האסטרולוגיה של תלמי – ספר 2

1. הקדמה


2. על אופיים של התושבים לפי אקלים כללי


3. על ההתאמה בין ארצות לשלישונים ולכוכבים


4. השיטה לחיזויים ספציפיים


5. על בדיקת הארצות המושפעות


6. על התזמון של האירועים החזויים


7. על המעמד של אלו שמושפעים


8. על איכות האירועים החזויים


9. על צבעי הליקויים, כוכבי שביט ועוד


10. על הירח החדש של השנה


11. על טבעם של המזלות, חלק אחרי חלק והשפעתם על מזג האוויר


12. על חקירת מזג האוויר בפרוטרוט


13. על המשמעות של המזלות האטמוספריים

1. הקדמה

עד עכשיו סיפקנו את הפרטים הקצרים החשובים ביותר שאותם צריכים כדי להשתמש בטבלאות לחיזוי מסוים. עכשיו נוסיף לפי הסדר את התהליך של העיסוק בנושאים אלו בפרוטרוט, אשר נמצא בתוך גבולות האפשרי בסוג זה של חיזוי, ונשמור על הייצוג הטבעי של הרעיונות.
מאחר וחיזוי על פי אמצעים אסטרונומים מתחלק לשני חלקים מרכזיים, ומאחר והראשון ביניהם מתייחס לעמים, מדינות, ערים ונקרא כללי, והשני הספציפי יותר מתייחס לאדם האינדיבידואלי. אנחנו מאמינים שמתאים יותר להתחיל בחלק הכללי, בגלל שעניינים אלו מושפעים על ידי כוחות גדולים יותר מאשר אירועים פרטניים. ומאחר וטבע חלש תמיד מוכנע לחזק יותר, והפרטני תמיד נופל תחת הכללי, אלו אשר רוצים לבחון את האינדיבידואל היחיד חייבים להבין לפני כן את התנאים הכלליים.
מהבחינה הכללית עצמה, יש חלק שעוסק בארצות שלמות וחלק שעוסק בערים, וחלק שעוסק בתנאים המחזוריים הכלליים, כמו מלחמות, רעב, מגפות, רעידות אדמה, שיטפונות וכדומה וחלק אחר שעוסק בנושאים המקריים החשובים פחות כמו שינויי הטמפרטורה העונתיים, השינויים בעוצמת הסערות, החום, הרוחות או יבולים טובים או רעים וכו'. אבל בכל אחד מהמקרים הללו, על פי ההיגיון, הפרוצדורה היא להעדיף ארצות שלמות ותנאים כלליים חשובים יותר מאותן הסיבות שצוינו לעיל. מאחר שכשבוחנים את השאלות הללו שני הדברים האלה נלקחים בחשבון, ההתאמה של המזלות של הזודיאק וגם של הכוכבים עם האקלימים השונים, והשפעתם של גרמי השמים שנמצאים במקומם הנכון בכל רגע נתון, נגלים דרך הצמידויות האקליפטיות של השמש והירח ומעברן של הפלנטות בזריחתן ובתקופות עצירתן, קודם נסביר את הסיבה הטבעית להתאמות שמנינו קודם וגם נסקור בקצרה את הייחודיות הגשמית והאתית של ארצות כפי שנצפתה באופן כללי שהיא דומה לאופי הטבעי של הכוכבים והמזלות הקרובים אליהם.

2. על אופיים של התושבים לפי אקלים כללי

ההבחנה של האופי הלאומי מתבססת בחלקה על הקבלות (parallels) וצירים, דרך המיקום שלהם ביחס למישור האקליפטי ולשמש. מאחר והאזור המיושב שלנו נמצא באחד מהרבעים הצפוניים, האנשים שחיים באזורים המקבילים הדרומיים, זאת אומרת אלו שבין קו המשווה לנקודת ההיפוך הקיצית, מאחר והשמש נמצאת מעל ראשיהם והם נשרפים ממנה, יש להם עור שחור ושיער צמרי, הם מכווצים בצורתם מכווצת, אופטימיים בהוויתם וברוב המקרים הם פראיים כי הבתים שלהם מתענים מחום, אנחנו קוראים להם בשם הכללי: אתיופים. אנחנו רואים בהם את המצב הזה וגם אנחנו רואים אותו באקלים שלהם, בצמחייה ובבעלי החיים שנמצאים באזור הזה שהם כולם נשרפים בשמש.
אלו שחיים באזורים צפוניים יותר, אלו שמעל ראשיהם נמצאים הדובים, מאחר והם רחוקים מהזודיאק ומחום השמש, הם קרים. אבל בגלל שיש להם לחות רבה שהיא מזינה ולא מתבזבזת בחום השמש, הם בעלי גוון עור לבן, שיער ישר, גבוהים ומלאים, ובעלי טבע קר למדי. אלו גם פראיים באורחותיהם, כי מקומות המחיה שלהם קרים. האופי החורפי של האקלים, גודל הצמחייה ופראות בעלי החיים שלהם הם בהתאמה לאיכויות אלו. אנחנו קוראים להם בשם הכללי: סקיתים.
התושבים באזורים שבין ההיפוך הקיצי והדובים, מאחר והשמש לא נמצאת ישירות מעל ראשם ולא רחוקה בזמן מעבר הצהריים שלה, נמצאים באוויר בעל טמפרטורה רגועה, שמשתנה כמובן, אבל לא בצורה קיצונית בין חום לקור. לכן הם בעלי גובה בינוני, צבע בינוני, רגועים במזגם, גרים קרוב אחד לשני ותרבותיים באורחותיהם. הדרומיים ביותר מהם באופן כללי הם יותר ממולחים ובעלי כושר המצאה, ויותר מנוסים בכל הקשור לנושאים שמימיים כי הזניט שלהם נמצא קרוב יותר לזודיאק ולפלנטות המסתובבות סביב לו. בגלל הזיקה הזו האנשים עצמם מאופיינים בנפש נבונה, חקרנית ומתאימים לעיסוק במדע המתמטיקה. מהם, שוב אלו שבמזרח הם שריריים יותר, בעלי נפש איתנה, ישירים בכל מעשיהם, כי אפשר להניח שהמזרח לוקח מטבע השמש. האזור הזה לכן הוא יומי, זכרי, ימני, ואנחנו יכולים להבחין שבין בעלי החיים, הצד הימני איתן יותר ובעל יותר כוח. אלו שלכיוון מערב הם בעלי אופי נקבי יותר ובעלי נפש רכה יותר, שומרי סוד, מאחר ואזור זה הוא ירחי, כי אנחנו רואים את הירח מופיע במערב לאחר צמידות. לכן האקלים הוא לילי יותר, נקבי ושמאלי.
ועכשיו בכל אחד מהאזורים האלה ישנם תנאים מיוחדים הקשורים לאופי ולמנהגים שנובעים באופן טבעי. כי בדיוק כמו שבמקרה של האקלים, אפילו במקומות שבאופן כללי נחשבים לקרים, חמים או מתונים, ארצות ומקומות מסוימים הם בעלי ייחודיות של שפע או מחסור בגלל המצב שלהם, הגובה שלהם, הנומך שלהם או שכניהם. ושוב, יש כאלו שנוטים יותר לחיי פרש (רכיבה על סוסים) כי הם נמצאים בארץ שטוחה, או לחיי ים כי הם חיים קרוב לים, או לציביליזציה כי האדמה שלהם עשירה, כך ניתן לגלות מאפיינים מיוחדים בכל אחד מהם הנובעים מקרבתם של האקלימים שלהם לכוכבים ולמזלות שבזודיאק. מאפיינים אלו ימצאו באופן כללי אבל לא בכל אינדיבידואל. לכן נדון בנושא בקצרה במקרה שיהי לו ערך לבחינה פרטנית.

3. על ההתאמה בין ארצות לשלישונים ולכוכבים

עכשיו, מארבעת המשולשים של הזודיאק שמנינו לעיל, זה שכולל את טלה, אריה וקשת הוא צפון מערבי ונשלט בעיקר על ידי יופיטר על בסיס הרוח הצפונית, אבל מרס מצטרף לשליטה בו בגלל הרוח הדרום מערבית. המשולש המורכב משור, בתולה וגדי הוא דרום מזרחי ונשלט בעיקר על ידי ונוס על בסיס הרוח הדרומית, אבל גם על ידי סטורן בגלל הרוח המערבית. המשולש שכולל את תאומים, מאזניים ודלי הוא צפון מזרחי ונשלט בעיקר על ידי סטורן בגלל הרוח המזרחית וגם על ידי יופיטר בגלל הרוח הצפונית. המשולש של סרטן, עקרב ודגים הוא דרום מערבי ונשלט בעיקר על ידי מרס בגלל הרוח המערבית וגם על ידי ונוס בגלל הרוח הדרומית.
מאחר וזה כך, ומאחר והעולם המיושב שלנו מחולק לארבעה רבעים, שווים במספרם למשולשים, ומחולק על פי קווי הרוחב על ידי הים ממיצר גיברלטר ועד מפרץ איסוס ורכס ההרים הסמוך במזרח שמפרידים את החלקים הדרומיים והצפוניים, ובקו האורך מהמפרץ הפרסי, הים האגאי, והים השחור מופרדים החלקים המזרחיים והמערביים, כך שישנם ארבעה רבעים ואלו בהתאמה למיקום עם המשולשים. הרבע הראשון נמצא בצפון מערב של העולם המיושב הוא כולל את גאליה הקלטית ונקרא בשם הכללי: אירופה. ממולו נמצא הרבע הדרום מזרחי שכולל את מזרח אתיופיה, ומה שנקרא החלק הדרומי של אסיה הגדולה. שוב, הרבע הצפון מזרחי כולל את סקיתיה שהיא גם החלק הצפוני של אסיה הגדולה והרבע שמולו לכיוון דרום מערב כולל את מערב אתיופיה ומה שנקרא באופן כללי לוב.
שוב, מהרבעים שפורטו לעיל החלקים שקרובים יותר למרכז העולם המיושב נמצאים בסגנון מנוגד לחלקים הסובבים אותם, בדיוק כפי שהם ביחס לכל שאר העולם. מאחר והרבע האירופאי נמצא בצפון מערב של כל העולם, החלקים שקרובים למרכז אשר מותאמים לזוויות ההופכיות, נמצאים בדרום מערב הרבע. אותו הדבר רלוונטי לשאר הרבעים כך שכל אחד מהם מתייחס לשני משולשים הופכיים. כך שגם אם חלקים אחרים נמצאים בהרמוניה עם הנטייה הכללית של הרבע, החלקים שבמרכז העולם חולקים התאמה עם הנטייה ההופכית, ושוב, עם הכוכבים ששולטים במשולשים שלהם, בכל המקומות האחרים הם שולטים לבדם, חוץ מבחלקים שקרובים לאמצע, שבהם שולטים אלו של הקבוצה האחרת ומרקורי שהוא נמצא באמצע ושייך לשני חלקי היום.
תחת סדר זה, מה שנשאר הרבע הראשון, והכוונה היא לרבע האירופאי שנמצא בצפון מערב של העולם המיושב נמצא בהתאמה למשולש הצפון מערבי: טלה, אריה וקשת ונשלט על ידי שליטי המשולש יופיטר ומרס, המערביים. במונחים של עמים החלקים הללו כוללים את: בריטניה, גאליה, גרמניה, פולין, איטליה, אקוילה, סיציליה, טירניה, קלטיקה וספרד. כפי שניתן לצפות, האופי הכללי של עמים אלו, תחת שלטון המשולש הזה והכוכבים ששולטים בו, הם עצמאיים, אוהבי חירות, חובבי נשק, חרוצים, לוחמים, עם תכונות של מנהיגות, סדר ורוחב לב. אבל, בגלל המערביות של יופיטר ומרס, ובנוסף בגלל שהחלקים הראשונים של המשולש הם זכריים והחלקים האחרונים נקביים, הם חסרי תשוקה לנשים ולא מעריכים את תענוגות האהבה, אלא מרוצים יותר מחברת גברים. הם לא מתייחסים לאקט כחרפה, וגם לא הופכים לרכים בגללו, כי האופי שלהם לא נהייה מעות, אלא הם נשארים בנפשם גבריים, מועילים, בעלי אמונה, אוהבי אדם ורחבי לב. מהארצות הללו בריטניה, גאליה, גרמניה ובסטרניה (פולין) נמצאים בהתאמה לטלה ומרס. לכן תושביהן ברובם פראיים, עקשנים וחייתיים. אבל איטליה, אקוילה, גאל וסיציליה קרובים יותר לאריה ולשמש ולכן תושביהן יותר אומנים, רחבי לב ומשתפי פעולה. טירניה, קלטיקה וספרד הם תחת קשת ויופיטר ולכן הם עצמאיים, פשוטים ואוהבי ניקיון. החלקים של הרבע הזה שנמצאים ליד מרכז העולם המיושב: בולגריה, מקדוניה, יוון, אילריה (בלקן), אקאיה וכרתים וכמותם גם הציקלדים ואזורי החוף של אסיה הקטנה וקפריסין שנמצאים בדרום מזרח הרבע הזה הם בעלי התאמה לרבע הדרום מזרחי, שור, בתולה וגדי ושליטיו סטורן, ונוס ומרקורי. לכן תושבי הארצות הללו מקבלים התאמה לפלנטות האלו וגם בגוף וגם בנפש בעלי מבנה ממוזג. גם להם יש איכויות של הנהגה והם אצילים ועצמאיים בגלל מרס, הם אוהבי חירות ושלטון עצמי, דמוקרטיים ומחוקקי חוקים דרך יופיטר, אוהבי מוזיקה ולימודים, מחבבים תחרויות וחיים נקיים דרך ונוס, חברותיים, ידידותיים לזרים אוהבי צדק אוהבי מכתבים ואפקטיביים בדיבורם דרך מרקורי והם במיוחד מכורים להצגת המסתורין דרך האספקטים המערביים של ונוס. ושוב, חלק אחרי חלק אלו מהקבוצה הזו שחיים בציקלדים ובחופי אסיה הקטנה וקפריסין דומים יותר לשור ולונוס. מהסיבה הזו הם אוהבי מותרות, נקיים ושומרים על הגוף שלהם. תושבי הלס, אקאיה וכרתים דומים יותר לבתולה ולמרקורי ולכן הגיוניים יותר, אוהבים ללמוד ומעדיפים את השימוש בנפש על פני הגוף. המקדונים, טרקיים ואיליארים דומים יותר לגדי ולסטורן ולכן הם רכושניים, בעלי טבע לא תמים או ומוסדות לא חברתיים.
הרבע השני שכולל את החלק הדרומי של אסיה הגדולה, ושאר האזורים: הודו, אריאן, גדורסיה, פרתיה, מדין, פרס, בבל, מסופוטמיה וסוריה אשר נמצאים בדרום מזרח העולם המיושב מתאימים למשולש הדרום מזרחי שור, בתולה וגדי ונשלטים על ידי ונוס וסטורן באספקטים המזרחיים. לכן ניתן לגלות שאופי תושביהן תואם לטמפרמנט של שליטים אלו כי הם עובדים את הכוכב ונוס תחת השם איסיס, ואת סטורן כמיתרס הליוס. ברוב המקרים כדי לנבא מאורעות עתידיים וביניהם יש את המנהג של הקדשת אברי המין בגלל האספקט של הפלנטות הנ"ל שטבעו הוא רבייה. בנוסף, הם נלהבים, חושניים ונוטים למנעמי האהבה, דרך השפעת ונוס הם רוקדים וקופצים ומחבבים קישוטים ודרך סטורן חיי מותרות. הם מציגים לראווה ולא מסתירים את יחסיהם עם נשים בגלל האספקטים המזרחיים, אבל מתעבים יחסים עם גברים. יש מהם שמולידים ילדים מאימותיהם והם משתחווים לשדיים בגלל זריחת הבוקר של הפלנטות והמקום המרכזי של הלב שקרוב לכוח השמש.

בנוגע לשאר, הם בדרך כלל בעלי מותרות ונשיים בלבושם בקישוטיהם ובכל ההרגלים הקשורים לגוף בגלל ונוס. בנפשם ובנטייתם הם רחבי לב, אציליים ולוחמים בגלל ההתאמה לסטורן המזרחי. חלק אחרי חלק, שוב, פרתיה, מדין, ופרס קרובים יותר לשור וונוס ולכן תושביהם לובשים בגדים מעוטרים שמכסים את כל גופם חוץ מהחזה ובאופן כללי הם חיים במותרות ובניקיון. בבל, מסופוטמיה וסוריה קרובים יותר לבתולה ולמרקורי ולכן לימודי מתמטיקה וצפייה בחמשת הפלנטות הם תכונות מיוחדות של אנשים אלו. הודו אריאן וגדורסיה הם בעלי התאמה לגדי ולסטורן ולכן תושביהם מגעילים, לא נקיים וחייתיים. החלקים הנותרים של הרבע שנמצאים קרוב למרכז העולם המיושב: אדום, סוריה, יהודה, פיניקיה, קלדאה, אורסיניה וערב שנמצאים קרוב יותר לצפון מערב הרבע הם בעלי התאמה למשולש הצפון מערבי: טלה, אריה וקשת, ובנוסף יש להם שליטים נוספים בדמות יופיטר, מרס ומרקורי. לכן אנשים אלו בהשוואה לאחרים, מוכשרים יותר במסחר ובסחר חליפין, הם יותר חסרי מצפון, פחדנים מתועבים, בוגדניים, מתרפסים, והפכפכים בגלל האפקטים של הכוכבים שהזכרנו. מאלו, שוב, תושבי סוריה, אדום ויהודה קרובים יותר לטלה ומרס ולכן הם ברובם חצופים, חסרי אמונה וזוממים מזימות. הפיניקים, קלדאים ואורסינים קרובים יותר לאריה ולשמש ולכן הם פשוטים יותר, נחמדים מכורים לאסטרולוגיה ויותר מכולם סוגדים לשמש. תושבי דרום ערב קרובים לקשת וליופיטר ולכן ארצם פורייה בהתאמה לשמה יש בה מינים רבים של חיות ותושביה עדינים בעלי נפש חופשייה בחיי היום יום, במסחר ובעסקים.
מהמשולש השלישי שכולל את החלקים הצפוניים של אסיה הגדולה, והירקניה, ארמניה, מטיאנה, בקטריאנה, קספריה, סריקה, סאורומטיקה, אוקסיאנה, סוגדיאנה והאזורים בצפון מזרח העולם המיושב קרובים למשולש הצפון מזרחי: תאומים, מאזניים ודלי ונשלטים על ידי סטורן ויופיטר באספקטים המזרחיים. לכן תושביהם סוגדים ליופיטר ולסטורן, יש להם הרבה עושר וזהב, נקיים והגונים בחייהם, למדנים ומיומנים בנושאי דת, ישרים וליברלים במנהגם, נעלים ואצילים בנפשם, שונאי רע ומוכנים למות למען יקיריהם למען מטרה טובה. הם מכובדים וטהורים ביחסי המין שלהם, מתלבשים בפאר, נדיבים ורחבי לב, דברים אלו באופן כללי מגיעים מסטורן ויופיטר באספקטים מזרחיים. מארצות אלו, שוב, איראניה, ארמניה ומטניה קרובים יותר לתאומים ומרקורי ולכן קל להלהיב אותם והם נוטים יותר לקונדסות. בקטריאנה, קספריה וסריקה קרובות יותר למאזניים ולונוס ולכן תושביהן עשירים ונוטים אחרי המוזות ומותרות. האזור של סאורומטיקה, אוקסיאנה וסוגדיאנה קרובים יותר לדלי ולסטורן ולכן תושביהן פחות עדינים, עקרים וחייתיים. החלקים הנותרים של הרבע שקרובים יותר למרכז העולם המיושב ביטניה, פריגיה, קולציה, סוריה, קומגיה, קפדוקיה, לידיה, ליקיה, סיליציה ופמפילה מאחר והן בדרום מערב הרבע יש להם בנוסף קירבה לרבע הדרום מערבי סרטן, עקרב ודגים ושליטיהם מרס, ונוס ומרקורי, לכן תושביהם סוגדים לונוס כאם האלים והם קוראים לה בשמות מקומיים רבים, ומרס כאדוניס שגם לו הם נותנים שמות שונים והם חוגגים לכבודם את המסתורין מלווה בקינה, הם מחסירים מעצמם, משרתים, עובדים קשה, נמהרים ואפשר למצוא אותם כשכירי חרב, בוזזים ולוקחים שבויים, משעבדים את עמיהם עצמם, ולוקחים חלק במלחמות הרסניות. בגלל ההצטלבות של מרס וונוס במזרח ונעלותו של מרס בגדי, מזל מהמשולש של ונוס, וונוס בדגים מזל של המשולש של מרס נשותיהם מפגינות רצון טוב לבעליהן, הן מביעות חיבה, עקרות בית, חרוצות, עוזרות ומכל בחינה הן חרוצות וצייתניות. מהעמים הללו, שוב, אלו שחיים בביתניה, פריגיה וקולציאה קרובים יותר לסרטן ולירח ולכן אנשיהם זהירים וצייתניים והנשים דרך השפעת האספקטים הזכריים של הירח חסונות, מצוות, ומלחמתיות כמו האמזונות שמחרימות קשר עם גברים, אוהבות נשק ומגיל צעיר הופכות את אופיין הנקבי לזכרי, חותכות את שדן הימני למען צרכים מלחמתיים וחושפות חלקים אלו בקרב כדי להראות את המחסור בנשיות באופיין. תושבי סוריה, קומגן וקפדוקיה קרובים יותר לעקרב ומרס ולכן ניתן למצוא אצלם חוצפה, רמאות, בוגדנות וחריצות. תושבי לידיה, סיליקה ופמפיליה קרובים לדגים וליופיטר ובהתאמה הם עשירים יותר, סוחרים, חברותיים, חופשיים ומהימנים.
מהרבע שנותר שכולל את מה שנקרא לוב והחלקים הנוספים נומידיה, קרתגו, אפריקה, פזניה, נסמוניטיס, גרמנטיקה, מאוריטניה, גטוליה, מטגוניטיס והאזורים הנמצאים בדרום מערב העולם המיושב קרובים למשולש הדרום מערבי: סרטן, עקרב ודגים ונשלטים בהתאמה על ידי מרס וונוס באספקטים מערביים. מהסיבה הזו עולה בגורלם של רבים מתושביהן בגלל הצטלבות הפלנטות הללו להיות נשלטים על ידי אחיהם ואחיותיהם, הגברים שולטים בגברים והנשים בנשים, והשלטון עובר בירושה ונשמר. הם נלהבים מאוד ויש להם נטייה למסחר בנשים כך שאפילו נישואיהם מגיעים דרך חטיפה אלימה, ולפעמים מלכיהם לוקחים לעצמם זכויות עם הכלות וישנם מקרים בהם הנשים זמינות לכל הגברים. הם אוהבים לעטות עדיים נשיים דרך השפעת ונוס, אך דרך השפעת מרס הם בעלי נפש חסונה, בני בליעל, קוסמים, מתחזים, רמאים וחסרי אחריות. מהעמים הללו, שוב, תושבי נומידיה, קרתגו ואפריקה קרובים יותר לסרטן ולירח. לכן הם חברותיים, סוחרים, וחיים בשפע. אלו היושבים במטגוניה, מאוריטניה וגקטוליה קרובים לעקרב ומרס ולכן הם פראיים יותר, ומלחמתיים, אוכלי בשר, מאוד חסרי זהירות ומזלזלים בחיים עד לרמה שהם לא חסים אחד על השני. אלו שחיים בפזניה, נסמונייס וגרמנטיקה קרובים לדגים וליופיטר כך שהם חופשיים ופשוטים בדרכיהם, מוכנים לעבודה, אינטליגנטים, נקיים ועצמאיים כאילו על פי חוק, הם סוגדים ליופיטר כאמון. החלקים הנותרים של הרבע אשר נמצאים קרוב למרכז העולם המיושב, קרניקיה, מרמריקה, מצרים, תבי, ערב, אזניה ואתיופיה התיכונה אשר פונים לחלק הצפון מזרחי של הרבע הם בעלי היכרות נוספת עם המשולש הצפון מזרחי: תאומים, מאזניים ודלי ולכן יש להם את סטורן, יופיטר ומרקורי כשליטים שותפים בהתאמה תושבי הארצות הללו, בגלל שהם תחת שליטת חמש פלנטות מערביות, סוגדים לאלים, בעלי אמונות טפלות, נוטים לטקסים דתיים ומחבבים קינות, הם קוברים את מתיהם באדמה, מעלימים אותם מעין בגלל האספקט המערבי של הפלנטות, והם משמשים את אלוהיהם במנהגיהם. תחת פקודה הם צנועים, בישנים, שומרים לעצמם ובעלי כושר סיבולת, בהנהגה הם אמיצים ורחבי לב, אבל הם נוהגים בריבוי נשים וריבוי בעלים, תאוותניים, ונישאים אפילו לאחיות שלהם, גם הנשים וגם הגברים פוריים אפילו שאדמתם עקרה. בנוסף, הרבה מהגברים רעועים ונשיים בנפשם וכמה מהם אפילו בזים לאיברי המין דרך השפעת האספקטים של הפלנטות המזיקות ביחד עם ונוס מערבית. מאלו שיושבים בקרנציה, מרמריקה ובמיוחד מצרים התחתונה קרובים יותר לתאומים ולמרקורי, לכן הם בעלי מחשבה, אינטליגנטים ורהוטים בכל הדברים במיוחד בחיפוש אחר דת ותבונה, הם קוסמים ומבצעים סודות מסתוריים ובאופן כללי טובים במתמטיקה. אלו שחיים בתבי, בנווה המדבר וטרוגלודיטיקה קרובים למאזניים וונוס ולכן הם נלהבים יותר, שמחים בטבעם וחיים בשפע. יושבי ערב, אזניה, ואתיופיה התיכונה קרובים לדלי ולסטורן ולכן הם אוכלי בשר, אוכלי דגים, נוודים וחייהם קשים וחייתיים.
ניתן לזה להיות סקירה קצרה על הקרבה בין הפלנטות והמזלות של הזודיאק עם עמים שונים ואופיים הכללי. אנחנו נוסיף גם, מוכן לשימוש, רשימה של כמה ארצות אשר נמצאות בקרבה למזלות כפי שכבר אמרנו לעיל, ולכן:
טלה: בריטניה, גאל, גרמניה, בסטרניה, ובמרכז: סוריה, פלשתינה, אדום ויהודה
שור: פרת, מדין, פרס, ובמרכז: מיקלדים, קפריסין, אזורי החוף של אסיה הקטנה
תאומים: הירקניה, ארמניה, מטיאנה, ובמרכז: קרניקיה, מרמריקה, מצריים התחתונה
סרטן: נומידיה, קרתגו, אפריקה, ובמרכז: ביטניה, פריגיה, קולציקה
אריה: איטליה, חלק מצרפת, סיציליה, אקוילה, ובמרכז: פיניקיה, קלדאה ואורצניה
בתולה: מסופוטמיה, בבל, אסיריה, ובמרכז: הלס, אקיה וכרתים.
מאזניים: בקטריאנה, קספריה, סריקה, ובמרכז: תבי, נווה מדבר, וטרוגלודיטיה
עקרב: מטגוניטיס, מאוריטניה, גטוליה, ובמרכז: סוריה, קומגן, קפדוקיה
קשת: טירניה, קלטיקה, ספרד ובמרכז: ערב הפוריה
גדי: הודו, ארין, גדורסיה, ובמרכז: טרס, מקדוניה, איליריה
דלי: סאורומטיקה, אוקסיאנה, סוגדיאנה, ובמרכז: אריה, אזניה ואתיופיה התיכונה
דגים: פזניה, נסמוניטיס, גרמנטיקה, ובמרכז: לידיה, סילייה ופמפיליה
עכשיו כאשר הנושא נרשם, זה הגיוני להוסיף לחלק הזה את השיקול הבא – שלכל אחד מכוכבי השבת יש קירבה עם הארצות על פי חלקי הזודיאק, שיש להן את אותה הנטייה שיש לכוכבי השבת כאשר מציירים את העיגול דרך הקטבים ורואים שיש סימפטיה. בנוסף, במקרה של ערים גדולות (מטרופולין) החלקים בזודיאק שהכי סימפתיים אליהם הם החלקים בהם השמש, הירח והצירים של ההורוסקופ היו ברגע ייסוד העיר, כמו במפת לידה, אבל כאשר לא יודעים מהו רגע ייסוד העיר, האזורים של הסימפתיה הם אלו שבהם נמצא רום השמיים במפות הלידה של אלו שהיו ראשי העיר או המלכים בזמנו.

4. השיטה לחיזויים ספציפיים

אחרי ההקדמה הזו, הדבר הבא לעשות הוא לעסוק בקצרה בתהליך החיזוי, ומתחילים באלו שעוסקות בתנאים הכלליים של ארצות או ערים. השיטה של החקירה היא כלהלן: בראש ובראשונה, הסיבות העוצמתיות ביותר של אירועים שכאלה הם הצמידויות של השמש והירח בזמן ליקויים ותנועת הכוכבים באותו הזמן. על החיזוי עצמו, חלק אחד הוא אזורי, שאז אנחנו צריכים לראות אילו ארצות או ערים יש חשיבות בליקויים שונים או במצבי עצירה מקריים של פלנטות שמתרחשות מדי פעם בפלנטות הבאות: סטורן, יופיטר ומרס, היכן שהן עוצרות יש לזה חשיבות. עוד חלוקה של החיזוי היא כרונולוגית, שאז יש צורך לדעת מראש את הסימנים לבאות ואת משכם. חלק אחר, שוב, הוא גנרי, שם אנחנו מבינים עם איזה מעמד האירוע עוסק. ולבסוף, יש את האספקט הספציפי שאיתו נבחין מהי איכות האירוע עצמו.

5. על בדיקת הארצות המושפעות

אנחנו מחליטים בחלק הראשון של הבחינה, שהוא אזורי בדרך הזו: בליקויים של השמש והירח במיוחד אלו שקל לראות אותם, אנחנו נבדוק את החלק של הזודיאק שבו הם מתרחשים, ואת הארצות שיש להן קירבה על פי המשולשים, ובאותה הדרך הערים על פי ההורוסקופ של הזמן שבו ייסדו והמיקום של המאורות באותו הזמן, או על פי רום השמיים במפות הלידה של שליטיהן, נמצאים בהתאמה למזל של הזודיאק של הליקוי. ובארצות והערים שבהן אנחנו מגלים קירבה מסוג זה, אנחנו יכולים להניח שיהיה אירוע שישפיע על הכלל, במיוחד באלו שיש להם יחס למזל שבו הליקוי מתרחש ואלו שמהן רואים את הליקוי מעל הארץ.

6. על התזמון של האירועים החזויים

הדבר השני על פי סדר הדברים הוא בדיקת התזמון של האירועים ומשך הזמן שלהם, וכך נעשה זאת: כאשר הליקוי אשר מתרחש באותו הזמן לא נגמר באותו מספר שעות בכל מקום, ומאחר וליקויי חמה אינם מכסים את השמש באותה המידה, או למשך אותו הזמן, אנחנו קודם נבדוק את השעה של הליקוי בכל אחד מהמקומות המושפעים, ואת הצירים כמו במפת לידה. שנית, כמה שעות שוויוניות (equinoctial hours) נמשך הליקוי בכל מקום. כי כאשר בוחנים את הנתונים הללו, אם מדובר בליקוי חמה, אנחנו נבין שהאירוע ימשך אותו מס' שנים כמו מס' השעות השוויוניות שאנחנו מגלים, ואם מדובר בליקוי ירח, אותו מס' חודשים. טבע התחלת האירועים וחושב מזה, התעצמותם, נגזר מהמיקום של הליקוי ביחס למרכז. כי אם מקום הליקוי הוא ליד האופק המזרחי, הדבר מסמל את תחילת האירוע בחלק הראשון של התקופה של ארבעה חודשים מרגע הליקוי ושהתעצמותו תהיה בשליש הראשון של כל התקופה שהוא נמשך, אם מדובר ברום שמים, בארבעת החודשים השניים ובשליש השני, אם ליד האופק המערבי, בארבעת החודשים השלישיים ובשליש השלישי. את התחלת הפעולה והתעצמותה אנחנו מגלים מהצמידויות שקורות בינתיים, אם הן קורות באזורים המשמעותיים, או אזורים באספקט אליהם, וגם מתנועת הפלנטות, אם אלו שמשפיעות על האירוע זורחות, שוקעות או נמצאות בעצירה או בזריחת לילה, ובאותו הזמן הן באספקט דומה למזל הזודיאק שבו נמצאת הסיבה, כי כאשר פלנטות זורחות או נמצאות בעצירה גורמות להתעצמות של האירועים, אבל כשהן שוקעות, לא נמצאות תחת קרני השמש, או שהן מתקדמות בערב, הן מביאות הפחתה.

7. על המעמד של אלו שמושפעים

החלק השלישי עוסק בחלוקה המעמדית הכללית, כך שניתן להסיק איזה מהמעמדות יושפעו מהאירוע. את זה אנחנו מבררים מהטבע הייחודי ומהמזל של הזודיאק שבהם מתרחש הליקוי, והיכן נמצאים גרמי השמיים, פלנטות וכוכבי שבת ששולטים גם על המזל של הליקוי, וגם על הציר שמקדים לליקוי. במקרה של הפלנטות אנחנו מגלים את השליטה של האזורים כך: זו שיש לה את המספר הגבוה ביותר של יחסים עם האזורים שמנינו לעיל, עם הליקוי, והציר שנמצא אחריו, גם על פי הקרבה או ההתרחקות הנראית לעין, גם על ידי אספקטים שיש להם יחס, ובנוסף, על ידי שלטון בבתים, במשולשים, נעלויות ופרקים, פלנטה זו לבדה תהיה דומיננטית. אבל אם אותה הפלנטה היא לא שליטה גם של הליקוי וגם של הציר, אנחנו צריכים לקחת את השתיים שיש להן את המספר הרב היותר של התאמות, כמו לעיל, או לאחד מהאזורים, וניתן העדפה לשליט של הליקוי. ואם כמה נמצאות במניה שכזו, אנחנו נעדיף את זאת שנמצאת קרוב ביותר לציר, או שהיא משמעותית יותר, או שהיא מועדפת על ידי חלק היום. במקרה של כוכבי השבת, אנחנו ניקח את הראשון והבהיר ביותר משמעותית שנמצא בציר המקדים לזמן הליקוי, לפי אחת מתשע הדרכים לבדיקה של אספקטים נראים שנכתבו בספר הראשון, והכוכב של כל קבוצה שנראה בזמן הליקוי או ליד האופק או ליד רום שמים שנמצאים אחרי המקום של הליקוי.
כאשר הסקנו בדרך זו מי הם הכוכבים הגורמים לאירוע, בואו נבדוק גם את התנאים של המזלות של הזודיאק שבהם יש את הליקוי ובהם נמצאים הכוכבים הדומיננטיים, כי בהתאם לאיכות שלהם אפשר לדעת מי מהמעמדות יושפעו. קונסטלציות שיש להן צורה אנושית גם בזודיאק וגם בין כוכבי השבת גורם לאירוע להשפיע על האנושות. משאר המזלות הארציים, אלו שיש להם ארבע רגליים משפיעים על החיות המטומטמות בעלות ארבע הרגליים, והמזלות שנראים כמו דברים שזוחלים כמו נחשים וכד'. שוב, המזלות החייתיים הם בעלי חשיבות לחיות ואלו שפוגעות בבני אדם, המזלות המתורבתים עוסקים בחיות המבויתות ואלו שעוזרות להשיג רווחה בהתאמה לצורות שלהן, לדוגמא: סוסים, תאואים כבשים וכד'. שוב, מהמזלות הארציים הצפוניים נוטים לסמל רעידות אדמה בלתי צפויות והדרומיים מסמלים גשם בלתי צפוי. ושוב, האזורים הדומיננטיים שנראים בצורה של יצורים בעלי כנף, כמו בתולה, קשת, ברבור, נשר ודומים להם פועלים על יצורים בעלי כנף, במיוחד אלו שמשמשים כאוכל לבני אדם, ואם הם בצורה של דברים ששוחים, אז השפעתם היא על חיות המים ודגים. מאלה, הקונסטלציות שמתייחסות לים כמו סרטן, גדי, דולפין, הם משפיעים על יצורי הים ועל נושאים הקשורים בספנות. בקונסטלציות המשויכות לנהרות כמו דלי ודגים הם עוסקות בנושאים הקשורים לנהרות ולמעיינות, וכשהם בארגו הם משפיעים על שני המעמדות באותה הדרך. באותה הדרך, כוכבים שנמצאים במזלות שוויוניים או היפוכיים יש להם השפעה על התנאים של האוויר והעונות הקשורות לכל אחד מהמזלות הללו ובמיוחד לאביב ולדברים שצומחים מן האדמה. כי כאשר הם נמצאים בשוויון האביבי הם משפיעים על הנצרים של יבול העצים, כמו ענבים ותאנים וכל מה שמבשיל איתם, בהיפוך הקיצי מושפעים האסיף והאחסנה של היבולים ובמצרים במיוחד, גאות הנילוס, בשוויון הסתווי הם משפיעים על הזריעה, על יבולי החציר וכד', ובהיפוך החורפי הם משפיעים על הירקות, הציפורים והדגים האופייניים לתקופה זו. בנוסף, מזלות השוויון חשובים לטקסים קדושים ולסגידה לאלים, מזלות ההיפוך קשורים לשינויים באוויר ובפוליטיקה, המזלות היציבים ליסודות ובנייה של בתים, המזלות המשתנים לאנשים ולמלכים. בדומה, אלו שקרובים למזרח בזמן הליקוי מסמלים את מצב היבולים, הנוער, והיסודות, אלו שקרובים לרום שמיים היומי מסמלים את הזכויות הקדושות, מלכים ואת בני הגיל האמצעי, ואלו שקרובים למערב קשורים לשינויים במנהגים, זקנה ואלו שהלכו לעולמם.
לשאלה, איזה חלק מהמעמד המעורב יושפע מהאירוע, התשובה מגיעה ממשך ההסתרה של הליקוי, והמיקום של הכוכבים שגורמים לאירוע ביחס לליקוי. כאשר הם מערביים לליקוי חמה או מזרחיים לליקוי ירח, הם בדרך כלל משיעים על המיעוט, כאשר הם ממול, על חצי, ועל הרוב כאשר הם מזרחיים לליקוי חמה, או מערביים לליקוי ירח.

8. על איכות האירועים החזויים

הכותרת הרביעית עוסקת באיכות (מאפיינים) של האירוע הנחזה, זאת אומרת אם מדובר באירוע טוב או ההפך, ומהי ההשפעה שלו בכל כיוון בהתאמה למאפייני היצורים. את זה מסיקים מטבע הפעילות של הפלנטות אשר שולטות במקומות הדומיננטיים ומצירופן גם אחת עם השינה וגם עם המקומות בהן הן מוצאות את עצמן. כי השמש והירח הם המפקדים, מובילים את האחרים, כי הם בעצמם אחראיים לכל הכוח והם הגורמים לשליטה של הפלנטות, ויותר מזה לחוזק או לחולשה של הפלנטות השולטות. ההתבוננות המלאה בפלנטות השולטות מראה את האיכות של האירוע הצפוי.
אנחנו נתחיל במאפייני ההשפעות הפעילות של הפלנטות, אחת אחרי השנייה, אבל נתחיל בהבחנה הכללית הבאה כסיכום או כתזכורת, שכאשר אנחנו מדברים על הטמפרמנט של חמשת הפלנטות אנחנו מתכוונים גם למה שמייצר השפעה דומה, אם זו הפלנטה עצמה במצבה הנכון או אחד מכוכבי השבת או אחד מהמזלות של הזודיאק, מתייחסים אליהם ביחס לטמפרמנט הנכון להם כאילו המאפיינים הללו משויכים לטבע או לאיכות עצמם ולא לפלנטות, נזכור גם שבשילובים, שוב, חשוב לקחת בחשבון לא רק את השילוב של הפלנטות אחת עם השנייה אלא גם שילובן עם אחרות שחולקות את אותו הטבע, באם הם כוכבי שבת או מזלות בזודיאק על פי הזיקה שלהם לפלנטות שנרשמו כבר.
סטורן, כאשר הוא דומיננטי לבדו, גורם להרס ולקור, ובמיוחד כאשר האירוע קשור לבני אדם, גורם למחלות בדרכי הנשימה, שחפת, קמילה, הפרעות הקשורות לנוזלים, ראומטיזם, ומלריה, גלות, עוני, כליאה, אבל, פחדים ומוות במיוחד אצל המבוגרים יותר. הוא משפיע גם על חיות שהאדם משתמש בהן ומביא למחסור בהן ופגיעה בגופן עלי ידי מחלות כך שגם האנשים נפגעים מהן ומתים. ביחס למזג האוויר, הוא גורם לקור נוראי, קרה, ערפל, זיהום אוויר, עננות, ועגמומיות, בנוסף, סערות שלגים שלא תורמות אלא הורסות ומהן נוצרים הזוחלים שמזיקים לאדם. בנוגע לנהרות ולימים, הוא גורם לסערות באופן כללי, הרס ציים, הפלגות הרות אסון, ומחסור ומוות של דגים ובמיוחד לגאות שמזהמת את המים וגורמת להצפות. בנוגע ליבולים, הוא מביא למחסור והפסדים, במיוחד של אלו שמגדלים לשימוש הכרחי או דרך תולעים וארבה או דרך הצפות, ברד וכדומה כך שנהיה וחורבן לאנשים.
כאשר יופיטר שולט לבדו הוא מביא להרחבה באופן כללי, ובמיוחד כאשר התחזית עוסקת באנשים, הוא מביא לפרסום ושגשוג, שפע, קיום שלו, עלייה במה שהכרחי לחיים, בריאות פיזית ונפשית, ובנוסף גם מתנות משליטים ועלייה בגדולתם, ורוחב ליבם של אלו, ובאופן כללי הוא גורם לאושר. ביחס לחיות המשק הוא גורם לריבוי ושפע של אלו שהאדם משתמש בהם והרס ומחסור באלו שלא. הוא עושה את האוויר ממוזג ובריא, עם רוח, לחות וטוב לגידולי הארץ, הוא מביא להפלגות מוצלחות, גאות נכונה של נהרות, שפע של יבולים ודברים דומים.
מרס, כאשר הוא שולט לבדו, גורם להרס דרך יובש, ובמיוחד, כאשר האירוע קשור לבני אדם הוא גורם למלחמות, פילוג בעם, שבי, עבדות, מרידות, זעם של שליטים ומוות פתאומי שנובע מהסיבות הללו, בנוסף צמרמורות, לחץ דם גבוה, מוות אלים ופתאומי במיוחד באמצע החיים, בדומה, אלימות, התקפות, פשעים, הרעלות ורציחות, שוד ופיראטיות. בנוגע לתנאי האוויר הוא גורם למזג אוויר חם, למזיקים, ורוחות לא פוריות, ברקים והוריקנים ובצורת. שוב, בים הוא גורם לאובדן ספינות דרך רוחות משתנות, ברקים וכדומה, נהרות שלא גואים, יובש במעיינות וזיהום מים. ביחס לתנובת האדמה שהאדם משתמש בה, הוא גורם למחסור, לאובדן של בעלי חיים ואובדן של יבולים בגלל יובש, או ארבה, או רוחות חזקות, או על ידי שריפה במחסנים.
ונוס, כאשר היא שולט לבדה באירוע מביאה תוצאות דומות ליופיטר באופן כללי, אבל עם תוספת של איכות נעימה, במיוחד כאשר האירוע קשור לבני אדם, היא גורמת לפרסום, כבוד, שמחה, שפע, נישואין טובים, הרבה ילדים, שביעות רצון ביחסים קרובים, גידול ברכוש, חיים מסודרים, נתינת כבוד לדברים בעלי כבוד, בנוסף היא גורמת לגוף בריא, שיתופי פעולה עם מנהיגים, ושלטון אלגנטי. בנוגע למזג האוויר היא מביאה רוחות נעימות עם לחות, אוויר טוב, מזג אוויר בהיר, וגשמים מדשנים, היא מביאה הפלגות ממוזלות, הצלחה, רווחים וגאות מלאה של הנהרות, של בעלי חיים ותנובה נאה, היא הגורם לשפע, נטיות טובות ורווחים.
מרקורי, כאשר הוא מקבל את השליטה, הוא בעל טבע דומה לפלנטה שבאותו הרגע שותפה לו. במיוחד הוא מדרבן, ובחיזוי הקשור לאנשים הוא חד, פרקטי, מבריק בכל סיטואציה, אבל הוא גורם לגניבות, פיראטיות והתקפות, ומביא להפלגות לא מוצלחות כאשר הוא באספקט לפלנטה מזיקה, וגורם למחלות של התייבשות, קדחת, שיעולים, ליחה ושחפת. הוא הגורם לאירועים שקשורים לקוד הכמורה, עבודת אלילים, אוצר המלך, ושינויים בחוקים ובמנהגים מזמן לזמן בהתאמה לשילוב שלו עם פלנטות אחרות בכל מצב. ביחס לאוויר, מאחר והוא יבש ומהיר בגלל קרבתו לשמש ומהירות הסיבוב שלו, הוא גורם לשינויים בלתי צפויים ברוחות, וכפי שאפשר לצפות לרעמים, הוריקנים, בקעים באדמה, רעידות אדמה, וברקים, הוא יכול לפעמים לגרום להרס של בעלי חיים ויבולים בדרכים אלו. כשהוא שוקע הוא גורם לשפל בנהרות, כשהוא זורח, לגאות.
אלו הם ההשפעות שנגרמות על ידי הפלנטות השונות, כל אחת בפני עצמה ובפיקוד על הטבע שלה. אבל, כאשר הן משולבות פעם עם זו ופעם עם אחרת באספקטים שונים, על ידי חילופי מזלות, על ידי השינוי ביחס לשמש, ונמצאות במיתון של כוחותיהן, כל אחת גורמת לאופי, בהשפעתו, שהוא התוצאה של הערבוב של כוחותיהן המשותפים והוא מורכב. זה כמובן חסר תוחלת למנות את כל התוצאות האפשריות של כל הקומבינציות, ולמנות את כל האספקטים מכל הסוגים. נשאיר את השאלות הללו למתמטיקאי שיעשה את ההבדלות הייחודיות.
יש מקום לבחון את ההתאמה שישנה בין הפלנטות השולטות בחיזוי לבין המדינות או הערים שבהם האירוע יתקיים. אם הפלנטה השולטת היא מיטיבה, ויש לה קשר עם הנושאים המדוברים, ואין פלנטות מחלק היום המנוגד לה שמתגברות עליה, היא מביאה לתוצאות טובות יותר המתאימות לה, אפילו כאשר אין לה קשר, או כאשר פלנטה אחרת מתגברת עליה, הן פחות מועילות. אבל כאשר טבען הרסני והן שולטות בחיזוי, אם יש להן קשר לנושאים המדוברים, או שיש פלנטה אחרת שמתגברת עליהן מחלק היום השני, הן מביאות לפחות נזק. אבל אם הן לא שולטות בארצות, או שאין פלנטה שגוברת עליהן שיש לה קשר לארצות הללו, הן משפיעות באינטנסיביות את טבען ההרסני. בדרך כלל האנשים שמושפעים יותר מגורמים אוניברסאליים אלו, הם אלו שיש להם את המאורות או הצירים בדיוק כמו אלו של הליקוי או במולות להם. מאלו, המיקום המסוכן ביותר ושאי אפשר להימנע ממנו הוא כאשר אחד מהמאורות נמצא באותה המעלה של הליקוי או ממול לה.

9. על צבעי הליקויים, כוכבי שביט ועוד

לחיזוי של תנאים כלליים, אנחנו צריכים גם לבחון את הצבעים בזמן הליקוי, את אלו של המאורות, או של התצורות שלידם, כמו מוטות, הילות וכדומה. אם הם נראים שחורים או אפורים, הם מסמלים השפעות שדומות בטיבן לאלו של סטורן, אם לבנים, כמו יופיטר, אם אדומים כמו מרס, אם צהובים כמו ונוס, ואם רבגוניים כמו מרקורי. אם הצבע נראה כמכסה את כל המאור או את כל האזור שמסביב לו, האירוע החזוי ישפיע על רוב האזורים של הארצות, אבל אם הוא מכסה רק חלק, הוא ישפיע רק על החלקים שאליהם הפנומנה מוטית.
אנחנו צריכים להבחין בנוסף, כאשר חוזים התרחשויות כלליות כוכבי שביט המופיעים גם בזמן הליקוי וגם בזמנים אחרים, למשל, מה שנקרא, "קרניים", "חצוצרות", "כדים" וכד', כי אלו גורמים להשפעות דומות למרס ומרקורי – מלחמות, מזג אוויר חם, תנאים מעורערים והמתלווה אליהם, הם גם מראים דרך החלקים שבזודיאק שבהם ראשיהם נראים ודרך הכיוון שאליו מראה הזנב שלהם את האזורים שבהם חוסר המזל יכה. דרך תצורת ראשיהם הם מסמלים מהו האירוע ומי המעמד שיושפע ממנו, פרק הזמן בו הם נמשכים מראה על זמן ההשפעה, ודרך המיקום ביחס לשמש מתי הם יתחילו, כאשר הם מזרחיים זה מראה על התקדמות מהירה ביותר ומערביים, על התקדמות איטית יותר של האירועים.

10. על הירח החדש של השנה

עכשיו כשתיארנו את תהליך החיזוי של נושאים כלליים וארצות וערים, נותר לנו לציין את הנושאים בפרוטרוט, אני מתכוון לאירועים שקורים כל שנה ביחס לעונות השנה. בחקירת הנושא הזה נתחיל בהגדרת הירח החדש של השנה. זה אמור להיות התחלת המסלול המעגלי של השמש בכל אחד מההקפות שלה, ברור מאליו גם משם הדבר וגם מכוחו. ברור שאחד לא יכול להחליט על נקודת התחלה בתוך מעגל באופן כללי, אבל במעגל של הזודיאק אפשר לקחת בתור נקודות התחלה את הנקודות שנקבעות על ידי נקודות האקליפטיק והטרופיות זאת אומרת שני ימי השוויון ושני ימי ההיפוך. אפילו אז, עדיין לא ברור איזה מהארבע נעדיף. כמובן, במעגל, באופן אבסולוטי, אף אחת מהן לא מובילה על האחרות , אם הייתה רק נקודת התחלה אחת, אבל אלו שכתבו על עניינים אלו השתמשו בכל אחת מהארבע בדרכים שונות בהנחה של אותה אחת כנקודת ההתחלה. זה לא מוזר, מאחר וכל אחת מהן יש לה סיבה מיוחדת והגיונית להיותה נקודת ההתחלה. השוויון האביבי הוא המועדף בגלל שבאותו הזמן היום הופך לארוך יותר מהלילה ובגלל שהוא שייך לעונה הלחה והאלמנט הזה, כפי שאמרנו קודם, חשוב מאוד בתחילה של מפות לידה, ההיפוך הקיצי בגלל שהיום הארוך מתרחש באותה עת, ובגלל שזה מסמל למצרים את ההצפה של הנילוס ואת זריחת כוכב הכלב (סיריוס), השוויון הסתווי בגלל שהוא מסמל את סיום קציר כל היבולים, והתחלה חדשה מגיעה עם זריעת השדות ליבולים העתידיים, וההיפוך החורפי כי אז אחרי ההתמעטות, היום מתחיל להתארך מחדש. נראה לי יותר נכון וטבעי, להשתמש בכל ארבע נקודות ההתחלה לחקירה שעניינה כל השנה, בהסתכלות על הזיגזג של השמש והירח במועד מולד הירח או הירח המלא שמתרחשים לפניהם הכי קרוב, ובין אלו הצמידויות שבהן יש ליקויים, כך שמנקודת ההתחלה בטלה נוכל לדעת איזה אביב צפוי לנו, מסרטן איך יהיה הקיץ, ממאזניים הסתיו ומגדי החורף. כי השמש היא זו שיוצרת את האיכויות והתנאים של העונות ועל פיה אפילו אלו שבורים באסטרולוגיה יכולים לחזות את העתיד.
בנוסף, אנחנו צריכים להתחשב גם באיכויות המיוחדות של המזלות של הזודיאק כדי לחזות את הרוחות ואת המצב הכללי, והשינויים במעלות מזמן לזמן הם באופן כללי נראים על ידי הצמידויות שקורות בנקודות שנאמרו ועל ידי האספקטים של הפלנטות אליהן, ובמיוחד על ידיד הצמידות של הירח המלא במזלות האלו ועל ידי מסלול הפלנטות. לזה אנחנו קוראים חקירה חודשית.
כפי שראוי למטרה הזו, אנו נמנה את הכוחות הטבעיים המיוחדים של כמה מזלות שמשפיעים על התנאים של השנה, כמו גם אלו של הפלנטות, אנחנו כבר קודם לכן, הסברנו את הקשר של הפלנטות ושל כוכבי השבת עם טמפרמנט דומה, עם האוויר, הרוח וגם עם המזלות באופן כללי עם הרוחות והעונות. נשאר לנו לדבר על טבע המזלות חלק אחרי חלק.

11. על טבעם של המזלות, חלק אחרי חלק והשפעתם על מזג האוויר

מזל טלה בכללותו, בגלל שהוא מראה על השוויון מאופיין ברעמים או בברד, אבל חלק אחרי חלק עם השינויים במעלות שנגרמים מהאיכויות של כוכבי השבת, החלק המוביל הוא גשום ועם רוח, המרכזי מתון, ואחריו חם עם מזיקים. החלקים הצפוניים שלו חמים והרסניים, הדרומיים קפואים וקרים.
מזל שור בכללותו הוא חם, אבל חלק אחרי חלק, החלק הראשון במיוחד ליד הפליאדות מראה על רעידות אדמה, רוחות וערפל, האמצעי לח ואחריו ליד היאדס, לוהט ומביא לרעמים וברקים. החלקים הצפוניים שלו מתונים, הדרומיים לא יציבים.
מזל תאומים בכללותו מביא לטמפרטורות אחידות, אבל חלק אחרי חלק, הראשון רטוב והרסני, האמצעי מתון ואחריו מעורב ולא סדיר. החלקים הצפוניים שלו עם רוחות ורעידות אדמה, הדרומיים יבשים.
מזל סרטן בכללותו הוא בהיר, חמים, אבל חלק אחרי חלק, המוביל והאזור שליד פרספה הוא מחניק, מביא לרעידות אדמה וערפילי, האמצעי מתון, ואחריו עם רוחות. החלקים הצפוניים והדרומיים שלו לוהטים ומייבשים.
מזל אריה בכללותו חם ולוהט, אבל חלק אחרי חלק הראשון הוא לוהט וטוב למזיקים, האמצעי מתון ואחריו רטוב והרסני. החלקים הצפוניים שלו לא יציבים ולוהטים, הדרומיים לחים.
מזל בתולה בכללותו הוא לח ומסמל סופות רעמים, אבל חלק אחרי חלק, הראשון הוא חמים למדי והרסני, האמצעי מתון, ואחריו רטוב. החלקים הצפוניים שלו מנשבים רוחות והדרומיים מתונים.
מזל מאזניים בכללותו משתנה , אבל חלק אחרי חלק, הראשון והאמצעי מתונים, ואחריהם רטוב. החלקים הצפוניים מנשבים רוחות, והדרומיים לחים ומביאים מזיקים.
מזל עקרב בכללותו מראה על רעמים ואש, אבל חלק אחרי חלק, הראשון מושלג, האמצעי מתון והאחרון גורם לרעידות אדמה. החלקים הצפוניים שלו חמים והדרומיים לחים.
מזל קשת באופן כללי מראה על רוחות נושבות, אבל חלק אחרי חלק, הראשון רטוב, האמצעי מתון והאחרון לוהט. החלקים הצפוניים עם רוח והדרומיים לחים ומשתנים.
מזל גדי בכללותו הוא לח, אבל חלק אחרי חלק, הראשון מראה על מזג אוויר חם והרסני, האמצעי מתון והאחרון על סופות גשמים. החלקים הצפוניים שלו רטובים והרסניים.
מזל דלי בכללותו הוא קר ורטוב, אבל חלק אחרי חלק, הראשון הוא לח, האמצעי מתון והאחרון עם רוח. החלקים הצפוניים מביאים למזג אוויר והדרומיים לעננות.
מזל דגים בכללותו הוא קר ועם רוח, אבל חלק אחרי חלק, הראשון מתון, האמצעי לח ואחריו חם. החלקים הצפוניים עם רוח, והדרומיים רטובים.

12. על חקירת מזג האוויר בפרוטרוט

עכשיו כשהעובדות האלה צוינו בהקדמה, השיטה לבדיקת פרטי המשמעויות היא כלהלן: שיטה אחת היא כללית יותר ועוסקת ברבעים, הדרישה היא להתבונן במולד הירח או הירח המלא הקודם להיפוך או לשיוויון, וכאשר המולד או המלא נמצאים במעלה מסוימת, אנחנו מסדרים את הצירים כמו במפת לידה. אחר כך אנחנו צריכים לקבוע מיהם השליטים של המקום של מולד הירח או הירח המלא ומהו הציר שעוקב אחריו כמו שהסברנו בחלק שדן בליקויים, וכך לשפוט מהם התנאים הכלליים מטבעם המיוחד של הרבעים ונוכל לדעת מהי רמת ההתעצמות או התמתנות מאופיים של הפלנטות השליטות, האיכויות שלהם ותנאי מזג האוויר שהם שהן מייצרות.
החלק השני של הפרוצדורה מבוסס על החודש. בו נצטרך לבדוק באותה הדרך את מולד הירח והירח המלא, בכמה מזלות, ונתבונן רק בזה, אם מולד הירח קורה ליד מזל היפוכי או שוויוני שכרגע עבר, אנחנו נשתמש בירחים החדשים עד לרביעייה הבאה, ובמקרה של ירח מלא, בירחים המלאים. באותה המידה נצטרך לבדוק את הצירים ואת השליטים של שני המקומות, ובמיוחד ההופעה הקרובה ביותר של הפלנטות וההתקרבויות או ההתרחקויות שלהן, המאפיינים המיוחדים של הפלנטות במיקומם, והרוחות שמתעוררות גם על ידי הפלנטות עצמן וגם על ידי החלקים במזל שבו הן נמצאות במקרה, ובנוסף, לאיזו רוח נוטה קו הרוחב של הירח דרך השיפוע האקליפטי. מכל העובדות הללו, ועל ידי התמדה, נוכל לחזות את תנאי האקלים הכלליים ואת הרוחות של החודשים.
הצעד השלישי הוא התבוננות בפרטים הקטנים הנוגעים להתעצמות או הרפיה. התבוננות זאת מבוססת על הקונפיגורציות של השמש והירח באופן עקבי, לא רק מולד הירח והירח המלא אלא גם חצאי הירח, ובמקרים אלו השינוי המסומל מתחיל שלושה ימים לפני ולפעמים שלושה ימים אחרי כאשר התקדמות הירח תואמת לזו של השמש. היא גם מבוססת על האספקטים שלהם לפלנטות כמו הטריין והסקסטייל. כי לפי אלו אנו מבינים מהי איכות השינוי, בהרמוניה עם הזיקה של הפלנטות הנמצאות למזלות של הזודיאק והרוחות הסובבות.
ההתעצמות היום יומית של איכויות מיוחדות אלו מגיעות בעיקר כאשר כוכבי השבת הבהירים והחזקים יותר נראים לעין, לפני או אחרי השמש בזריחתה או בשקיעתה . כי בדרך כלל הם מאפיינים את התנאים הספציפיים כך שיתאימו לטבעם ובמיוחד כאשר המאורות עוברים על אחד מהצירים.
כי ההתעצמות וההרפיה של מזג האוויר משתנה בהתאמה למיקומי הכוכבים האלה, כמו שהגאות והשפל מגיבים לפאזות של הירח, והשינויים בכיווני האוויר מגיעים במיוחד כאשר המאורות נראים על הצירים בכיוון של קו הרוחב שאליו הירח נוטה והרוחות שלו. בכל מקרה, כדאי להסיק מסקנות על העיקרון שהסיבות האוניברסאליות והראשיות קובעות יותר ושאירועים הינם משניים להם ושכוחם הוא בטוח יותר כאשר הכוכבים שהם שליטי הסיבות האוניברסאליות נמצאים בקונפיגורציה עם הסיבות הספציפיות.

13. על המשמעות של המזלות האטמוספריים

התבוננות במזלות שנראים מסביב לשמש, לירח, והפלנטות היא שימושית לידע מוקדם של האירוע המסומל.
לכן עלינו להתבונן בשמש בעת זריחתה כדי לקבוע את מזג האוויר של היום, ובשקיעתה של הלילה, האספקטים שלה לירח למזג האוויר לאורך זמן, על בסיס ההנחה שכל אספקט באופן כללי מספר על התנאים עד לאספקט הבא. כאשר השמש זורחת או שוקעת בבהירות, לא מעורפלת, רציפה וללא עננים הדבר מסמל מזג אוויר בהיר. אם העיגול שלה הוא רבגוני או אדמדם ושולח קרניים אדומות או ישירות החוצה או מופנות כלפי עצמו, או אם ישנם עננים מצד אחד, או התקבצות צהובה של עננות כאילו הם מקרינים קרניים ארוכות, הדבר מראה על רוחות עזות שיגיעו מהציר אליו מפנה המזל. אם בזמן הזריחה או השקיעה המש כהה או אפרפרה ביחד עם עננים, או אם יש הילה מצד אחד, או ענני הילה משני הצדדים והקרניים כהות או מעורפלות, הדבר מסמל סופות וגשם.
אנחנו צריכים גם להתבונן בהילה שמסביב לירח. אם ישנה אחת והיא בהירה ומתנדפת בהדרגה, הדבר מסמל מזג אוויר בהיר, אן ישנן שתיים או שלוש, סערות, אם הן צהבהבות ושבורות, סופות עם רוחות חזקות, אם הן עבות ומעורפלות, סופות שלגים, חיוורות, אפלות ושבורות, סופות עם רוחות ושלגים, וכמה שיש מהן יותר כך הסופה חזקה יותר. וההילות שנמצאות מסביב לכוכבים, גם הפלנטות וגם כוכבי השבת מסמלות על פי צבען ועל פי הפלנטה את התנאים.
בנוגע לכוכבי השבת, שקרובים זה לזה במספרם, נתבונן בצבעם ובגודלם. אם הם נראים בהירים וגדולים יותר מהרגיל, בכל חלק של השמים שבו הם נמצאים, הם מסמלים את הרוחות הנושבות מכיוונם. בנוגע לצבירים כמו פרספה וכד', כאשר הם מעומעמים בשמיים בהירים, בלתי נראים או מעובים הם מסמלים גשם שוטף, אבל אם הם בהירים ומנצנצים, רוחות עזות. כאשר הכוכב הנמצא מצפון לפרספה נהיה בלתי נראה, זה מסמל על רוח צפונית, כאשר הדרומי מכוסה זה מראה על רוח דרומית.
מהפנומנה האקראית באטמוספרה עליונה, כוכבי שביט מסמלים בצורת או רוחות, ולפי גודל החלקים הנמצאים בראשם או בזנבם כך הרוחות יהיו עזות יותר.
כוכבים נופלים, אם הם מגיעים מציר אחד, מראים על רוח מאותו הכיוון, אבל אם ממירים הפוכים, על רוחות מבלבלות, ואם מכל ארבעת הצירים, על סופות מכל הסוגים, כולל ברקים, רעמים וכד'. בדומה, עננים שנראים כמו ערמות צמר יכולים להראות על סערות. הקשתות הנראות מזמן לזמן מראות על סערות אחרי מזג אוויר בהיר ומזג אוויר בהיר אחרי סערות. לסיכום הנושא, הפנומנה הנראית, שמופיעה עם צבעים ייחודיים לה באטמוספרה באופן כללי, מראה על תוצאות דומות להופעתן הרגילה כפי שכבר הסברנו לעיל.
בואו ניקח בחשבון שעד עכשיו נתנו הסברים לחקירת שאלות כלליות, גם אוניברסאליות וגם פרטניות. בהמשך ניתן הסברים לחיזוי על פי מיקום הכוכבים במפת הלידה.

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.