אסטרולוגיה איכויות

האיכויות

באסטרולוגיה אנחנו מזהים שלוש איכויות שונות, שכל אחת מהן מספרת איך היסוד משתלב עם הסביבה בה הוא נמצא, איך הוא משתמש באנרגיה שיש לו, מה הקצב שלו, איך הוא מתנהל בחיים באופן טבעי, פשוט כי זו האיכות המובילה בחייו. אפשר … Read More