האסטרולוגיה של תלמי – ספר 3

1. הקדמה


2. על המעלה של נקודת ההורוסקופ


3. חלוקת המשנה של מדע מפות הלידה


4. על ההורים


5. על אחים ואחיות


6. על זכרים ונקבות


7. על תאומים


8. על מפלצות


9. על ילדים שלא מגדלים


10. אורך החיים


11. על הטמפרמנט וצורת הגוף


12. על פגיעות ומחלות של הגוף


13. על איכויות הנפש


14. מחלות נפש

1. הקדמה

במה שקדם הצגנו את התיאוריה של אירועים אוניברסאליים כי הם מגיעים קודם ויש להם את הכוח להוביל לפני תחזיות אשר קשורות לטבע הייחודי של האינדיבידואל, החלק של החיזוי נקרא אומנות הג'נתלילוגיקל , לשתי החלוקות יש כוח אחד גם מעשי וגם תיאורטי. הסיבה גם לאירועים האוניברסאליים וגם הפרטניים היא תנועת הפלנטות, השמש והירח, ואומנות החיזוי היא ההתבוננות המדעית של השינויים המדויקים בטבע המושאים אשר מגיבים לתנועה המקבילה של גרמי השמים בשמיים הסובבים, רק שאירועים כלליים הם גדולים יותר ועצמאיים ואירועים פרטיים הם לא. אסור לנו להניח ששתי החלוקות יוצאות מאותה נקודת פתיחה, שממנה על ידי הבנת פריסת גרמי השמיים, אנחנו מנסים לחזות את האירועים המסומלים על ידי האספקטים בכל רגע נתון. להפך, במקרה של האוניברסאליים, אנחנו צריכים לצאת מהרבה נקודות פתיחה, מאחר ואין לעולם נקודה אחת, ואלו גם לא נלקחות מהמושאים עצמם, אלא גם מהאלמנטים המשתתפים בהם ומביאים עימם את הסיבות, כי אנחנו חוקרים למעשה את כל נקודות ההתחלה המוצגות על ידי הליקויים והמעברים החשובים של הפלנטות. בחיזוי הנוגע לאינדיבידואל, יש לנו גם נקודה אחת וגם הרבה נקודות התחלה. האחת היא התחלת הטמפרמנט עצמו, כי יש לנו אותה, והרבות הן אלו המשמעותיות העוקבות הנמצאות בסובב, שנמצאות ביחס לראשונה, ועדיין הנקודה הראשונה היא החשובה מכולם כי היא מובילה אל האחרות. מאחר וזה כך, המאפיינים הכלליים של הטמפרמנט נקבעים מנקודת ההתחלה הראשונה, ועל ידי שימוש באחרות אנחנו חוזים אירועים שיגיעו בזמנים ספציפיים ובמידות שונות לאורך מה שנקרא הגילאים של החיים.

מאחר ונקודת ההתחלה של מפות לידה של אנשים היא באופן טבעי רגע ההתעברות, אבל פוטנציאלית ובאופן מקרי רגע הלידה, במקרים בהם רגע ההתעברות ידוע במקרה או על ידי התבוננות, מתאים יותר להשתמש בו כדי לקבוע את הטבע המיוחד של הגוף והנפש בבדיקה של הכוח האפקטיבי של הקונפיגורציות של הכוכבים באותו הרגע. כי לזרע ניתנות על ידי הסובב איכויות בתחילתו פעם אחת ולתמיד, ואפילו שהן משתנות כפי שהגוף גדל, הוא עדיין מתערבב עם עצמו בתהליך הגדילה, וכך הוא נראה אפילו יותר מהסוג של ההתחלה שלו..

אבל אם לא יודעים את רגע ההתעברות, מה שבדרך כלל קורה, אנחנו הולכים על פי נקודת ההתחלה שהיא רגע הלידה, כי רגע זה הוא חשוב ביותר והיתרון שלו על פני הנקודה הקודמת היא שעל פי רגע ההתעברות אפשר לדעת גם אירועים שקודמים ללידה. אם נקרא לאחד – המקור ולשני – התחלה, החשיבות שלה בזמן היא אכן משנית, אבל שווה או אפילו יותר מושלמת בפוטנציאל ואפשר לקרוא לאחד הראשית של זרע האדם ולשנייה, ראשית האדם. כי בזמן הלידה הילד והגוף שלו מקבלים תכונות שלא היו להם קודם, שהיו להם כשהיו ברחם, אלו ששייכות לטבע האדם ולו לבדו, ואפילו אם נדמה שהסובב בזמן הלידה לא תורם לאיכויות אלו, עצם הגעתו לאור תחת התצורות של השמיים תורמות, מאחר והטבע, אחרי שהילד התגשם באופן מלא, נותן את הדחף ללידתו תחת קונפיגורציה דומה לזו ששלטה בהתגשמות הילד מהתחלה. לכן, אפשר להאמין שמיקום הכוכבים בשעת הלידה הוא מסמל את הדברים הללו, למרות שהוא לא מסמל את הגורם הראשוני באופן מלא, אבל הוא דומה מאוד אליו.

מאחר וכוונתנו היא לדון בחלק הזה בצורה סיסטמטית כפי שכבר עשינו בתחילת הספרים, בנושא אפשרות החיזוי מסוג זה, אנחנו לא נציג את השיטה העתיקה לחיזוי שמביאה לתמהיל את כל או רוב הכוכבים, מאחר והיא מרובת חלקים ואינסופית אם רוצים ללמד אותה בצורה דיקנית. חוץ מזה, היא נשענת על הניסיונות של אלו שחקרו ישירות את הטבע מאשר על אלו שמסוגלים לנסח תיאוריה על בסיס המסורת, ובנוסף, נוותר עליה מאחר והיא קשה מאוד לשימוש. אנחנו נתרכז בפרוצדורות שעל פיהן מבינים כל דבר בשיטה המעשית, והשפעתם האקטיבית של הכוכבים, גם באופן מיוחד וגם באופן כללי, בצורה קונסיסטנטית וקצרה בהתאמה להתאמות הטבעיות. ההקדמה שלנו תהיה מנייה של המקומות בשמיים שאליהם מתייחסים כאשר שוקלים באופן תיאורטי אירועים מיוחדים הקשורים לאדם, לאלו אנחנו נוסיף דיון כללי על הכוחות האקטיביים של גרמי השמיים שיש להם קרבה למקומות הללו על ידי שליטה בהם, יריית החץ, או האירוע החזוי המסכם את הקומבינציות של האלמנטים המרובים המיושמים על הגוף, ונשאיר אותם לזה שעושה את החקירה. נתחיל בדיון על פי הסדר המתאים, של הנושאים הכלליים, כאשר אנחנו משתמשים בזמן הלידה כנקודת ההתחלה, כי כפי שאמרנו, זו מספקת את ההסברים לאירועים טבעיים, אבל אם מישהו מוכן להשקיע ולמצוא את זמן ההתעברות הוא יוכל להרחיב את האיכויות הייחודיות אשר משפיעות על הקומבינציה.

2. על המעלה של נקודת ההורוסקופ

הרבה פעמים יש קושי בעובדה הראשונה והחשובה ביותר, שהיא שעת הלידה המדויקת, כי באופן כללי, רק התבוננות דרך לוחות אסטרולוגיים בזמן הלידה יכולים לתת את הדקה של השעה, וכל שאר האמצעים ההורוסקופיים יכולים להוביל אותנו לטעות, המכשירים השמשיים על ידי תזוזת המיקום שלהם, ושעוני המים על ידי אי הסדירות בזרימת המים. ולכן נתחיל בשיטה שבה אפשר למצוא את המעלה של האופק, על פי המעלה של שעה שידועה לנו בוודאות שקרובה לאירוע, שאותה מוודאים על פי שיטת ה"התרוממות". מתחילים בלמצוא אירוע שקרוב ללידה כמו מולד ירח או ירח מלא, ווידוא של המעלה המדויקת של שני המאורות במקרה של מולד ירח, או במקרה של ירח מלא של זה שנמצא מעל כדור הארץ. אנחנו מוצאים אילו כוכבים שולטים בזמן הלידה. באופן כללי אופן השליטה נקבע דרך הצורות הבאות: כאשר הוא בטריין, בשליטה, בנעלות, או בפרק, בפאזה או בחלק היום, זאת אומרת כאשר המיקום הנדון מיוחס בדרך אחת או יותר לכוכב שהוא השליט. אם אנחנו מגלים שיש כוכב שיש לו יחס עם המעלה בכל או בחלק מהדרכים הללו, המעלה שבה נמצא הכוכב במזל שבו הוא עובר, אנחנו ניקח את המעלה הזו כמעלת האופק במזל שאותו מצאנו על ידי שימוש בשיטת ההתרוממות. אבל אם מצאנו שניים או שלושה שליטים משותפים, אנחנו נשתמש במספר המעלות של מי מהם שנמצא הכי קרוב למזל העולה לפי שיטת ההתרוממות. אבל אם שניים או יותר הם קרובים במספר המעלות, ניקח את זה שהכי מקורב למרכז חלק היום. אם, המרחק בין המעלה שבה נמצא השליט מהאופק גדול יותר מהמרחק בינו לבין רום שמיים, אנחנו נשתמש במס' המעלה הזו לרום השמיים וממנה נסיק את שאר הצירים.

3. חלוקת המשנה של מדע מפות הלידה

אחרי ההקדמה הזו, אם מישהו ינסה לחלק את השטח של מפת הלידה, אנחנו נגלה שמכל החיזויים הטבעיים והאפשריים, חלוקה אחת עוסקת באירועים שקדמו ללידה, כמו ההורים, אחרת עוסקת באירועים שקשורים ללפני ולאחרי הלידה כמו אחים ואחיות, אחרת באירועים הקשורים ללידה עצמה, נושא שהוא לא חד משמעי ופשוט, ולבסוף כל מה שקשור לאחרי הלידה שהוא מורכב בהתפתחות התיאורטית שלו. בין הנושאים הנוגעים ללידה שאותם חוקרים ניתן למצוא את מין היילוד, תאומים או לידות מרובות, מפלצות, וילדים שלא ניתן לגדלם. לאלו שדנות באירועים שלאחר הלידה שייכים אורך החיים, מאחר וזה לא קשור לילדים שאי אפשר לגדלם, שנית כל הקשור לגוף עצמו והמחלות או הפציעות, הבא בתור: איכות הנפש ומחלות הנפש, לאחר מכן זה הקשור למזל, גם ברכוש וגם בכבוד, לאחר מכן איכות העשייה, אחר כך הנישואין וההורות, שיתופי פעולה, הסכמים וחברים, לאחר מכן מגיעים המסעות ולבסוף המוות שקשור כמובן לאורך החיים, אבל לפי הסדר הגיוני שהוא מגיע אחרון. אנחנו ניתן סקירה קצרה על הנושאים הללו, כפי שאמרנו קודם, ביחד עם הכוחות האפקטיביים עצמם, ותהליך החקירה, בנוגע לשטויות שעליהן רבים מבזבזים את זמנם ושאי אפשר להוכיח, לא נתייחס אליהם אלא רק לגורמים הטבעיים המרכזיים. מה שאפשר לחזות אנחנו נחקור לא על פי נקודות ערביות (lots) או מספרים שלהם אין הסבר מספק, אלא על פי המדע של האספקטים של הכוכבים למקומות שאיתם יש להם קשר, באופן כללי, אבל כאלו שניתן ליישמם בכל המקרים כך שנמנע מלחזור על עצמנו במקרים פרטניים.

קודם כל נבחן את המקום בזודיאק שהוא רלוונטי לנושא השאלה, לדוגמא, רום שמיים בנוגע לפעולה, או המקום של השמש לשאלה בנוגע לאבא, אחר כך נבדוק את הפלנטות שיש להן קשר או שליטה למקום של השאלה, על פי חמשת הדרכים שתוארו, ואם פלנטה אחת היא השליטה אז בכל הדרכים הללו, אנחנו ניתן לה את השליטה בחיזוי, אם שתיים או שלוש, ניתן אותה לזו שיש לה יותר משקל. אחרי זה, כדי לקבוע את איכות החיזוי, אנחנו נבחן את טבען של הפלנטות עצמן והמזלות שבהן הן נמצאות, והמקומות שקשורים אליהן. את עוצמת האירוע אנחנו נבחן לפי כוחן ונראה אם הן ממקומות בצורה פעילה גם בקוסמוס וגם במפת הלידה, או ההיפך, כי הן פעילות במיוחד כאשר, ביחס לקוסמוס, הן נמצאות בתחומי השליטה שלהן או באזורים קשורים להן, ושוב כאשר הן זורחות ומגדילות את מספרן, וביחס למפת הלידה, כאשר הן עוברות ליד הצירים או מזלות הזורחים אחריהם, ובמיוחד הפרינציפ של אלו, המזל העולה והמזל שברום שמיים. הן חלשות ביחס ליוניברס כאשר הן במקומות שתחת שליטת אחרות, כאשר הן מערביות או בנסיגה, וביחס למפות לידה כאשר הן יורדות מהצירים. בנוגע לתזמון האירוע החזוי באופן כללי עלינו להתבונן עלינו לבדוק אם הן מזרחיות או מערביות לשמש ולאופק, כי הרבעים שקודמים לכל אחד מאלו ואלו אשר נמצאים ממול הם מזרחיים, והאחרים אשר באים אחר כך הם מערביים. בנוסף עלינו לבדוק אם הן נמצאות בצירים או במזלות העוקבים להם, כי אם הן מזרחיות או על הצירים הן אפקטיביות יותר בהתחלה, ואם מערביות או בבתים הממשיכים הן איטיות יותר בפעולתן.

4. על ההורים

הקו המנחה לשאילתה הספציפית הזו אליה נתייחס כל הזמן הוא כזה. עכשיו בהמשך לסדר שניתן כבר, נתחיל בתיאור ההורים שמגיע ראשון. השמש וסטורן על פי טבעם משויכים לאבא והירח וונוס עם האמא, ואלו יכולות להיות בשליטה אחת על השנייה או כוכבים אחרים, כך הם ענייני ההורים. בנוגע לשאלה בקשר לעושרם חוקרים את הפלנטות שמסביב למאורות, כאשר הם נמצאים בסביבה של פלנטות שיכולות להיות מיטיבות, או כאלו שנמצאות בדקאן שלהן, או באותו מזל או במזל הבא, הם מסמלות שהתנאים של ההורים יהיו נהדרים, במיוחד כאשר כוכבי בוקר נמצאים ליד השמש וכוכבי ערב ליד הירח, בזמן שהמאורות עצמם נמצאים במקומות טובים להם כפי שכבר הוסבר. אבל אם גם סטורן וגם ונוס, נמצאים במקרה במערב ובדקאן הנכון להם, או על הצירים, אנחנו מבינים שיש פה אינדיקציה לאושר רב בהתאמה למה שנכון ומתאים לכל הורה. אבל, מהצד השני, אם המאורות נמצאים לבדם ללא פלנטות מסביבם, הם מסמלים מעמד נמוך ואלמוניות של ההורים, במיוחד כאשר ונוס או סטורן לא נמצאים במקום טוב להם. אם יש להם צמידויות, אבל מפלנטות השייכות לדקאנים אחרים, אנחנו מבינים שהמעמד הוא בינוני ויהיו שינויים בעושרם. ואם נקודת המזל, עליה נרחיב בהמשך, נמצאת בהתאמה במפת הלידה לפלנטות שנמצאות בצמידות לשמש או לירח, הילדים יקבלו את מלוא הירושה, אם היא בחוסר התאמה או במולות ואם אין צמידויות לפלנטות, או שישנן פלנטות מזיקות, ירושת ההורים לא תעזור לילדיהם או אפילו תזיק להם.

בנוגע לאורך (או קוצר) חייהם, צריך לבדוק את הקונפיגורציות האחרות. במקרה של האב, אם יופיטר או ונוס נמצאים באיזשהו אספקט לשמש ולסטורן, או אם סטורן נמצא באספקט הרמוני לשמש: צמידות, סקסטייל או טריין, אנחנו מסיקים חיים ארוכים לאב. אם הם חלשים אז המשמעות משתנה, אבל לא מראה על חיים קצרים. אבל, אם התנאי הזה לא קיים, ומרס מתגבר על השמש או סטורן, או זורח אחריהם, או כאשר סטורן לא בהסכמה עם השמש, אלא נמצא בריבוע או במולות, אם הם יורדים מהצירים, הם הופכים את האבות לחלשים, ואם הם בצירים או זורחים אחריהם, הם הופכים את האבות לקצרי ימים או מועדים לפציעה, קצרי חיים כאשר הם על שני הצירים הראשונים, האופק ורום השמיים והמזלות שאחריהם ומועדים לפציעה או מחלה בשני הצירים האחרים (נקודת השקיעה ורום שמיים תחתון) והמזלות שאחריהם. כי מארס, ביחס לשמש בדרך שהוסברה, הורס את האב במפתיע או גורם לפגיעה בראייתו ואם הוא מתייחס כך לסטורן הוא שם אותו בסכנת מוות, או קדחת, או פגיעה מחתכים וצריבות. סטורן עצמו באספקט לא הרמוני מביא למות האב במחלה.

במקרה של האם, אם יופיטר נמצא באספקט כלשהוא לירח ולונוס, או אם ונוס עצמה נמצאת בהסכמה עם הירח, בסקסטייל, טריין או צמידות, כאשר הם נמצאים בכוחם, הם מראים על חיים ארוכים לאם. אבל, אם מרס מתייחס לירח או לונוס, זורח אחריה או בריבוע או במולות לה, או אם סטורן מתייחס לירח באופן דומה, כאשר הם בירידה, הם מאיימים בחוסר מזל ובמחלה. אם הם מתגברים או על הצירים, הם מראים על חיים קצרים לאם, או שהיא מועדת לפגיעה. בנוסף, כאשר הם בצירים המזרחיים או מזלות שזורחים אחריהם, הם מראים על חיים קצרים לאם, ומועדת לפגיעה כאשר הם בצירים המערביים. כי כאשר מרס נמצא ביחס לירח המתמלא, הוא מביא עימו מוות פתאומי או פגיעה בראייה לאם, ואם הירח מתחסר, מוות מהפלות וכדומה ופגיעה מחתכים. אם הוא ביחס לונוס, הוא גורם למוות מחום, ומחלות מסתוריות ופתאומיות. סטורן ביחס לירח גורם למוות ומחלה כאשר הירח במזרח של קדחת וצמרמורות, כשהוא במערב, על ידי אולקוס או סרטן.

אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון, בנוגע לסוגים הספציפיים של הפגיעות, המחלות או מוות את האופי המיוחד של המזלות בהם נמצאות הפלנטות שמייצרות את הסיבה שעליהם נדון בהרחבה בדיון של מפת הלידה עצמה, ובנוסף, ביום צריך להתבונן היטב בשמש ובונוס ובלילה בסטורן והירח.

בנוגע לשאר, כאשר מבצעים את החקירות הללו, יש מקום לקחת את הדקאן של האבהות או האמהות ולהפוך אותו לאופק ולבדוק את הנושאים הנותרים כאילו זה היה מפת הלידה של ההורים עצמם על פי הפרוצדורה של החקירה הכללית המעשית והגורמת שנסביר בהמשך. אבל, גם כאן וגם תמיד חשוב לזכור את אופן התערובת של הפלנטות, ואם במקרה הפלנטות ששולטות על המקומות שאותם בודקים הן לא מאותו הסוג, אלא שונות, או מביאות לתוצאות הפוכות, נכוון למצוא את אלו שיש להם את הדרישה הרבה ביותר, מהדרכים שבהן הן מגבירות את כוחן בכל מקרה לעצמו, ושולטות באירוע החזוי. זה כדי שננהל את הבחינה שלנו על פי טבע הפלנטות, או במקרה שהדרישה של יותר מאחת הן בעלות משקל שווה, כאשר השליטים הם ביחד, נצליח לחשב בהצלחה את התוצאה המשוקללת של התערובת של השפעתן השונה מטבעה, אבל כאשר הן נפרדות, ניתן לכל אחת בתורה ובזמן הנכון לה את האירועים השייכים לה, קודם למזרחית יותר ואחר כך למערבית יותר. כי פלנטה חייבת מהתחלה להיות עם קשר עם המקום אותו חוקרים, כדי שתהיה לה השפעה עליו, ובאופן כללי, אם זה לא המקרה, פלנטה שאין לה חלק בהתחלה לא יכולה להשפיע ממש, או תזמון המקרה או האירוע, השליטה המקורית היא כבר לא הסיבה, אלא המרחק של הפלנטה ששולטת בכל דרך מהשמש ומהצירים.

5. על אחים ואחיות

הקודם אולי הבהיר את הנושא של ההורים. בנוגע לאחים ואחיות, אם כאן מישהו בוחן רק את הנושא הכללי ולא עובר את גבולות האפשרי בחקירתו בנוגע למספר המדויק ודקויות נוספות, באופן טבעי לוקחים, כאשר מדובר באחים בדם בלבד, מהמזל שברום שמיים, המקום של האם, זאת אומרת מה שמכיל ביום את ונוס ובלילה את הירח כי במזל הזה ובזה שאחריו נמצאים הילדים של האמא, שאמור להיות אותו המקום של האחים של בעל המפה. אם הפלנטות המיטיבות נמצאות באספקט למקום הזה, אנחנו יכולים לחזות הרבה אחים ואחיות, ונבסס את ההנחה על פי מספר הפלנטות ואם הם במזלות פשוטים או עם צורה כפולה. אבל אם הפלנטות המזיקות חזקות יותר או נמצאות במולות להם, הם מסמלות מוות לאחד האחים/אחיות, במיוחד אם השמש היא אחת מהם. אם המולות היא על הצירים, ובמיוחד על האופק, במקרה שסטורן נמצא על האופק, הם הבכורים או הראשונים שגידלו אותם, במקרה של מרס, יש קצת אחים ואחיות כי האחרים לא שרדו. אם הפלנטות שנותנות אחים ואחיות נמצאות במקום חיובי כללי, אנחנו מבינים שהם יהיו אלגנטיים ומכובדים, אם ההפך הוא הנכון, שפלי רוח ואלמונים. אבל אם הפלנטה המזיקה גוברת על אלו שמביאות אחים ואחיות, או זורחת אחריהם, הם יהיו קצרי ימים, והפלנטות הזכריות באופן כללי יתנו זכרים, הפלנטות הנקביות יתנו נקבות, ושוב, אלו שלכיוון מזרח קודם, ואלו שלכיוון מערב אחר כך. חוץ מזה, אם הפלנטות שמביאות אחים נמצאות באספקטים הרמוניים עם הפלנטות ששולטות במקום של האחים והאחיות, הם יגרמו להם להיות חברותיים, וגם יגרמו להם לחיות ביחד אם הן באספקט הרמוני עם נקודת המזל, אבל אם הן במזלות "זרים" (המזל שליד או מרוחק חמישה מזלות – הערת תרגום), או במולות הם יביאו למריבות, קנאה וברוב המקרים לאחים חורשי מזימות. לבסוף, אם מישהו מעוניין לבדוק פרטים נוספים הקשורים לאינדיבידואל, הוא יכול לקחת את הפלנטה שמביאה אחים או אחיות כאופק ולהתייחס לשאר כמו במפת לידה.

6. על זכרים ונקבות

עכשיו כשנושא האחים נגלה לעינינו בדרך מתאימה וטבעית, השלב הבא הוא להתחיל את הדיון בנושאים הקשורים ישירות עם הנולד, ונתחיל בזה שקשור לזכר או נקבה. זה לא נקבע על ידי תיאוריה פשוטה הנובעת מדבר אחד, אלא נובע משני המאורות, האופק, והכוכבים שיש להם יחס אליהם, במיוחד על ידי הסידור שלהם בזמן ההתעברות, אבל באופן כללי יותר על ידי זה שבזמן הלידה. כל הסיטואציה צריכה להיבחן, אם שלושת המקומות שלעיל והפלנטות השולטות בהם כולן או רובן זכריות, הן יביאו לזכרים, או נקביות שיגרמו לנקבות על פי זה מגיעים להחלטה: אנחנו חייבים להבחין בין פלנטות זכריות לנקביות באותה הדרך שבה התייחסנו אליהם בספר הראשון, מטבע המזלות שבהם הם נמצאים, ומטבע הפלנטות עצמן, ובנוסף מהמיקום שלהם ביחס ליוניברס, כי הן הופכות לזכריות כאשר הן במזרח ולנקביות במערב, וחוץ מזה מהיחס שלהן לשמש, כי כאשר הן זורחות בבוקר הן הופכות לזכריות ולנקביות כאשר הן זורחות בערב. על ידי שימוש בכל הקריטריונים הללו אפשר להסיק איזו פלנטה מקבלת את השליטה במין הילוד.

7. על תאומים

בדומה בנוגע ללידה של שניים או יותר, מתאים להתבונן בשני המקומות, זאת אומרת בשני המאורות והאופק. כי מאורע שכזה חייב לשתף שילוב של שני או שלושת המקומות עם מזלות בעלי צורה כפולה, ובמיוחד הדבר נכון בנוגע לפלנטות השולטות בהם, או כאשר כמה במזלות עם סמל כפול או ואחרות נמצאות בצמידויות או בקבוצות גדולות אחרות. אבל כאשר המקומות השולטים נמצאים במזלות בעלי צורה כפולה ורוב הפלנטות מסודרות באופן דומה, אז זה מוביל לכך שיותר מאחד מתעברים, כי המספר נקבע מהכוכב שגורם לייחודיות של המספר והמין מהאספקטים שיש לפלנטות עם השמש והירח וההורוסקופ של הייצור של זכרים או נקבות בהתאמה לדרכים שתוארו לעיל. אבל כאשר סידור שכזה לא כולל את האופק עם המאורות, אלא את רום השמיים, אמהות עם סמלים אלו יכולות להרות תאומים או אפילו יותר, הן ילדו שלושה בנים ברצף על ידי סמל המלכים, כאשר סטורן, יופיטר ומרס נמצאים במזלות שצורתם כפולה (תאומים, מאזניים, דלי ודגים) ויש להם את אותו אספקט למקומות שנאמרו לעיל, ושלוש בנות, כאשר ונוס, הירח ומרקורי שנעשה נקבי מסודרים כך. לשני בנים ובת כאשר סטורן, יופיטר וונוס מסודרים כך, ולשתי בנות ובן כאשר ונוס, הירח ומרס כך מסודרים. במקרים אלו, קורה שהילדים לא מתפתחים לחלוטין ונולדים עם סימנים על הגוף, ושוב, המקומות השולטים יהיו בעלי סימנים מפתיעים ולא רגילים מהסיבה של התגלות שמימית של סימנים לבאות.

8. על מפלצות

הנושא של מפלצות לא זר לכאן, כי, בראש ובראשונה, במקרים כאלה המאורות נמצאים מאוד רחוק מהאופק או לא מתייחסים אליו בכלל, והצירים מופרדים על ידי פלנטות מזיקות. כאשר רואים נטייה כזו, כי זה קורה לעיתים קרובות במפות לידה עם ביש מזל ושפלות רוח, ולמרות שהם לא סימן למפלצות, צריך לבדוק את מולד הירח או הירח המלא שקדם ללידה, והשליט שלו והשליט של המאורות בלידה. כי אם המקומות בלידה של הירח ושל האופק, כולם או חלקם, לא מקושרים למקום של מולד הירח או הירח המלא הקודמים, אפשר להניח שהילד יהיה חסר ייחוד. עכשיו אם תחת תנאים כאלה, המאורות נמצאים במזלות של חיות עם ארבע רגליים, ושני המזיקים מרכזיים, הילד לא יהיה שייך לגזע האנושי, אבל אם אף פלנטה מיטיבה עדה למאור, והמזיקות כן, הוא יהיה פראי, חיה עם טבע בלתי נשלט ומזיק, אבל אם יופיטר או ונוס עדים, הוא יהיה אחד מהסוגים שנחשבים לקדושים, כמו למשל כלבים או חתולים וכד', אם מרקורי עד, אחד מאלו ששימושיות לאדם כמו ציפורים, ברבורים, תאואים, עיזים וכדומה. אם המאורות נמצאים במזלות שסמליהם הם דמות אדם, אבל שאר הפלנטות מסודרות בדרך דומה, מה שנולד כן יהיה מהגזע האנושי, אבל מפלצתיים ולא ייחודיים באופיים ואיכויותיהם במקרה שכזה מגיעות מצורת המזלות שבהם נמצאות הפלנטות המזיקות שמפרידות את המאורות או את הצירים. עכשיו, אפילו במקרה כזה אפילו אחד מהפלנטות המיטיבות עדה לאחד מהמקומות שהוזכרו, הילודים יהיו לא רציונאליים וחסרי ייחוד במובן המלא של המילה, אבל אם יופיטר או ונוס עדים, המפלצתיות הזו תהיה מכובדת והולמת כמו במקרה של הרמפרודיט, או אלו שנקראים הרפוקרטיק וכדומה. אם מרקורי עד, יחד עם הקודם, הנטייה הזו מביאה לנביאים שגם מרוויחים כסף כך, אבל כאשר הוא לבדו, מרקורי הופך אותם לחסרי שיניים, חרשים ואילמים אבל באותו הזמן ערמומיים ופקחים.

9. על ילדים שלא מגדלים

הנושא של ילדים שלא מגדלים עדיין נמצא בחוסר בנושאים שקשורים ללידה עצמה, מתאים לראות שבדרך אחת השיטה הזו קשורה לחקירה של משך החיים, כי השאלה בכל אחד מאלו היא מאותו הסוג, אבל בדרך אחרת, הן שונות, כי יש הבדל במשמעות השאלה. כי השאלה לגבי משך החיים לוקחת בחשבון את אלו שיחזיקו מעמד פרקי זמן שהם לא פחות מסיבוב אחד של השמש, ואנחנו מחשבים אותו כשנה, אבל פוטנציאלית גם פחות מזה, חודשים, ימים ואפילו שעות, הם עדיין פרקי זמן. והשאלה בנוגע לילדים שלא מגדלים מתייחסת לאלו שלא מקבלים שום זמן, אלא אובדים במשהו שהוא פחות מ"זמן" בגלל השפעה שלילית חזקה. מהסיבה הזו החקירה של השאלה הראשונה היא מורכבת יותר, וזו פשוטה יותר. כי כאן יש את המקרה שאחד המאורות הוא על הציר ופלנטה מזיקה צמודה אליו או במולות לו גם במעלות וגם במרחק, ובאותו הזמן אין אף פלנטה מיטיבה באספקט, ושליט המאורות נמצא במקום של הפלנטות המזיקות, הילד שנולד לא יגדל, אלא יגיע לסופו מיד. אבל, אם זה קורה בלי השיוויון של המרחק, אבל האלומה של הפלנטות המזיקות עוקבות קרוב אחרי המקומות של המאורות, ויש שתי פלנטות מזיקות, ואם הן פוגעות במאור אחד או בשניהם או שהן אחריהם או במולות להם, או אם אחת מזיקה למאור אחד והשניה למאור אחר בתורו, או אם אחת על ידי מולות והשניה על ידי מיקום אחרי, גם בדרך זו ילדים שנולדים לא ממשיכים לחיות, כי מספר פגיעות גדול יותר מפיג את כל ההשפעות החיוביות בנוגע לאורך החיים בגלל המרחק שהפלנטה המזיקה העוקבת. מרס במיוחד פוגע בשמש על ידי זה שהוא עוקב אחריה וסטורן בירח, אבל ההפך במולות או במיקום טוב יותר סטורן פוגע בשמש ומרס בירח, במיוחד כאשר הם שליטים של המקומות של המאורות בהורוסקופ. אבל אם יש שתי מולויות, כאשר המאורות נמצאים בצירים והפלנטות המזיקות נמצאות בקונפיגורציה של משולש שווה שוקיים, אז התינוקות נולדים ללא רוח חיים. ובמקרים כאלה, כאשר המאורות יוצאים מצמידות עם אחת מהפלנטות המיטיבות, או נמצאות באספקט אחר להן, אבל עדיין מקרינות באזורים שקודמים להן, התינוק יחיה מס' חודשים או ימים, השווים למס' המעלות בין הקידום לבין הקרניים הקרובות של הפלנטה המזיקה ביחס לפרופורציה של הפגיעה וכוח הפלנטה השולטת בסיבה. אבל אם הקרניים של הפלנטה המזיקה נופלות לפני המאורות, ואלו של המיטיבות אחריהם, הילד שנולד יקבל טיפול ויחיה. ושוב, כאשר הפלנטות המזיקות גוברות על המיטיבות שיש להן אספקט במפת הלידה, הם יחיו עם המחלה, ואם הפלנטות המיטיבות גוברות, הם יחיו אבל כילדים להורים אחרים, ואם אחת מהפלנטות המיטיבות זורחת או מתקרבת לאספקט עם הירח כאשר אחת מהמזיקות שוקעות, יגדלו אותם ההורים שלהם. ואותן השיטות לבחינה יכולות להיות ישימות גם במקרים של יותר מלידה אחת. ואם אחד מהפלנטות שבא בצמידות או בקבוצה גדולה יותר נמצא באספקט לשליט האופק שוקע, הילד יוולד חצי מת, או כגוש בשר ולא מושלם. אבל אם הפלנטה המזיקה גוברת עליהם, הרך הנולד לא ישרוד ולא יגדל.

10. אורך החיים

השאלה בנוגע לאורך החיים היא אחת מהמובילות בין השאלות על אירועים לאחר הלידה, כי כפי שאמרו הקדמונים, זה לא לעניין לעשות חיזויים למישהו על פי שנות גיל כאשר הוא לא יגיע לגילאים האלו. הדוקטרינה היא לא פשוטה וקשורה לאחרות, ובאופן מורכב נובעת מהשליטה של המקומות בעלי הסמכות הרבה ביותר. המתודה הכי טובה לנו, וזו שבהרמוניה עם הטבע היא כלהלן. הנושא תלוי לחלוטין על פי הקביעה של המקומות הפרורוגטיביים( קידומים) והכוכבים שנותנים דלק לקידומים הללו ועל פי הקביעה של המקומות שבהם הכוכבים זורעים הרס. כל אחד מאלו נקבע בצורה הבאה:

בראש ובראשונה אנחנו שוקלים את המקומות המקודמים, שבהם הפלנטה חייבת להיות כדי לקבל את השליטה על הקידום. זאת אומרת, החלק השנים עשר של הזודיאק מסביב להורוסקופ מ-5° מעל האופק ועד ל-25° הנותרות שזורחות לאחר האופק, החלק בסקסטייל בניגוד לכיוון הזודיאק ל30 המעלות הללו, נקרא הבית של השד הטוב, החלק שבריבוע, רום השמיים, החלק שבטריין, שנקרא בית האלוהים, והחלק שממול, האופק היורד. מאלו מעדיפים ביחס לכוח השליטה, קודם אלו שנמצאים ברום שמיים, אחר כך אלו שבמזרח, אחריהם אלו שבמזל שאחרי רום השמיים, אחריהם אלו שליד האופק היורד, ואז אלו שבמזל שזורח לפני רום השמיים, כי כל האזור שמתחת לכדור הארץ לפי ההגיון, מתעלמים ממנו כאשר שליטה חשובה כל כך נבחנת, חוץ מהמקומות שבהם המזל של האופק העולה מתקרבים אל האור. מהחלק שמעל הארץ, לא מתאים לקחת בחשבון את המזל שזר לאופק (150 מעלות), או זה שעולה לפניו, שנקרא הבית של השד הרע, כי הוא פוצע את ההקרנה של הכוכבים שבו לארץ והוא גם נמצא בירידה, והנשיפה הערפילית של הלחות של הארץ יוצרת עמימות כך שהכוכבים לא מופיעים בצבעם ובגודלם האמיתי.

אחרי זה ניקח במקדמים את ארבעת האזורים שיש להם את הסמכות הרבה ביותר, הירח, ההורסקופ (אופק), נקודת המזל והשליטים של האזורים הללו.

את נקודת המזל ניקח תמיד כסכום המעלות, גם ביום וגם בלילה, שהוא המרחק בין השמש לבין הירח, ונמשוך אותו למרחק שווה מהאופק על פי סדר המזלות, כדי שכל יחס ואספקט שיש בין השמש והאופק, כך הירח יהיה ביחס לנקודת המזל, וכדי שזה יהיה כאילו מדובר בהורוסקופ ירחי.

מאלו, ביום ניתן את המקום הראשון לשמש, אם היא במקום פרורוגטיבי, אם לא, אז לירח, ואם הירח לא ממוקם כך, לפלנטה שיש לה את קשרי השליטה לשמש, למולד הירח הקודם, ולאופק. זאת אומרת מחמש השיטות של שליטה שקיימות, יש לה לפחות שלוש או יותר, אבל אם זה לא קורה, אז לבסוף נותנים עדיפות להורוסקופ (אופק). בלילה מעדיפים את הירח קודם, אחר כך השמש, אחר כך הפלנטה עם הכי הרבה קשרי שליטה לירח, לירח המלא הקודם ולנקודת המזל. אחרת, לבסוף, למפות הירח הקודמות, אם זה היה מולד ירח אז האופק, אם ירח מלא אז נקודת המזל. אבל אם גם המאורות, או השליט של הדקאן נמצא במקום פרורוגטיבי, אנחנו ניקח את אחד המאורות שנמצא במקום עם סמכות רבה יותר. ואנחנו נעדיף את הפלנטה השליטה לשני המאורות רק במקרה שהיא נמצאת במיקום עם סמכות רבה יותר ויש לה שליטה על שני הדקאנים.

כאשר מצאנו את הפרורוגטור (הפלנטה שנקדם), עדיין צריך שתי שיטות לקידום. אחת שהולכת בדרך של סדר המזלות שבה משתמשים במקרה של מה שנקרא: קידום של קרניים, כאשר הפרורוגטור נמצא במזרח, בין רום שמיים לאופק. אנחנו צריכים להשתמש בשיטה שהולכת על פי סדר המזלות והולכת לפי סדר המזלות המובילים, כאשר הפרורוגטור נמצא בירידה מרום השמיים.

כאשר זה המקרה, המעלות ההרסניות בקידומים שהולכים לפי הסדר של המזלות המובילים, הן רק המעלה של האופק היורד, כי היא גורמת לאדון החיים להיעלם, והמעלות של הפלנטות שניגשות או עדות, הן פשוט לוקחות ומוסיפות שנים לסכום של אלו עד כמה ששיקעת הפרורגטור, והן לא הורסות כי הן לא מתקדמות לכיוון המקום הפרורוגטיבי, אלא הוא זז לכיוונן. הפלנטות המיטיבות מוסיפות והמזיקות מחסירות. מרקורי, שוב, נמנה עם הקבוצה שאליה יש לו אספקט. המספר שאותו מוסיפים או מחסרים מחושב על פי המיקום במעלות בכל מקרה. כי מס' השנים המלא הוא כמו מס' זמן השעות (hourly periods) של כל מעלה, שעות של היום ביום ושעות של הלילה בלילה, זה החשבון כאשר הן במזרח, וחיסור צריך להתבצע כאשר הן במערב ביחס למרחק שלהן כך שבזמן השקיעה הוא יהיה אפס.

בפרורגטיב שהולך בסדר של המזלות, המקומות של הפלנטות המזיקות, סטורן ומרס, הורסים, אם הן מתקרבות לגוף או קרינות ממקום אחר בריבוע או במולות, ולפעמים גם בסקסטייל על המזלות שנקראים "שמיעה" או "ראייה" על הבסיס של שיוויון בכוח, והמזל שנמצא בריבוע למזל של הפרורוגטיב לפי סדר המזלות גם הורס. ולפעמים בין המזלות שזורחים לאט, גם אספקט הסקסטייל הורס, כאשר הוא פגוע, ומהמזלות שזורחים מהר, הטריין. כאשר הירח הוא הפרורוגטור, המקום של השמש גם הורס. כי בפרורוגטיב מהסוג הזה התקרבות הפלנטות יכולה גם להרוס וגם לשמר, כי הן בכיוון של המקום של הפרורוגטיב. אבל, אסור לחשוב שמקומות אלו תמיד הורסים, אלא רק כאשר הם פגועים. כי הם נמנעים אם הם נופלים בפרקים (terms) של פלנטות מיטיבות, או אם פלנטה מיטיבה מקרינה בריבוע, טריין, מולות, או על המעלה ההורסת עצמה או על החלקים שבאים אחריה, במקרה של יופיטר לא יותר מ-120, ובמקרה של ונוס, לא יותר מ-80. בנוסף, כאשר גם הפרורוגטור והפלנטה המתקרבת נמצאת בגוף(מגיעות לצמידות ולא באספקט – הערת תרגום), קו הרוחב שלהן הוא לא זהה. לכן, כאשר יש שתיים או שלוש מכל צד עוזרות ולהפך, הורסות, אנחנו צריכים לשקול מי מהן גוברת, גם על פי המספר של המסייעות וכוחן, על פי מספר כאשר קבוצה אחת נראית כגדולה יותר מהאחרת, ובכוח כאשר הפלנטות המסייעות או המזיקות נמצאות במקום הנכון להן ואחרות לא, ובמיוחד כאשר כמה זורחות וכמה שוקעות. כי באופן כללי, אסור לקבל אף פלנטה לסייע או להרוס, כאשר היא תחת קרני השמש, חוץ מאשר כאשר הירח הוא הפרורוגטור שאז מקום השמש הוא הרסני בעצמו, כאשר הוא משתנה על ידי נוכחות של פלנטה מזיקה ולא משתחרר על ידי פלנטה מיטיבה.

אבל, מס' השנים שנקבע לפי המרחק מהפרורוגטיב והפלנטה ההרסנית לא צריך להילקח בפשטות או כלאחר יד, בהתאמה למסורת, מהזמן של העלייה של כל מעלה, אלא כאשר האופק עצמו הוא הפרורגטור, או איזו פלנטה שזורחת שם. כי ישנה שיטה זמינה למי ששוקל את הנושא הזה באופן טבעי – לחשב אחרי כמה זמנים שיוויוניים (equinoctial periods) המקום של הגרם שאחרי או האספקט מגיע למקום שקודם לזמן של הלידה, בגלל שהזמנים השוויוניים עוברים בצורה שווה גם באופק וגם ברום השמיים, ולשניהם מייחסים את הפרופורציה של המרחק המרחבי, ועל פי ההגיון, כל אחד מהזמנים יש לו את הערך של שנה סולרית אחת. כאשר הפרורוגטיב והמקום שקודם לו הוא על האופק המזרחי, ניקח את הזמנים של העלייה של המעלות עד למקום המפגש, כי לאחר המספר הזה של הזמנים השוויוניים, הפלנטה ההרסנית מגיעה למקום של הפרורוגטור, זאת אומרת לאופק המזרחי. אבל כאשר היא נמצאת ברום השמיים, ניקח את העלייה בספירה הימנית, שבה הסגמנט בכל מקרה עובר על רום השמיים, וכאשר היא על האופק היורד, המספר של המעלות של הפער יורד, זאת אומרת, המספר שאלו שממולם עולים. אבל אז המקום שקודם לא נמצא ליד שלושת הגבולות הללו, אלא במרוויחים שביניהם, במקרה כזה הזמנים של העלייה, ירידה או שיא לא יביאו את המקומות האלה למקומות שנכתבו לעיל, אלא הזמנים יהיו אחרים. כי המקום הוא דומה וזהה אם יש לו את אותו המיקום באותו הכיוון ביחס גם לאופק וגם למרידיאן. זה כמעט נכון לחלוטין לאלו שנמצאים באחד מחצאי העיגול שמצוירים בין המרידיאן לאופק, כל אחד מהם באותו המקום עושה את אותו הזמן בשעה. אפילו כאשר הסיבוב הוא על הקשתות האלו, הוא מגיע לאותו המקום ביחס למרידיאן או לאופק, אבל עושה את הזמנים של המעבר של הזודיאק לא שווים ביחס לשניהם, ובאותה הדרך גם המקום של המרחקים האחרים, הוא הופך את מעברם ללא שווה למה שנכתב קודם. לכן אנחנו נאמץ שיטה אחת בלבד, כלהלן, כאשר המקום הקודם נמצא במזרח, ברום השמיים, במערב או בכל מקום אחר, המספר הפרופורציונלי של הזמן השיוויוני שמביא אותו אליו יהיה מובן. אחרי שהחלטנו את מעלת השיא של הזודיאק (רום שמיים), ובנוסף את המעלה של הקודם וזו של העוקב, קודם כל נחקור את המקום של הקודם, כמה שעות רגילות הוא רחוק מהמרידיאן, נספור את העלייה עד למעלה של רום השמיים, לא משנה אם רום שמיים עליון או תחתון, בספירה הימנית, ונחלק אותם בסכום של הזמנים ההורריים של המעלה הקודמת, יומי אם מעל לארץ ולילי אם מתחת. אך מאחר והחלקים של הזודיאק שהם מספר שווה של שעות רגילות מרוחקים מהמרידיאן נמצאים באותו חצי עיגול ממקודם, נצטרך למצוא אחרי כמה זמנים שיוויוניים, החלק הזה יהיה רחוק מאותו המרידיאן באותו מספר שעות רגילות כמו הקודם. כאשר החלטנו על אלה, נחשב כמה שעות שיוויוניות מהמקום המקורי מס' המעלות של העוקב מרוחקות מהמעלה של רום השמיים, שוב על ידי עלייה בספירה הימנית, וכמה כאשר הוא עשה את אותו המספר של שעות רגילות כמו מקודם, ונכפיל אותן במספר של הזמנים ההורריים, של המעלה של העוקב, אם שוב, ההשוואה של השעות הרגילות מתייחסת לרום השמיים מעל הארץ, נכפיל במספר של השעות היומיות, ואם מתייחסת לרום השמיים מתחת לארץ, השעות הליליות. וניקח את התוצאה מהפער בין שני המרחקים, נקבל את מספר השנים שעליו נשאלה השאלה.

כדי להבהיר את הנושא, נניח שהמקום הקודם הוא בתחילת טלה, לדוגמא, והמקום העוקב הוא בתחילת תאומים, וקו הרוחב היכן שהיום הארוך ביותר היא ארבע עשרה שעות, והשיעור ההוררי של תחילת תאומים היא בערך 17 זמנים שיוויוניים. נניח קודם שתחילת טלה נמצאת בעלייה, כך שתחילת גדי נמצא ברום השמיים, ותחילת תאומים מרוחקת מרום השמיים מעל הארץ 148 זמנים שיוויוניים. עכשיו מאחר ותחילת טלה מרוחקת שש שעות רגילות מרום השמיים היומי, נכפיל את זה ב-17 הזמנים השוויוניים שהם הזמנים של השיעור ההוררי, מאחר והמרחק של 148 מתייחס לרום השמיים שמעל הארץ, נקבל למרווח הזה גם זמן של 102. לכן, אחרי 46 זמנים, שהוא ההפרש, המקום העוקב יגיע למקום המקדים. זה קרוב מאוד לזמנים השוויוניים של טלה ושור, מאחר ואנחנו מניחים שהמזל הפרורוגטיבי הוא האופק.

בצורה דומה, נשים את תחילת טלה ברום השמיים, כך שתחילת תאומים במיקום המקורי מרוחקת 58 זמנים שיוויוניים מרום השמיים העליון. לכן, מאחר שבמיקום השני תחילת תאומים תהיה ברום השמיים נקבל כהפרש את המרחק המדוייק של 58 זמנים, שבהם שוב, מאחר והמזל הפרורוגטיבי הוא ברום השמיים, טלה ושור יצעדו דרך המרידיאן.

באותה הדרך ניתן לתחילת טלה להיות בשקיעה, כך שתחילת סרטן נמצא ברום השמיים ותחילת תאומים מרוחק מרום השמיים העליון בכיוון של המזל המוביל ב-32 זמנים שיוויוניים. לכן, שוב, תחילת טלה מרוחק שש שעות רגילות מהמרידיאן לכיוון מערב, אם נכפיל את זה ב-17 נקבל 102 שיהיו המרחק בין תחילת תאומים מהמרידיאן כאשר הוא שוקע. במיקום הראשון הוא גם היה מרוחק מאותה הנקודה 32, וכך הוא הגיע לאופק המערבי ב-70 הזמנים של ההפרש, באותו הזמן גם טלה ושור יורדים והמזלות שממולם מאזניים ועקרב עולים.

עכשיו בואו נניח שתחילת טלה לא נמצאת על הצירים, אלא מרוחקת, לדוגמא, שלוש שעות רגילות מהמרידיאן בכיוון המזלות המובילים, כך שהמעלה ה-18 בשור נמצאת ברום השמיים, ובמיקום הראשון שלה, תחילת תאומים מרוחקת 13 זמנים שיוויוניים מרום השמיים העליון לפי סדר המזלות. אם, שוב נכפיל 17 זמנים שיויוניים בשלוש השעות, תחילת תאומים במיקום השני תהיה מרוחקת מרום השמיים בכיוון המזלות המובילים 51 זמנים שיוויוניים וסה"כ יעשה 64 פעמים. אבל הוא עשה 46 פעמים באותה השיטה כשהמקום הפרורוגטיבי היה בעלייה, 58 ברום השמיים, ו-70 כאשר הוא שקע. כך שהמספר של הזמנים השוויוניים במקום שבין רום השמיים והמערב שונה מהאחרים. כי זה 64, והמרחק נמצא בפרופורציה לתוספת של שלוש שעות, מאחר וזה היה 12 זמנים שיוויוניים במקרה של המרחק של שלוש שעות. ועד כמה שזה כך בכל המקרים הפרופורציה הזו נשמרת בערך, אפשר יהיה להשתמש בשיטה הזו בצורה פשוטה יותר. כי שוב, כאשר המעלה הקודמת נמצאת בזריחה, נשתמש בעליה עד לנקודה השנייה, אם ברום שמיים, המעלות שבספירה הימנית, ואם בשקיעה, ביורדות. אבל כאשר היא נמצאת בין הנקודות הללו, לדוגמא, במרחק כמו קודם מטלה, ניקח קודם את הזמנים השוויוניים המתאימים לכל אחד מהצירים הסובבים, ונמצא שמאחר ותחילת טלה נמצאה מעבר לרום השמיים העליון, בין רום השמיים למערב, הזמנים השוויוניים התואמים עד לתחילת תאומים מרום השמיים הם 58 ומהמערב 70. אחר כך נוודא, כפי שנאמר לעיל, כמה שעות רגילות החלק המוביל מרוחק מאחד הצירים, ואיזה אחוז הם מהווים משש השעות של הרבע, האחוז הזה של ההפרש בין שני הסכומים נוסיף או נחסר מהציר שאליו אנחנו משווים.

לדוגמא, מאחר וההפרש בין ה-70 ל-58 הוא 12, והנחנו שהמקום המוביל מרוחק באותו מספר של שעות רגילות, שלוש, מכל אחד מהצירים, שהם חצי משש שעות, אז ניקח גם חצי מ-12 זמנים שיוויוניים ואו שנוסיף אותם ל-58 או שנחסיר אותם מה-70, נקבל את התוצאה 64. אבל אם זה היה מרוחק שתי שעות רגילות מאחד מהצירים, שהן שליש משש שעות, שוב ניקח שליש מ-12 הנוספים שהוא 4, ואם ההפרש של השעתיים הוא מרום השמיים, נוסיף אותם ל-58, ואם הוא מהמערב נחסיר אותם מ-70.

השיטה שבה מוודאים את כמות הזמנים של המרווחים חייבת להיות קונסיסטנטית. בנוגע לשאר, אנחנו נקבע בכל אחד מהמקרים שתוארו לעיל של קירבה או התרחקות לפי הסדר של אלו שזורחים מהר יותר, אלו שהם הרסניים, מהווים נקודת מפנה או נקודות מפנה, לפי, האם המפגש פגוע או נעזר כפי שהסברנו כבר, ולפי המשמעות הייחודית של החיזוי שנעשה מזמני הכניסה של המפגש. כי כאשר באותו הזמן המקומות מקבלים פגיעה ומעברי הכוכבים ביחס לכשנים של החיים פוגעת במקומות השליטים, אנחנו יכולים להבין שיש סימון למוות, אם אחד הוא מיטיב, אז משברים גדולים ומסוכנים, אם שניהם מיטיבים, רק כבדות, פציעה או אסון חולף. במקרים אלו האיכות המיוחדת נגזרת מהקרבה בין המקומות שבהם זה קורה לתנאי המצב של מפת הלידה. לפעמים כאשר אין וודאות מי חייב לגבור על הכוח ההורס, אין שום דבר שיעצור את החישובים של האירועים של כל אחד ואז ללכת בחיזוי העתידי עם האירועים שהכי מסכימים עם אירועים שכבר קרו, או להתבונן בכולם כבעלי כוח שווה, ולהחליט כמו קודם בנוגע לשאלה של מעלתם.

11. על הטמפרמנט וצורת הגוף

אחרי שהסברנו את נושא אורך החיים, אנחנו עוברים לצורה ולאופי של הגוף, ונתחיל את הדיון המפורט בסדר הנכון, כי גם באופן טבעי הגוף מתפתח לפני הנפש, כי הגוף בגלל שהוא גשמי, נושא בחובו כמעט מהלידה את המראה החיצוני והייחודיות, בזמן שהנשמה מראה את האופי שהיא מעניקה לו רק אחר כך ולאט לאט, ותכונות מקריות חיצוניות מגיעות עוד יותר מאוחר.

אנחנו בוחנים באופן כללי את האופק המזרחי והפלנטות שסמוכות לו או שנמצאות בשליטה עליו כפי שכבר הסברנו, ובמיוחד גם את הירח. כי מהכוח המייצר של שני כוחות אלו והשליטים שלהם ודרך התערובת של שני הסוגים, ובנוסף דרך הצורות של כוכבי השבת שזורחים באותו הזמן שמבנה הגוף מתברר, הפלנטות השליטות הן בעלות כוח רב בנושא הזה והאופי הייחודי של מיקומן עוזר להן.

הדיון המפורט, במונחים פשוטים הוא כלהלן: קודם, מהפלנטות, סטורן, אם הוא במזרח הוא הופך את מראה האנשים לבעלי עור כהה, חסונים, שיער שחור, שיער מקורזל, חזה שעיר, עם עיניים בגודל בינוני, שיעור קומה בינוני, ובטמפרמנט בעלי עודף של לחות וקור. אם סטורן שוקע, במראה הוא הופך אנשים לכהים, רזים, קטנים, שיער חלק, קצת שיער על הגוף, חינניים למדי, עיניים שחורות, בטמפרמנט הם חולקים בהרבה קור ויובש.

יופיטר, כשליט של האזורים שנמנו קודם, כאשר הוא שולט הוא הופך את האנשים לבעלי עור בהיר, אבל בדרך שבה יש להם צבע טוב, עם שיער מקורזל קלות ועיניים גדולות, גבוהים, ודורשים רספקט, בטמפרמנט הם מרבים בחום ובלחות. כאשר יופיטר שוקע הוא הופך את האנשים לבהירים, אבל לא כמו קודם, שיער דק ואפילו קרחים, בעלי גובה ממוצע, בטמפרמנט יש להם הרבה לחות.

בדומה, מרס, כאשר הוא זורח, נותן לאנשים גוון עור אדום ולבן, גבוהים וחסונים, עיניים אפורות עם שיער עבה, קצת מקורזל, ובטמפרמנט בעלי עודף של חמימות ולחות. כאשר הוא שוקע, הוא הופך אותם לפשוטים ואדמדמים, גובה ממוצע, עיניים קטנות, ללא הרבה שיער על הגוף, ושיער ישר בהיר, הטמפרמנט עם עודף של יובש.

לונוס יש אפקט דומה לזה של יופיטר, אבל הופכת את האנשים ליותר נאים, חינניים, נשיים, בעלי פיגורה, שמנמנים ומפוארים. במקום נכון לה היא הופכת את העיניים לבורקות וגם יפות.

מרקורי, במזרח, הופך את האנשים לצהבהבים, בעלי גובה ממוצע, חינניים, עיניים קטנות ושיער קצת מקורזל. בטמפרמנט, יש עודף של חום. כשהוא שוקע הוא הופך אותם במראה לבהירים אבל לא בעלי צבע טוב, שיער ישר וגון עור של זית, צנומים ורזים עם עיניים מציצות ובורקות וקצת חסונים. הטמפרמנט בעל עודף של יובש.

המאורות עוזרים לכל אחד מאלה כשהם באספקט אליהם, השמש נותנת אפקט של רושם וחוסן, והריח, במיוחד כאשר הוא בהתרחקות מהפלנטות, נותן פרופורציות טובות, אנשים דקים יותר ולכיוון של טמפרמנט לח יותר, אבל במקרים מיוחדים הוא נותן אפקט בפרופורציה לייחודיות של האור שלו בהתאמה למערכת של שילובים שהוסברה בתחילת הספרים הללו.

ושוב, באופן כללי, כאשר הפלנטות הן כוכבי בוקר ומתגלות לעין, הן הופכות את הגוף לגדול, בעצירה הראשונה חזקים ושריריים, כאשר הן בתנועה ישירה בעלי פרופורציות לא טובות, בעצירה השנייה חלשים למדי, ובשקיעה ללא מוניטין אבל מסוגלים לשאת בקשיים ובדיכוי.

באותה המידה, המקומות שלהם, משפיעים במידה רבה על מבנה של מאפייני הגוף והטמפרמנט. באופן כללי, עוד פעם, המרובע שבין השיוויון האביבי להיפוך הקיצי נותן לאדם גון עור טוב, גבה קומה, חסון ובעל עודף של חום ולחות. הריבוע מההיפוך הקיצי ועד לשיוויון הסתווי מייצר אינדיבידואלים עם גון עור לא רע, גובה בינוני, חסונים עם עיניים גדולות ושיער סמיך ומקורזל ובעלי עודף של חום ויובש. הריבוע שבין השיוויון הסתווי להיפוך החורפי הופך אנשים לצהבהבים, כחושים וצנומים, חולניים, עם שיער קצת מתולתל ועיניים טובות ובעלי עודף של יובש וקור. הריבוע שבין ההיפוך החורפי לשיוויון האביבי מייצר אינדיבידואלים בעלי גון כהה, גובה בינוני, שיער ישר, קצת שיער על הגוף, יש בהם חינניות והם בעלי עודף של קור ולחות.

ובמיוחד הקונסטלציות גם בתוך וגם מחוץ לזודיאק שיש להם צורת אדם מייצרות גופים שנעים בהרמוניה עם פרופורציות טובות. אלו אשר יש להן צורות אחרות מצורת אדם משנות את פרופורציות הגוף כך שיתאימו לייחודיות שלהן ומשנות את חלקי הגוף כך שיתאימו אליהן. גדולים יותר, קטנים יותר, או חזקים יותר וחלשים יותר, או חינניים יותר ופחות. לדוגמא, אריה, בתולה וקשת הופכים אותם לגדולים יותר, אחרים כמו דגים, סרטן וגדי לקטנים יותר. ושוב, במקרה של טלה, שור ואריה, החלקים העליונים והקדמיים חזקים יותר והחלקים התחתונים והאחוריים חלשים יותר. בניגוד, החלקים הקדמיים של קשת, עקרב ותאומים גורמים לדקיקות, והאחוריים מעובים. בדומה גם בתולה, מאזניים וקשת הופכים אותם לבעלי פרופורציות טובות וחינניים, בזמן שעקרב, דגים, ושור מביאים עימם גמלוניות וחוסר פרופורציה. כך זה גם עם השאר. ואנחנו צריכים להתבונן ולשלב את כל אלו ולהסיק מסקנות בנוגע לאיכויות שיוצאות מהשילובים ביחס גם לצורה וגם לטמפרמנט של הגוף.

12. על פגיעות ומחלות של הגוף

מאחר והנושא הבא נוגע בפגיעות ובמחלות של הגוף, אנחנו נחבר פה בסדר הרגיל את השיטה לחקירה שנוצרה לשאלות האלו. זה כך. במקרה הזה גם כדי לקבל הבנה כללית, צריך לבדוק את שני הצירים של האופק גם המזרחי וגם המערבי, ובמיוחד המערבי והמזל הקודם לו, שנמצא בזרות לאופק המזרחי. אנחנו גם צריכים לבחון את האספקט שהפלנטות המזיקות מקרינות אליהם. מאחר ואם אחת או שתיהן נמצאות ביחס עם המעלות של המקומות האלו, או שהם ממוקמות שם, או בריבוע או במולות, אנחנו מסיקים שהנולדים יסבלו מפגיעות גופניות ומחלות, במיוחד אם אחד המאורות נמצא במקרה בצירים האלו כפי שהוסבר או במולות. כי במקרה כזה לא רק כאשר אחת המזיקות זורחת אחרי המאורות, אלא גם אם היא זורחת לפניהם, ובעצמה היא על ציר, יש לה את הכוח לגרום לפציעות או מחלות כמו המקומות של האופקים, והמזלות יציינו כמו גם מה שמצויין על ידי טבע הפלנטות הפוגעות והנפגעות, ובנוסף גם אלו שבאספקט אליהן. כי החלקים של המזלות שמקיפים את החלק של האופק הפגוע יציינו איזה חלק של הגוף נמצא בסכנה, והאם החלק צפוי לפגיעה, למחלה או לשתיהן, וטבע הפלנטות מייצר את הסוגים והסיבות של האירועים שיקרו. כי מחלקי הגוף החשובים ביותר סטורן שולט באוזן ימין, טחול, שלפוחית השתן, מרה ועצמות, יופיטר שולט במגע, ריאות, עורקים, וזרע, מרס באוזן שמאל, כליות, ורידים ואיברי המין, השמש בראייה, המוח, הלב, גידים וכל החלקים שבחלק הימני, ונוס על הריח, הכבד, והבשר, מרקורי על הדיבור והחשיבה, הלשון, מרה והעכוז, הירח על טעם ושתייה, הקיבה, הבטן, רחם והחלקים שבצד שמאל.

ברוב המקרים, יש פרינציפ כללי שפגיעות קורות כאשר הפלנטה המזיקה המשמעותית נמצאת במזרח, ומחלות להפך, כאשר הן שוקעות. הסיבה לזה היא ששני אלו נחשבים כך – פגיעה משפיעה על האדם פעם אחת ואין בה כאב שנשמשך לאורך הרבה זמן, בזמן שמחלה יכולה להיות ממושכת, או עם התקפות פתאומיות.

כדי להחליט על הספציפי, ההתבוננות בקונפיגורציות שמסמלות פגיעה או מחלה במיוחד, על פי אירועים שמלווים מיקומים אלו של הכוכבים. עיוורון בעין אחת מגיע כאשר הירח נמצא לבדו על אחד מהצירים לעיל, או בצמידות, או מלא, או כאשר יש לו אספקט לשמש ובאותו הזמן הוא מתקרב לאחד מהצבירים של הזודיאק, כמו הצביר שבסרטן, הפליאדות שבשור, החץ שבקשת, העוקץ של העקרב, החלקים שבאריה שליד שערות ברניקה, או לכד שבדלי, וכאשר מרס או סטורן מתקרבים לירח, כאשר הוא על הציר, ומתמעט בזמן שהם זורחים, או שוב, כאשר הם עולים לפני השמש והם עצמם על הצירים. אבל אם הם באספקט עם שני המאורות באותו הזמן, או באותו המזל או במולות, כפי שאמרנו כוכבי בוקר ביחס לשמש וכוכבי ערב ביחס לירח, הם ישפיעו על שתי העיניים, כי מרס מביא לעיוורון ממכה, דחיפה, ברזל או כוויה, כאשר יש לו את מרקורי באספקט, בספורט או בהתקפה נפשעת. סטורן גורם לזה על ידי התפשטות, קור, גלאוקומה וכד'. שוב, אם ונוס נמצאת על אחד מהצירים הנ"ל, במיוחד האופק המערבי, אם היא צמודה לסטורן או באספקט אליו, או בהחלפת שליטה, והיא פחותה למרס או שהיא במולות אליו, הגברים אשר נולדים הם עקרים, והנשים הוטות להפלות, לידות מוקדמות, והתפתחות לא תקינה של עוברים, במיוחד בסרטן, בתולה וגדי. ואם הירח בזריחתו מתקרב למרס, ונמצא באותו אספקט למרקורי כמו שיש לסטורן, כאשר מרס חזק יותר ממנה או נמצא במולות לה, הילדים שנולדים הם סריסים, או הרמפרודיטים, או שאין להם צינורות ופתחים. מאחר וזה כך, כאשר השמש גם נמצאת באספקט, אם המאורות וונוס הופכים לזכריים, הירח מתמעט, והפלנטות המזיקות מתקרבות במעלות העוקבות, הזכרים שיוולדו יהיו ללא איברי מין, או שתהיה להם פגיעה פנימית בהם במיוחד בטלה, אריה, עקרב, גדי ודלי, והנקבות יהיו עקרות ומחוסרות ילדים. לפעמים אלו שיש להם כאלה סמלים ממשיכים גם עם פגיעה בראייתם, וסובלים מליקוי בדיבור ויש להם קשיים בשיחה אלו שיש להם את סטורן ומרקורי צמודים עם השמש באחד מהצירים הנ"ל, במיוחד כאשר מרקורי גם שוקע ולשניהם יש אספקט לירח. כאשר מרס נמצא איתם הוא מסוגל לשחרר את הליקוי בלשון, אחרי שהירח פוגש אותו. שוב, אם המאורות, ביחד או במולות, נעים לקראת הפלנטות המזיקות על הצירים, או אם הפלנטה המזיקה נעה לקראת המאורות, במיוחד כאשר הירח צמוד לראש או זנב הדרקון, או בריבוע להם, או במזלות המועדים לפגיעה כמו טלה, שור, סרטן, עקרב, וגדי מקבלים עיוות בגוף כמו גיבנת, עקמת, נכות ושיתוק, מולד אם הפלנטות המזיקות צמודות למאורות, אבל אם הם בנקודות רום השמיים, חזקות יותר מהמאורות, או במולות אחת לשנייה, העיוות יגרם כתוצאה מסכנה גדולה כמו נפילה מגבהים, קריסת בתים, או התקפה של שודדים או חיות. אם מרס חזק, יותר, הסכנה היא מאש, פצעים, התקפי כיס המרה, או שוד. אם זה סטורן, דרך קריסת מבנים, טביעת ספינות או פרכוסים.

בחלק גדול מהמקרים פגיעות נגרמות כאשר הירח מתקרב למזלות ההיפוכים או השוויוניים, במיוחד השיוויון האביבי, פגיעות של צרעת לבנה, בהיפוך הקיצי, על ידי חטטת, השיוויון הסתווי, צרעת וההיפוך החורפי שומות וכד'. מחלות נגרמות כאשר במקומות שכבר תיארנו הפלנטות המזיקות נמצאות באספקט, אבל בכיוון ההפוך, זאת אומרת, כוכבי ערב עם השמש וכוכבי בוקר עם הירח. כי באופן כללי סטורן גורם לאנשים לבטן קרה, מגביר את המרה, נותן ראומטיזם, חולשה, צהבת ומועדים לדיזנטריה, שיעול, כאבי בטן ואלפנטיאזיס, לנשים הוא גם מוסיף מחלות ברחם. מרס גורם לגברים לירוק דם, הופך אותם למלנכוליים, מחליש את הריאות שלהם, וגורם לגירוד, ובנוסף הוא גורם להם לגירוי חוזר ונשנה של האזורים המוצנעים מחתכים הנגרמים מטחורים, גידולים, כוויות, אולקוס או פצעי אכילה. הם פוגע בנשים על ידי הפלות, פגיעות בעובר, או מחלות מאכלות. בנוגע לעצמם, הם גם מביאים את פרטי המחלות בהסכמה עם טבעם שכבר דיסקסנו, של הפלנטות שבאספקט כפי שהם מיוחסות לחלקי הגוף.

מרקורי עוזר להם במיוחד בהארכת ההשפעות השליליות, כאשר הוא חובר לסטורן, נוטה לקור ותמיד מניע לפעולה ראומטיזם והתאספות של נוזלים, במיוחד באשור החזה, הגרון והבטן. כאשר הוא חובר למרס הוא מוסיף מכוחו ליובש רב, כמו במקרה של אולקוס, עיניים צורבות, כיבים, ורידים בולטים, חטטת, פריחות בעור, מרה שחורה, שיגעון, מחלות קדושות וכדומה.

איכויות שונות של מחלות נקבעות על ידי השינוי בין המזלות של הזודיאק שנמצאים סביב הקונפיגורציות הנ"ל בשני הצירים. כי במיוחד סרטן, גדי ודגים ובאופן כללי המזלות הארציים והדגיגיים גורמים למחלות הכרוכות בפצעי אכילה, חטטת, עקמת, חסימות, אלפנטיאזיס וכד'. קשת ותאומים אחראים על אלו שיש בהם נפילות פתאומיות או אפילפסיה. וכאשר פלנטות נמצאות במעלות האחרונות של מזלות הן גורמות למחלות ופגיעות במיוחד בגפיים דרך פציעות או ראומטיזם, מהן אֶלֶפַנְטְיָאזִיס באופן כללי נורת צינית בכפות הרגליים והידיים. מאחר וזה כך, אם אף פלנטה מיטיבה לא נמצאת באספקט לפלנטה המזיקה שמספקת את הסיבה, או למאורות, הפגיעות והמחלות יהיו ללא מרפא וכואבות, כך גם אם יש אספקט אבל הפלנטות המזיקות חזקות יותר מהן. אבל אם הפלנטות המיטיבות נמצאות במקומות סמכותיים ומתגברים על המזיקות שמהם יוצאת הרעה, אז הפגיעות לא יגרמו להשחתת הצורה, והמחלות מתונות ומגיבות טוב לריפוי ולפעמים הן נרפאות בקלות, אם הפלנטות המיטיבות זורחות. כי יופיטר באופן כללי גורם לפגיעות להיות מוסתרות דרך עזרה של אנשים אחרים, עושר וכבוד, והמחלות מתמתנות, ובחברת מרקורי הוא מביא את זה עם תרופות ועזרה של רופא טוב. וונוס עוזרת דרך הודעות של האלים ואוראקלים, והפגמים יהיו בדרך מסוימת, נעימים לעין ומושכים, והמחלה תיעצר דרך עזרה משמיים וכדומה, אבל אם מרקורי צמוד אליה זה יהיה דרך הצטברות של שימוש ושיטה דרך הפציעות והמחלות עמן, לאלו שיש להם אותן.

13.על איכויות הנפש

צביון החקירה לפגיעות הגוף יהיה כזה. על איכויות הנפש, אלו הקשורות להגיון ולמיינד מובנות דרך מצבו של מרקורי כפי שהוא בכל מצב. האיכויות של החושים והחלק הלא רציונלי מתגלים דרך אחד מהמאורות, זה שהוא יותר גשמי, זאת אומרת, הירח והפלנטות שנמצאות בקונפיגורציות איתו, בהתקרבותו או התרחקותו. מתקרבות ומתרחקות. אבל מאחר ומגוון הדחפים של הנשמה הוא רחב כל כך, אנחנו לא נעשה את החקירה הזו פשוטה כל כך, אלא על ידי התבוננויות מסובכות. כי אכן ההבדל בין המזלות שמכילים את מרקורי ואת הירח, או הפלנטות ששולטות בהם, יכולים לתרום הרבה לצביון של הנפש, כמו גם האספקטים של השמש והזוויות שנראות על ידי הפלנטות שקשורות לסוג האיכות שנבדקת, ובנוסף, האופי הייחודי הטבעי של כל אחת מהפלנטות שקשורה לתנועות הנפש. ממזלות הזודיאק, באופן כללי, המזלות היוזמתיים מייצרים נפשות שמתאימות לעסוק עם אנשים, מחבבות מערבולות ועיסוק פוליטי, וגם, מחפשי תהילה, קשובים לאלים, אצילים, תנועתיים, חקרניים, ממציאים, טובים בהשערותיהם, ומתאימים לאסטרולוגיה ולניבוי. המזלות הכפולים (תאומים, בתולה, דגים, וקשת) מייצרים נפשות מסובכות, משתנות, קשות להבנה, קלילות, לא יציבות, הפכפכות, מאוהבות, מחבבות מוזיקה, עצלניות, רוכשות בקלות, מועדות לשנות את דעתן.

המזלות היציבים הם נפשות צודקות, לא משפעות מחנופה, מתמידות, יציבות, אינטליגנטיות, סבלניות, חרוצות, קשוחות, שליטה עצמית, עקשניות בעוינותן, סוחטות, וכחניות, שאפתניות, פלגניות, רודפות בצע, קשות, לא גמישות.

מהקונפיגורציות, מיקומים במזרח ועל האופק, ובמיוחד אלו שהן בדקאן שלהן, מייצרות ליברלים, פשוטים, בעלי מוטיבציה, חזקים, אצילים, חדים, נפשות פתוחות. עצירת בוקר ומיקום בשיאן הופך אותם לזהירים, סבלניים, בעלי זכרון טוב, נחושים, אינטליגנטיים, שופעים, משיגים את מה שהם רוצים, לא גמישים, מחוספסים, לא מרמים אותם בקלות, ביקורתיים, מעשיים, מועדים לתת עונשים, מבורכים בהבנה. פלנטות בשינוי כיוון ושוקעות הופך אותם למשתנים בקלות, לא יציבים, חלשים, לא מסוגלים לעבוד, רגשיים, צנועים, פחדנים, רמאים, בריונים, משעממים, איטיים, לא מתלהבים בקלות.

פלנטות בעצירת ערב ומיקומים ברום השמיים התחתון, ויותר מזה במקרה של ונוס ומרקורי, במפת יום, שקיעת ערב ובמפת לילה שקיעת בוקר, אנשים אצילים ונבונים, עם זכרון חלש, לא קפדניים, לא אוהבים לעבוד, אלא חוקרים את הנסתר ומחפשי אחרי הלא ידוע, כמו קוסמים, תלמידי המסתורין, מטאורולוגים, בוני מכשירים וכלים, בעלי השערות, אסטרולוגים, פילוסופים, קוראי סמלים, מפרשי חלומות וכדומה.

בנוסף, כאשר השולטים בנפש כפי שהסברנו בהתחלה, נמצאים במקומות המוכרים להם, בבתיהם או בחלק היום שלהם, הם הופכים את אופי הנפש לפתוח יותר, ללא מעצורים, ספונטנית, אפקטיבית, במיוחד כאשר אותה פלנטה שולטת בשני מקומות בו זמנית, זאת אומרת כשיש להן אספקט למרקורי ויש להם התקרבות או התרחקות מהירח, אם הם לא ממוקמות כך, אבל נמצאות במקומות זרים להן, זה מטשטש את הטבע שלהן, והם לא בולטים לעין, לא מושלמים, ולא אפקטיביים ביחס לאיכות הפעילה של הנפש. הכוחות של הפלנטות ששולטות בהן גוברות עליהם והם נמרצים ופוגעים באנשים. כך שאנשים שמהסיבה של היחס של הפלנטות המזיקות, הופכים ללא ישרים ורעים, מוצאים את האימפולס לפגוע זה בזה בקלות, ללא הפרעה, בטוח ואפילו מכובד, אם פלנטות אלו נמצאות בכוחן, אבל אם פלנטות מחלק היום הנגדי להן גוברות עליהן האנשים רדומים, לא אפקטיביים ונענשים בקלות. ואלו, שוב שדרך הקרבה לפלנטות המיטיבות בגבולות שנכתבו לעיל הם טובים וישרים, אם אין משהו שגובר על פלנטות אלו, הם שמחים ויש להם מוניטין טוב ונחמדים לאחרים, ולא נפגעים על ידי אף אחד, מרוויחים מצדקתם, אם הפלנטות הטובות נשלטות על ידי ההפכים, פשוט בגלל הרכות, נחמדות וחמלה שלהן, הם סובלים מזלזול והאשמות ואפילו יכולים להיות מרומים בקלות על ידי אחרים.

זוהי הדרך הכללית לבחינת האופי. אנחנו נמשיך ונסקור בקצרה על פי הסדר את התכונות הייחודיות שנוצרות מטבע הפלנטות, בשליטה שכזו, עד שהתיאוריה של השילובים תוסבר באספקטים החשובים ביותר שבה. אם סטורן לבדו שולט על הנפש ושולט על הירח ומרקורי, אם יש לו מקום מכובד ביחס ליוניברס ולצירים, הוא הופך את האנשים לאוהבי גוף, חזקים בנפשם, חושבים לעומק, מחמירים, בעלי מטרה אחת, עובדים קשה, דיקטטורים, מוכנים להעניש, אוהבי רכוש, רודפי בצע, אלימים, צוברי ממון וקנאים, אבל אם מיקומו הוא ההפך, בלי מכובדות, הוא הופך אותם לנקלים, קטנוניים, חורשי רעות, אדישים, זדוניים, פחדנים, מדברי רעות, בודדים, בכיינים, חסרי בושה, בעלי אמונות טפלות, אוהבים לעבוד קשה, לא רגישים, זוממים מזימות נגד חבריהם, עגמומיים ולא מטפלים בגוף של עצמם.

סטורן יחד עם יופיטר כפי שתיארנו, שוב במקומות מכובדים הופך את האנשים לטובים, מכבדים את המבוגרים מהם, מרגיעים, נפש אצילה, עוזרים, בעלי הבחנה, אוהבים רכוש, רחבי לב, נדיבים, בעלי כוונות טובות, אוהבים את חבריהם, עדינים, נבונים, סבלניים, פילוסופיים, אבל במיקומים הפוכים, הם הופכים ללא תרבותיים, משוגעים, נבהלים בקלות, בעלי אמונות טפלות, הולכים הרבה למקדשים, מספרים לכולם על הצרות שלהם, חשדניים, שונאים את הילדים שלהם, ללא חברים, מתחבאים בביתם, ללא כושר הבחנה, ללא אמונה, טיפשים, ארסיים, צבועים, לא יעילים, לא שאפתניים, מועדים לשנות את דעתם, נוקשים, קשה לדבר איתם, זהירים אך באותו הזמן קל לרדות בהם ולנצל אותם.

סטורן ביחד עם מרס במקומות מכובדים הופך את האנשים ללא טובים ולא רעים, חרוצים, ישירים, מציקים, מתרברבים, מתנהלים בנוקשות, ללא רחמים, זוממים, קשוחים, וכחניים, נמהרים, לא מסודרים, שרנים, שמים מארבים, אוחזים בכעסם, לא מקשיבים לתחנונים, מחזרים אחרי הכנופיה, רודניים, רודפי בצע, שונאים אזרחות טובה, אוהבים להסתכסך, זדוניים, רעים, פעילים, חסרי סבלנות, מאיימים, וולגריים, לא הוגנים, לא מוכנים שיבוזו להם, שונאים אנשים, לא גמישים, לא משתנים, עסוקים ובאותו הזמן פיקחיים ופרקטיים, לא מוכנים להפסיד, ובאופן כללי משיגים את מטרותיהם. במיקומים הפוכים הוא הופך את האנשים לשודדים, פיראטים, נואפים, מקבלים יחס רע, לוקחים עמלות, חסרי אלוהים, ללא חיבה, מעליבים, יצרניים, גנבים, נשבעים לשקר, רצחניים, אוכלי פירות אסורים, עושי רעה, רעילים, מחללי קודש, שודדי קברים, ומושחתים.

ביחד עם ונוס במקומות מכובדים, סטורן הופך את האנשים לשונאי נשים, אוהבים את העבר, בודדים, לא נעימים, לא נפגשים בקלות, חסרי שאיפות, שונאים את מה שיפה, קנאים, קפדנים ביחסים חברתיים, ללא חמלה, בעלי דעות נוקשות, נבואיים, עוסקים במצוות הדת, אוהבים את המסתורין וההתקדשות, מקריבים קורבנות, מיסטיים, מכורים לדת, מכובדים ומכבדים, צנועים, פילוסופיים, נאמנים בנישואין, בעלי שליטה עצמית, זהירים, מהירים להיפגע, חושדים בבנות זוגם. במיקום הפוך הוא הופך אותם למופקרים, תאוותניים, נטייה למעשים שפלים, חסרי אבחנה ולא נקיים ביחסי המין שלהם, לא טהורים, מרמים נשים, לא יציבים, ביקורתיים, משחתים, שונאים את היפה, מחפשים עוולות, מדברים רעה, שתיינים, מתרפסים, בוגדניים, חסרי חוק ביחסי המין שלהם גם פסיביים וגם אקטיביים ומוכנים לחפש אותם גם מחוץ לגבולות החוק על פי גיל, מין, מעמד, חסרי כבוד, מזלזלים באלים, בזים לדת ולמצוות, חסרי אמונה, משמיצים, מרעילים וכלום לא יעצור אותם.

סטורן ביחד עם מרקורי במקומות מכובדים הופך את האנשים לנדחפים, חקרנים, לומדים מסורת ומשפט, אוהבים רפואה, מיסטיים, לוקחים חלק בטקסים מסתוריים, עושי קסמים, רמאים, חיים רק למען ההווה, שטחיים, טובים בעסקים, פיקחים, מרירים, מדוייקים, מפוכחים, חברותיים, אוהבים את מה שפרקטי, מסוגלים להגיע למטרותיהם. במקומות לא מכובדים הוא הופך אותם לקלי דעת, פטפטנים, זדוניים, חסרי רחמים, מוכנים ליגע, שונאים את שארי בשרם, נוטים לייסורים, עגמומיים, משוטטים בלילה, שמים מארבים, בוגדניים, לא סימפטיים, גנבים, קוסמים, מרעילים, זייפנים, חסרי מצפון ובאופן כללי חסרי מזל ולא מצליחים.

אם יופיטר לבדו שולט בנפש במיקומים מכובדים הוא הופך את האנשים לרחבי לב, נדיבים, שומרי מצוות, בעלי כבוד, אוהבי תענוגות, נחמדים, נהדרים, ליברליים, הוגנים, בעלי שאר רוח, לא תוחבים את האף לענייני אחרים, בעלי חמלה, אוהבים לשוחח, נדיבים, רוכשי חיבה, מסוגלים להנהיג. אם הוא נמצא במקומות הפוכים, הוא עדיין הופך את נפשם לדומה, אבל עם הבדל בכיוון של יותר צניעות, פחות ניכרים לעין, ואבחנה לקויה. לדוגמא במקום רוחב לב הם הופכים לבזבזנים, במקום שומרי מצוות הם הופכים לבעלי אמונות טפלות, במקום ענווה מגיעה פחדנות, במקום בעלי כבוד, הם הופכים ליהירים, במקום נחמדות הם טיפשים בפשטותם, במקום האהבה ליפה, אהבה לתענוגות, במקום שאר רוח יש איוולת, במקום ליברליות יש אדישות וכדומה.

יופיטר עם מרס במקומות מכובדים הופך את האנשים לקשוחים, לוחמניים, אנשי צבא, מנהלים, חסרי מנוחה, חסרי משמעת, נלהבים, פזיזים, פרקטיים, ישירים, ביקורתיים, אפקטיביים, וכחניים, מצווים, נוטים לתכנון, מכובדים, איתנים, אוהבים לנצח אבל רחבי לב, שאפתניים, בעלי תשוקה, בעלי שיקול דעת מצליחים. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לחצופים, בלי כושר הבחנה, פראיים, קשה לרצות אותם, מסיתים, וכחניים, עקשנים, משמיצים, רברבנים, רודפי בצע, חמדנים, משתנים בקלות, קלילים, משנים את דעתם במהרה, לא יציבים, נמהרים, אי אפשר לבטוח בהם, בעלי שיפוט לקוי, לא מרגישים, נדלקים בקלות, נרגנים, כבשות שחורות, רכלנים, ובכל הדרכים בלתי יציבים ומתלהבים מהר.

יופיטר עם ונוס במקומות מכובדים הופך את האנשים לטהורים, אוהבי תענוגות, אוהבים את מה שיפה, אוהבים ילדים, ואת כל הדומיין של המוזות, רווקים, אוהבים את מי שגידל אותם, בעלי אופי טוב, עוזרים, רחומים, תמימים, דתיים, מתאים להם לעסוק בספורט, אוהבים להתחרות, נבונים, שופעי חיבה, מקסימים בדרך מכובדת, רחבי לב, הוגנים, נותנים לצדקה, אוהבים ללמוד, בעלי שיפוט טוב, מתונים ודיסקרטיים באהבותיהם, אוהבים את בני משפחתם, אדוקים, צדקנים, שאפתנים, מחפשים תהילה ובאופן כללי ג'נטלמנים. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לרודפי מותרות, חיים ברכות, נשיים, אוהבים לרקוד, בזבזנים, רעים ביחסיהם עם נשים, ארוטיים, תאוותניים, משמיצים, נואפים, אוהבים תכשיטים, עצלנים, מופקרים, מחפשים את מי להאשים, בעלי תשוקה, מאדירים את שם עצמם, נשיים במזגם ורוחם, מסונוורים מטקסים דתיים, מסרסרים, מבקרים תדיר במסתורין, ניתן לבטוח בהם והם לא מנוולים, אלא אדיבים, קל לפנות אליהם והם שמחים ונוטים לליברליות בזמני חוסר מזל.

יופיטר עם מרקורי במקומות מכובדים הופך את האנשים למלומדים, אוהבים דיונים, גיאומטריים, מתמטיקאים נצמדים לעובדות, נואמים, בעלי כישרון, מפוכחים, בעלי אינטלקט טוב,מייעצים טובים, מדינאים, נדבנים, מנהלים, טובים מטבעם, נדיבים, אוהבים את העם, חריפים, מצליחים, מנהיגים, שומרי מצוות, דתיים, טובים בעסקים, שופעי חיבה, אוהבים את בני משפחתם, מחונכים, פילוסופיים, מכובדים. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לפשוטים, פטפטנים, מועדים לטעות, בזויים, פנאטיים, מתלהבים מדת, דוברי שטויות, נוטים למרירות, מעמידים פני חכמים, טפשים, רברבנים, סטודנטים, קוסמים, קצת מופרעים אבל יודעים מה קורה סביבם, בעלי זיכרון טוב, מורים ובעלי רצון טוב.

מרס, כשהוא שולט לבדו על הנפש במקומות מכובדים הופך את נתיניו לאצילים, מפקדים, נמרצים, צבאיים, רב גוניים, חזקים, נועזים, נמהרים, חסרי מרות, אדישים, עקשנים, חדים, עיקשים, בזים לאחרים, רודניים, אקטיביים, כועסים בקלות, בעלי תכונות מנהיגות. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לפראיים, מעליבים, צמאי דם, עושי צרות, בזבזנים, מדברים בקול רם מדי, הולכים מכות, פזיזים, שתיינים, חמדנים, עושי רעה, חסרי רחמים, לא יציבים, משוגעים, שונאים את בני משפחתם, מחללי קודש.

ביחד עם ונוס במקומות מכובדים, מרס הופך את נתיניו למהנים, עליזים, חברותיים, חיים ברכות, מאושרים, אוהבים לשחק, לא יומרניים, חינניים, אוהבים לרקוד, ארוטיים, אומנותיים, מעתיקים, רודפי תענוגות, מסוגלים לנכס לעצמם נכסים, גבריים, מועדים להתנהגות לא מוסרית באהבה, אבל עדיין מצליחים, שקולים, ונבונים, קשה להאשים אותם ודיסקרטיים, בנוסף מלאי תשוקה גם לבחורים צעירים ובחורות צעירות, בזבזנים, בעלי פתיל קצר וקנאים. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם ללגלגנים, תאוותנים, מופקרים, אדישים, מוציאי דיבה, נואפים, מעליבים, שקרנים, רמאים, מפתים גם במשפחתם שלהם וגם במשפחות אחרים, ובאותו הזמן חדים ומתעקשים על תענוגותיהם, משחיתי נשים ונערות, נועזים, נלהבים, חסרי מרות, בוגדניים, נשבעים לשקר, מושפעים בקלות ודעתם אינה יציבה, אוהבים תכשיטים, חצופים, חסרי בושה ונוטים למעשים שפלים.

ביחד עם מרקורי במקומות מכובדים, מרס הופך את נתיניו למנהיגים צבאיים, מיומנים, נמרצים, אקטיביים, לא מזלזלים בהם, רבי תושייה, ממציאים, מתוחכמים, מדוקדקים, קונדסים, בעלי שיחה, לוחמניים, ערמומיים, לא יציבים, עובדים בשיטתיות, עוסקים במגיה שחורה, חדי לשון, רמאים, צבועים, חתרנים, בעלי אופי רע, דוחפים את אפם, נוטים לפזיזות אבל עדיין מצליחים ומסוגלים לשמור חוזים ונאמנות עם אנשים כמותם, ובאופן כללי מזיקים לאויביהם ומיטיבים לחבריהם. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לבזבזנים, רודפי בצע, פראיים, נועזים, אמיצים, מועדים לשנות את דעתם, מתלהבים מהר, נדלקים מהר, שקרנים, גנבים, מחללי קודש, נשבעים לשקר, מוכנים להיפגע בקלות, משלהבים, עושים צרות בתיאטרון, מעליבים, פיראטיים, פורצים, רוצחים, זייפנים, מנוולים, קוסמים, מכשפים והורגים.

אם ונוס לבדה מקבלת את השליטה על הנפש במקומות מכובדים היא הופכת את נתיניה לנעימים, טובים, אוהבי מותרות, רהוטים, מסודרים, עליזים, אוהבים לרקוד, להוטים ליופי, שונאי רעה, אוהבים את האומנויות, אוהבים הצגות, דקורטיביים, בריאים, חולמים חלומות טובים, מיטיבים, רחומים, אנינים, קל לרצות אותם, מצליחים ובאופן כללי מקסימים. במיקומים הפוכים היא הופכת אותם לחסרי זהירות, ארוטיים, נשיים, פחדנים, אדישים, מושחתים, ביקורתיים, לא חשובים וממיטי קלון.

ביחד עם מרקורי במקומות מכובדים, ונוס הופכת אותם לאומנותיים, פילוסופיים, מחוננים בהבנתם, מוכשרים, פואטיים, אוהבים את המוזות, אוהבים יופי, בעלי אופי שווה, רודפי תענוגות, אוהבי מותרות, מאושרים, אוהבים את חבריהם, שומרי מצוות, נבונים, בעלי תושייה, אינטלקטואלים, אינטליגנטים, מצליחים, לומדים מהר, לומדים לבד, מחפשים את הטוב ביותר, מחקים את מה שיפה, רהוטים ונעימים בדיבורם, מקבלים חיבה, בעלי אופי מסודר, רציניים, אוהבים ספורט, הגונים, כושר שיפוט טוב, רחבי לב, בענייני אהבה הם מרוסנים עם נשים, אבל נלהבים עם נערים וקנאים. במיקומים הפוכים היא הופכת אותם ללוחמניים, בעלי תושייה, מדברים רעה, לא יציבים, עם כוונות רעות, רמאים, מסיתים, שקרנים, מוציאי דיבה, נשבעים לשקר, פזיזים, זוממים, חסרי אמונה, אי אפשר לסמוך עליהם, נואפים, משחיתי נשים וילדים, בנוסף, מגדילים את שם עצמם, קצת נשיים, מרושעים בביקורתם וברכילותם, פטפטנים, רעים, לפעמים מזייפים ולפעמים מתכוונים באמת, מוכנים למעשים שפלים ונתונים לדחפים שפלים.

מרקורי בשליטה לבדו על הנפש במיקומים מכובדים הופך את אלו שנולדו תחתיו לנבונים, חדים, בעלי מחשבה, מלומדים, ממציאים, העלי ניסיון, טובים בחישובים, חוקרי טבע, ספקולנטים, מוכשרים, תחרותיים, מיטיבים, שקולים, טובים בהסקת מסקנות, מתמטיקאים, לוקחים חלק במסתורין, מליחים להשיג את מטרותיהם. במיקומים הפוכים הוא הופך אותם לפרחחים, מהירים, שכחנים, פזיזים, קלי דעת, הפכפכים, מועדים לשנות את דעתם, נבלים טיפשיים, קהי לשון, חוטאים, שקרנים, בלי כושר הבחנה, לא יציבים, אי אפשר לסמוך עליהם, רודפי בצע, ובאופן כללי לא יציבים בשיפוטם ונוטים למעשים רעים.

בזמן שהנ"ל הוא נכון, עדיין מצבו של הירח תורם במידה. כי כאשר הירח נמצא בריבוע לציר הדרקונים, זה עוזר ביחס לאופי הנפש, בכיוון של יותר רבגוניות, בעלי תושייה ויכולת להשתנות. ליד ציר הדרקונים בכיוון של יותר חדות, פעילות והתלהבות, ושוב, בזריחה ובהתמלאות לכיוון של כשרונות מולדים, מוניטין, נחישות וישירות, ובזמן התחסרותו או בליקוי לכיוון של רפיון, קהות, מחסור במטרה ברורה, זהירות רבה ופחות מוניטין.

השמש גם עוזרת, כאשר היא בקרבה עם פלנטה ששולטת בנפש במיקום מכובד משנה אותו לכיוון של צדק, הצלחה, כבוד, וקיום מצוות, אבל ההיפך במיקומים זרים הופך לצניעות, עבודה קשה, פחות בולטים לעין, פראיים יותר, עקשנים, קשים, עם חיים קשים יותר ובאופן כללי פחות מצליחים.

14. מחלות נפש

מאחר והנושא של מחלות נפש מגיע אחרי תיאור אופי הנפש, חשוב לרשום ולבחון את המיקומים של מרקורי והירח ביחס אחד לשני, לצירים ולפלנטות שמזיקות מטבען, כי גם אם הם לא קשורים אחד לשני, או לאופק המזרחי, הם חלשים, או מוקפים, או נמצאים במולות לכוכבים בלי קירבה ואספקטים מזיקים, הם גורמים למקרים של מחלות שונות שמשפיעות על אופי הנפש. הפרשנות שלהם מחושבת על פי התכונות שנדונו לעיל של הפלנטות שקרובות למיקומים בשמים.

אכן, רוב המחלות המתונות במידה מסוימת תוארו במה שנאמר על איכויות הנפש, וגדילתם מאובחנת מגודל ההשפעה הפוגעת, כי אחד יכול לקרוא "מחלה" להגזמות באופי שהן יותר או פחות מהנורמה. אבל ההשפעות שהן לחלוטין ללא פרופורציה והן פתולוגיות שקשורות לכל הטבע ושמתייחסות גם לחלק האינטליגנטי של הנפש וגם לחלק הפסיבי שלה, מאובחנות כלהלן.

ברוב המקרים האפילפטיים הם אלו שבמפות הלידה שלהם הירח ומרקורי לא קשורים אחד לשני או לאופק המזרחי, בזמן שסטורן ביום או מרס בלילה נמצא על ציר ובאספקטים שתוארו. הם משוגעים אלימים כאשר שוב, תחת התנאים האלה, סטורן בלילה ומרס ביום שולטים במיקום, במיוחד בסרטן, בתולה או דגים. הם נפגעים משדים ויש להם מים במוח כאשר הפלנטות המזיקות נמצאות במיקומים אלו ושולטות בפאזת הירח סטורן במולד, מרס במלא ובמיוחד בקשת או בדגים. כאשר הפלנטות המזיקות הן לבדן ושולטות בקונפיגורציה בצורה שתוארה, המחלות של החלק הרציונלי של הנפש שהזכרנו כנגרמות על ידם, הן חשוכות מרפא, אבל הן רדומות ועמומות. אבל, אם הפלנטות המיטיבות יופיטר וונוס נמצאות בקירבה אליהם כאשר הם עצמם באזורים המערביים, והפלנטות המיטיבות הן על הצירים ובמזרח, המחלות ברות ריפוי, אבל נראות לעין, אם זה יופיטר ברות ריפוי באמצעים רפואיים, דיאטה או תרופות, אם ונוס, על ידי סיוע מהאלים או מהאורקל. כאשר הפלנטות המזיקות בעצמן נמצאות בציר ובמזרח והפלנטות המיטיבות שוקעות, המחלות שהן גורמות חשוכות מרפא, הופכות לשיחת היום, וניכרות במקרים של אפילפסיה יש התקפים נמשכים, ידועים לשמצה וסכנת מוות, בשיגעון ובהתקפים הם גורמים לחוסר יציבות, התרחקות מחברים, קריעת בגדים, אלימות מילולית וכדומה, בהתקפות שדים או מים במוח, לדיבוקים, וידויים, ייסורים והתגלמויות דומות. בפירוט, מהמקומות שאוחזים בקונפיגורציה, אלו של השמש ומרס עוזרים לגרום לשגעון, אלו של יופיטר ומרקורי לאפילפסיה, אלו של ונוס לדיבוקים ווידויים פומביים, ואלו של סטורן והירח להצטברות מים והתקפות שדים.

הסטייה המורבידית של החלק האקטיבי של הנפש בטבעו הכללי, נגרמת מכאלה צורות ומהקונפיגורציות הללו של הכוכבים. הסטייה המקבילה בחלק הפסיבי של הנפש, כמו במקרים הקודמים, נראית רק במקרים קיצוניים, וניכרת לעין בהגזמות או במחסור בנושאים הקשורים לסקס, זכרים ונקבות ביחס למה שטבעי, ובחקירה זה מובן באותה הדרך, למרות שהשמש נלקחת ביחד עם הירח, במקום מרקורי, והיחס אליהם ממרס וגם ונוס נבחן לעומק. כי כאשר בוחנים אותם ך, אם המאורות הם לבדם במזלות זכריים, זכרים מגזימים בטבעם ונקבות מגזימות באיכות לא טבעית, כך שהתאוותנות והפעילות של הנפש מוגברת. אבל אם מרס או ונוס, אחד מהם או שניהם גם הופכים לזכריים, הגברים נהיים מכורים ליחסי מין טבעיים, והם נואפים, אינם שבעים, ומוכנים תמיד לתשוקה מינית לא חוקית, ושפלה, בזמן שהנשים מלאות בתאווה לפגישות לא טבעיות, במזרח מזמינות מבטים והן עוסקות בנשים כשהן ממלאות את תפקיד הגבר. אם ונוס לבדה נמצאת בצורה זכרית, הן עושות את הדברים האלו בסוד ולא מתגלות. אבל אם מרס ממוקם כך, אין להם עקבות, ואפילו מציגות את הנשים שהן איתן ביחסים כ"רעיותיהן".

אך מהצד השני, בקונפיגורציות הנ"ל במזלות נקביים, הנשים מגזימות בטבעי והגברים במעשים הלא טבעיים, והתוצאה שנפשותיהם הופכות לנשיות ורכות. אם ונוס גם היא נקבית הנשים הופכות למושחתות, נואפות, ובעלות תאווה, ומוביל לתוצאות שהן יעסקו בזה באופן טבעי עם כל אחד בכל הזדמנות ולא יסרבו ליחסי מין, גם אם זה שפל ולא חוקי. הגברים לעומתן, הופכים לנשיים ולא יציבים בנוגע ליחסים טבעיים עם נשים, ונהפכים לפסיביים, למרות שבפרטיות ובסוד. אבל אם מרס גם נמצא בצורה נקבית, חוסר הבושה שלהם בולט וישיר והם מבצעים את המעשים מכל הסוגים, הופכים לסרסורים ומנצלים, עושים מעשים שפלים, עד שהם מקבלים האשמה, ומוניטין רע שמתלווה למעשים אלו. והמיקומים של מרס וונוס בזריחה וככוכב בוקר, יש להם השפעה תורמת, והופכים אותם ליותר בעלי תאווה, ליותר ידועים לשמצה, בזמן שמיקומים בשקיעה וככוכבי ערב מחזקים את הנשיות והרוגע. בדומה, אם סטורן נמצא, ההשפעה שלו מצטרפת לקודמות ויורת עוד יותר פריצות, טומאה, וחרפה, בזמן שיופיטר עוזר בכיוון של יותר נימוס, ריסון, ומתינות, ומרקורי נוטה להגביר את השם הרע, חוסר יציבות רגשית, רב גוניות וחשיבה קדימה.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.