לרצינות, נימוס ואמביציה.

אחרי השמש, מרס, חמישי על פי הסדר, לוקח פיקוד על השנים בוגרות, לחמש עשרה שנים, שווה לזמן שלו. הוא מביא עימו החמרה וייסורים אל החיים, וזורע דאגות וצרות בגוף ובנפש ונותן תחושה והבנה של אחרי השיא, ומדרבן לפני שהוא מגיע אל הסוף לעבוד ולהשיג מבין כל המשימות, משהו ראוי לציון.

השישי, יופיטר לוקח לו את הגיל המבוגר יותר, לשזמן שלו שהוא שתים עשרה שנים ומביא עימו את הויתור על עבודת כפיים, עמל, מהומה ופעילות מסוכנת, ובמקומם הוא מביא גינונים, ראייה קדימה, יציאה לגמלאות יחד עם התעמקות, תוכחות והשלמה או נחמה. עכשיו במיוחד הוא מביא את האדם לצבירה של כבוד, שבחים, ועצמאות מלווים בצניעות ואצילות.

ולבסוף, סטורן שמקבל את גיל הזקנה, התקופה האחרונה, שנמשכת עד לסוף החיים. עכשיו תנועות הגוף והנפש קרות יותר ומוגבלות יותר באימפולסים, הנאות, תשוקות ומהירות, כי השקיעה הטבעית מתרחשת בחיים שהפכו לשחוקים עם הגיל, ללא התלהבות, חלשים, נפגעים בקלות וקשה לרצותם בכל המקרים ובהתאמה לאיטיות התנועה.

הקודם צריך להילקח כתיאור מקדים לאופיים של הגילאים של החיים, בהתבוננות המתאימה לאופי החיים. אבל בנוגע לפרטים שאותם מגלים מהייחודיות של מפת הלידה, את חלקם אנחנו נבסס על החישובים שלעיל, זאת אומרת על הקידומים שיש להם את הסמכות הגדולה ביותר, כולם ולא אחד, כמו במקרה של משך החיים. אנחנו נחיל את הקידום מההורוסקופ לאירועים שקשורים לגוף, ולנסיעות, זה של נקודת המזל לנושאי רכוש, זה שמהירח לרחשי חיבה שח הנפש ולנישואין, זה שמהשמש לכבוד והצלחה, זה שמרום השמיים לפרטים הנוספים של ניהול החיים כמו פעילויות, חברויות והולדת ילדים. כי כך נקבל שלא רק פלנטה מיטיבה אחת או מזיקה אחת תשלוט בכל המקרים כל הזמן, כי הרבה פעמים קורים אירועים מנוגדים באותו הזמן. אחד יכול, לדוגמא, לאבד קרוב משפחה ולקבל ירושה, או באותו הזמן לחלות במחלה ולקבל קידום, או באמצע חוסר מזל להפוך לאב לילדים, או לחוות אירועים שיכולים לקרות מהסוג הזה. כי זה לא רגיל שגוף טוב מאוד או רע מאוד, נפש, רכוש וכבוד וחברים, אחד יש לו מזל או חוסר מזל. זה, אולי יכול לקרות במקרים מאוד קיצוניים של ברכה רבה או חוסר ברכה מוחלט, כאשר האירועים של הפלנטות המיטיבות או המזיקות נפגשות עם כל הקידומים. אבל זה קורה לעיתים רחוקות מאוד כי טבע האדם הוא לא מושלם ומותאם לקיצוניות זו או אחרת, אבל נוטה לכיוון של איזון בין טוב ורע שמגיע מהתחלפויותיהם, ובנוגע לכוכבים אשר מובילים לאירועים שקורים בקידומים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק את המזיקים כמו במקרה של אורך החיים, אלא את כולם, ובאופן דומה לא רק את הצמידויות או המולויות או הריבועים, אלא גם אלו שבטריין או בסקסייל.

קודם כל אנחנו צריכים לתת את הליטה על הזמנים לכוכב שנמצא על המעלה המקודמת או באספקט לו, ואם תנאי זה לא קיים אז לזה שקודם לו עד שנגיע לזה שנמצא באספק עלם המעלה הבאה על פי סדר המזלות, ואז לזה עד לבא אחריו, וכולי, והפלנטות ששולטות בפרקים לתת חלק מהשליטה. שוב, אנחנו נותנים שנים למעלות לפי המרווחים, בקידום של האופק מספר ששווה למס' הפעמים של העליה בקו הרוחב הספציפי, בקידום של רום השמיים, כמו מס' השיאים, ובקידום של כל האחרים, ביחס לקרבה לזריחה, שיא או שקיעה של הצירים, כפי שהסברנו בפרק על אורך החיים.

אנחנו נגלה מהשעונים הכלליים כפי שהסברנו ומהשעונים השנתיים, על ידי יציאה מכל אחד מהמקדמים, לפי סדר המזלות, את מספר השנים מאז הלידה, שנה אחת לכל מזל, וניקח את השליט של המזל האחרון. אנחנו נעשה את אותו הדבר לפי החודשים, ונסדר את החודשים מחודש הלידה, נתחיל מהמקומות ששולטים בשנה, עשרים ושמונה יום למזל, ובאופן דומה לימים, אנחנו נמצא את מס' הימים מיום הלידה ונתחיל מהמקומות ששולטים בחודשים, יומיים ושליש למזל.

אנחנו חייבים גם לתת תשומת לב לכניסות שנעשות למקומות של הזמנים, כי שי להם תפקיד חשוב בתחזיות של זמנים של אירועים, ובמיוחד לכניסת סטורן למקומות הכלליים של הזמנים, ואלו של יופיטר למקומות של השנים, לכניסות של השמש, מרס, ונוס ומרקורי לאלו של החודשים, והמעברים של הירח לאלו של הימים. הסיבה לזה היא שהשעון הכללי יש לו סמכות רבה יותר להצלחת התחזית, בזמן שהשעונים הקטנים יותר מסייעים או מפריעים בהתאמה לקרבה או לחוסר הקרבה שלהם, והכניסה המשפיעה על המעלה להגדלה או הפחתה של האירוע. כי באופן כללי, האיכות המיוחדת ומשך הזמן מסומלים על ידי המקום המקודם ושליט הזמן הכללי ביחד עם שליט הפרקים, כי כל אחת מהפלנטות בזמן הלידה הופכת לקרובה למקום שבו היא הייתה בשליטה ראשונה.

באם האירוע יהיה חיובי או שלילי מגלים דרך המאפיינים הטבעיים והמשולבים של השעונים, אם הם מיטיבים או מזיקים, וההכרות הראשונית שלהם עם המקומות שבהם הם נמצאים אם הם בסימפתיה אליהם או באנתיפטיה. באילו זמנים האירוע החזוי יקרה רואים על פי האספקטים של המזלות של השנים והחודשים למקומות שנותנים את הסיבות, והאספקטים של המזלות שאליהם הכוכבים נכנסים ובהם הפאזות של הירח והשמש קורות למזלות של השנים ושל החודשים. כי אלו שיש להם יחס למקומות המושפעים תחת השאלה ונמצאים באסקטים הרמוניים מהתחלה של מפת הלידה, ואשר בכניסתם נמצאים באספקטים הרמוניים אליהם, יש להם השפעה טובה על הנושאים הנדונים, אפילו כאשר הם פוגעים במולות. ואלו שלא הרמוניים והם מחלק היום ההופכי גורמים לרע כאשר הם במולות או בריבוע במעברים אבל לא באספקטים אחרים.

ואם אותן הפלנטות שולטות גם בזמנים וגם בכניסות, טבע האירוע מוגזם והופך ללא מדולל, אם לטוב ואם לרע, ויותר מזה עם הם שולטים על הסיבה לא רק בזכות השעון אלא גם שליטה מקורית במפת הלידה. האנשים בעלי מזל או חוסר מזל בכל המובנים בזמן אחד, כאשר כל הקידומים נמצאים באותו המקום, ואם הם שונים, כאשר האירועים דומים בטבעם הטוב או הרע באותו הזמן. אופי החקירה של הזמנים הוא כזה בהתאמה לתהליך הטבעי.

11. סיכום לפי פאריסינוס 2425

בנקודה הזו, השיטה לתקוף, במקרים מיוחדים, את השאלה בנוגע לאיכות של תחזיות של זמנים, יחד עם דיווח מלא של התוצאות, שהוא נושא מסובך וקשה להסבירו, חייב, בהתאמה לתוכנית המקורית, להישאר לשפיטה של האסטרולוגית הטובה בנוגע לטמפרמנט, כי כך היא יכולה למצוא מקום לדוגמאות ספציפיות של כוחם האקטיבי של הטבע הכללי של הכוכבים. עכשיו כשנושא מפות הלידה סוכם, זה נכון להביא את הנושא לסיומו.

.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.